Pozwala uzyskać ochronę wyniku finansowego przed zmiennością rynku walutowego oraz lepsze planowanie strategiczne działalności na konkurencyjnym rynku. Pozwala również na precyzyjną prognozę wyniku firmy, dzięki znajomości przyszłej relacji dochodów i kosztów. Ryzykiem walutowym można skutecznie zarządzać, stosując instrumenty:

 •  

  walutowa transakcja terminowa – WTT

 •  

  instrumenty strukturyzowane, które są serią transakcji opcyjnych

 •  

  opcje walutowe (Put, Call)

 •  

  walutowa transakcja zamiany stóp procentowych – CIRS.

Powiązane produkty i usługi

na temat mPlatforma walutowa

mPlatforma walutowa

Możliwość zawierania natychmiastowych oraz terminowych transakcji, składania ofert i śledzenia aktualnych kursów wybranych walut
na temat Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Wymiana walut po atrakcyjnych kursach opartych o bieżące notowania międzybankowe

Dla kogo?

Zarządzanie ryzykiem walutowym to produkt dla przedsiębiorstw, narażonych na niekorzystną zmianę wartości swoich należności lub zobowiązań w związku ze zmianą kursu walutowego, w szczególności:

 •  

  prowadzących wymianę handlową z zagranicą

 •  

  finansujących działalność kredytami denominowanymi w walutach obcych

 •  

  rozliczających się z kontrahentami w złotych, dla których poziom kosztów lub przychodów jest zależny od poziomu kursu walutowego.