Teraz:

  • zdalnie otworzysz rachunek korporacyjny bez potrzeby osobistego kontaktu z doradcą
  • dokumenty skanujesz, podpisujesz i przesyłasz nam pocztą elektroniczną
  • umowę podpisujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • dostajesz dostęp do systemu bankowości internetowej mBank CompanyNet

 
Dla kogo:

Dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą pełną księgowość oraz spółek kapitałowych, które są:
  • podmiotami utworzonymi na podstawie prawa polskiego i wpisanymi do KRS,
  • osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą wpisanymi do CEiDG, reprezentowanymi przez osoby posiadające nr PESEL oraz legitymujące się polskim dowodem osobistym.

 

Szczegółowych informacji na temat warunków oferty udzieli nasz doradca.

Jeżeli nie masz podpisu kwalifikowanego, możesz szybko i wygodnie otworzyć rachunek w inny sposób. Dowiedz się więcej>>

 

 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i jest upowszechniany w celu reklamy i promocji mBanku S.A.. Nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym mBanku S.A. z jakiegokolwiek tytułu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny, nie stanowi rekomendacji o charakterze ogólnym ani rekomendacji przygotowanej w oparciu o potrzeby i sytuację klienta, dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych. mBank S.A. nie gwarantuje kompletności zawartych w nim informacji.