Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Bank udostępnia na tej stronie Klientom detalicznym (w rozumieniu Regulacji MIFID) dokumenty zawierające kluczowe informacje w odniesieniu do produktów wymienionych w rozporządzeniu.

Na każdorazową prośbę Klienta Bank może przesyłać dokumenty zawierające kluczowe informacje w formie papierowej.

 

Od dnia wejścia rozporządzenia w życie tj. 3 stycznia 2018r, przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi dokumentami zawierającymi kluczowe informacje dotyczące PRIIP.

 

Udostępnione pliki są generycznym dokumentami zawierającymi kluczowe informacje, co oznacza że zawierają opis przykładowych, typowych transakcji dla wskazanych produktów. W dokumentach zawierających kluczowe informacje zostało przyjęte założenie, że transakcje zawierane są w celu inwestycyjnym, a nie w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem niekorzystnych zmian parametrów rynkowych.

Archiwum