Rachunek powierniczy wzmacnia zaufanie między partnerami biznesowymi. Możesz dzięki niemu angażować się w kontrakty, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia lub wiążą się z większym ryzykiem.

Jak to działa?

 
Co zyskujesz?

 • bezpieczeństwo przepływu środków przy transakcjach o podwyższonym ryzyku
 • większą wiarygodność w transakcjach handlowych
 • bezpieczeństwo przepływu należności za zrealizowanie zobowiązań określonych w umowie
 • gwarancję wypłaty (Ty – jako powiernik – masz pewność, że otrzymasz zapłatę, jeśli spełnisz warunki umowy)

 
Ważne

Środki na rachunku powierniczym podlegają szczególnej ochronie prawnej (art. 59 Prawa bankowego):

 • nie podlegają zajęciu przy postępowaniu egzekucyjnym przeciwko powiernikowi
 • nie wchodzą w masę upadłościową przy ogłoszeniu upadłości powiernika
 • nie wchodzą do spadku po powierniku (osoby fizycznej) po jego śmierci

  Dlatego powierzający jest pewny, że jego środki są bezpieczne.

 
Dla kogo?

Z rachunku powierniczego – jako powiernicy – mogą korzystać wszyscy nasi klienci korporacyjni.

 

Powiernikiem może być:

 • przedsiębiorca
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna, która ma zdolność prawną

Powierzający nie musi być naszym klientem. Pieniądze na rachunek powierniczy może przekazywać:

 • osoba fizyczna (w tym niewykonująca działalności gospodarczej)
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna, która ma zdolność prawną

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji

Rachunek powierniczy jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którym zależy na rzetelnym rozliczeniu płatności za wykonane usługi. Konstrukcja umowy rachunku powierniczego zabezpiecza interesy wszystkich stron umowy i może objąć różne typy operacji i rozliczeń.

 
Korzystanie z produktu wymaga spełnienia następujących warunków:

 • powiernik musi założyć/posiadać w mBanku rachunek bieżący lub pomocniczy
 • powiernik zobowiązany jest przedstawić w mBanku umowę powierniczą (zawartą pomiędzy powiernikiem i powierzającym)
 • postanowienia umowy rachunku powierniczego muszą zostać zaakceptowane przez powierzającego