Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Bank udostępnia na tej stronie Klientom detalicznym (w rozumieniu Regulacji MIFID) dokumenty zawierające kluczowe informacje w odniesieniu do produktów wymienionych w rozporządzeniu.

Na każdorazową prośbę Klienta Bank może przesyłać dokumenty zawierające kluczowe informacje w formie papierowej.

Od dnia wejścia rozporządzenia w życie tj. 3 stycznia 2018r, przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi dokumentami zawierającymi kluczowe informacje dotyczące PRIIP.

Opublikowane  dokumenty zawierają kluczowe informacje dotyczące oferowanych przez mBank S.A. produktów będących PRIIP. Udostępnione pliki zawierają opis przykładowych, najczęściej występujących transakcji na danym  produkcie. Dokumenty również prezentujemy dla transakcji charakteryzujących się największą zmiennością (np. par walutowych, towarów), oraz dla najczęściej występujących tenorów transakcji. W publikowanych dokumentach przyjęliśmy, że zawarte transakcje, służą zabezpieczeniu się przed ryzykiem niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, a dla lokat zainwestowaniu wolnych środków.

Archiwum