Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, to rachunek w mBanku należący do dewelopera, który zasila nabywca na cele określone w umowie deweloperskiej. Wypłata środków deweloperowi następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu. Deweloper - w celu dokonania wypłaty - musi przedłożyć odpis aktu notarialnego przenoszącego własność.

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, to rachunek w mBanku należący do dewelopera, służący gromadzeniu pieniędzy wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej. Wypłata środków z rachunku następuje w transzach zgodnych z harmonogramem. Każdorazowa wypłata pieniędzy wymaga stwierdzenia przez bank zakończenia realizacji danego etapu prac.

Korzyści

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego

 • pozwala spełnić wymogi ustawowe

 • gwarantuje wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych klientów

 • zwiększa wiarygodność kredytową w banku

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego

 • wspomaga wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej, na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego / domu

 • gwarantuje wsparcie mBanku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej (dotyczy otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego)

Dla kogo?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy to rachunek dla deweloperów. Odpowiada na potrzeby ustawy, chroni prawa nabywców nieruchomości oraz umożliwia deweloperom rozpoczęcie sprzedaży lokali przed zakończeniem prac budowlanych.

Wpłaty klientów na mieszkaniowy rachunek powierniczy umożliwiają deweloperowi finansowanie przedsięwzięcia, co obniża koszty odsetkowe od kredytu inwestycyjnego na budowę.

Przed uruchomieniem mieszkaniowego rachunku powierniczego deweloper powinien:

 •  

  posiadać (otworzyć) rachunek bieżący lub pomocniczy w mBanku

 •  

  wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego