•  

  Alert - mPlatforma Walutowa

  • Alert to bezpłatne powiadomienie przez sms lub e-mail o pojawieniu się oczekiwanego kursu walutowego.

   Co zrobić, aby zarejestrować i otrzymać bezpłatne alerty z mPlatformy Walutowej?

   1. Ustaw numer telefonu lub/i adres e-mail, na który ma przyjść powiadomienie.
   2. Przejdź do Zlecenia FX i wybierz opcję Alert
   3. Wybierz walutę i odpowiednią stronę (kupno lub sprzedaż)
   4. Wprowadź datę i godzinę, do kiedy kurs ma być obserwowany (domyślnie dzień następny o godz. 16.30)
   5. Wpisz oczekiwany kurs i zarejestruj Alert
   6. Czekaj na powiadomienie sms na wskazany telefon lub adres e-mail.