Kategorie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), od dnia 3 stycznia 2018 r.Bank będzie prezentował na tej stronie dokumenty zawierające kluczowe informacje w odniesieniu do produktów wymienionych w tym Rozporządzeniu.

Na każdorazową prośbę Klienta Bank może przesyłać dokumenty zawierające kluczowe informacje w formie papierowej.

Od dnia 3 stycznia 2018r, przed każdorazowym zawarciem Transakcji Klient zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.