Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem pomogą Twojej firmie ograniczyć ryzyko związane z nieprzewidzianą zmiennością rynku i pozwalają dokładnie określić wyniki finansowe nawet w długim okresie.

 
Co zyskujesz?

  • dokładniej zaplanujesz rezultaty Twojej firmy, ponieważ będziesz znał przyszłą strukturę dochodów i kosztów
  • dopasujesz parametry transakcji do potrzeb Twojej firmy

 

Jakie formy produktu

  • walutowe transakcje terminowe – WTT
  • instrumenty złożone, które są serią transakcji opcyjnych
  • opcje walutowe (Put, Call)
  • walutowe transakcje zamiany stóp procentowych – CIRS.

 

Dla kogo?

Dla firm, które:

  • mogą być narażone na niekorzystną zmianę wartości swoich należności lub zobowiązań wskutek wahań walutowych
  • prowadzą wymianę handlową z zagranicą
  • finansują działalność kredytami denominowanymi w walutach obcych
  • rozliczają się z kontrahentami w złotych, a ich koszty lub przychody zależą od poziomu kursu walutowego

 

Powiązane produkty i usługi

mPlatforma walutowa

Możliwość zawierania natychmiastowych oraz terminowych transakcji, składania ofert i śledzenia aktualnych kursów wybranych walut

więcej

Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Wymiana walut po atrakcyjnych kursach opartych o bieżące notowania międzybankowe

więcej

Nota prawna:

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.