Jak bezpiecznie zalogować się na konto

 • wejdź na stronę mBanku i kliknij zaloguj lub wpisz adres strony logowania w przeglądarce

ważne


prawidłowe adresy stron logowania na konto w mBanku

 • wpisz identyfikator (ID klienta), może nim być:

- 8-cyfrowy numer klienta, który nadał Ci bank

- nazwa użytkownika (samodzielnie ustawiona przez Ciebie), która składa się z od 8 do 24 znaków alfanumerycznych

- numer karty, który składa się z 16 cyfr

 

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości na komputerze

 • nigdy nie udostępniaj innym osobom swojego identyfikatora (ID klienta) ani hasła do konta, nie rób tego także wtedy, gdy nie masz pewności, czy jesteś na stronie mBanku (np. otrzymujesz link do strony logowania na maila, przez SMS lub komunikator)
 • upewnij się, że nikt nie widzi Twojego identyfikatora i hasła, kiedy je wpisujesz
 • nie loguj się do banku z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi
 • stosuj bezpieczne hasła
 • nie zapisuj nigdzie haseł (hasła do serwisu, PIN-u do aplikacji mobilnej czy telekodu)
 • pamiętaj, aby się wylogować z serwisu, gdy odchodzisz od komputera
 • regularnie aktualizuj oprogramowanie komputera oraz korzystaj z programu antywirusowego
 • nie używaj wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo, Bing i inne), aby wejść na stronę logowania – znalezione odpowiedzi mogą odsyłać do nieprawidłowych lub fałszywych stron
 • adres strony banku zawsze wpisuj w przeglądarce internetowej (na samej górze w pasku przeglądarki)

 

Jak rozpoznać prawdziwą stronę mBanku

 • sprawdź, czy w przeglądarce wyświetla się prawidłowy adres

  ważne

prawidłowe adresy stron mBanku

 • upewnij się, że adres strony zaczyna się od https://
 • sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony znajduje się ikona potwierdzająca, że połączenie jest szyfrowane: 

  - w przeglądarce Chrome jest to znak „tune”. Kliknij go –  jeśli pojawi się komunikat Połączenie jest bezpieczne z widoczną kłódką, to oznacza, że połączenie jest szyfrowane,

  - w przeglądarkach innych niż Chrome – jest to znak kłódki

 • jeżeli masz wątpliwości czy adres logowania jest prawdziwy, sprawdź go z pomocą CyberRescue
 • sprawdź, czy certyfikat bezpieczeństwa jest prawidłowy – certyfikat powinien być wystawiony dla mBanku
 • upewnij się, że w adresie strony nie ma, np. literówek

 

wskazówka

Oszuści bardzo często wprowadzają zmiany w adresie trudne do zauważenia, np.

 • zamiast „a” stosują znaki „á”
 • „r” i „n” zestawiają razem, by wyglądało jak „m”
 • zmieniają kolejność liter, np. zamiast „mBank” jest „mBnak”

 

 


Jak bezpiecznie zalogować się na konto

 • wejdź na stronę mBanku i kliknij zaloguj lub wpisz adres strony logowania w przeglądarce

ważne


prawidłowy adres strony logowania na konto dla klientów korporacyjnych to: https://companynet.mbank.pl/mt
 • wpisz identyfikator (ID użytkownika), może nim być:

   – unikalny identyfikator, który nadał Ci bank

   – alias klienta (samodzielnie ustawiony przez Ciebie)

 • potwierdź logowanie jedną z metod: mobilną autoryzacją, tokenem, QR tokenem, lub certyfikatem

 

 

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości na komputerze

 • nigdy nie udostępniaj innym osobom swojego identyfikatora (ID klienta) ani hasła do konta, nie rób tego także wtedy, gdy nie masz pewności, czy jesteś na stronie mBanku (np. otrzymujesz link do strony logowania na maila, przez SMS lub komunikator)
 • upewnij się, że nikt nie widzi Twojego identyfikatora i hasła, kiedy je wpisujesz
 • nie loguj się do banku z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi
 • nie zapisuj nigdzie haseł (np. PIN-u do aplikacji mobilnej)
 • pamiętaj, aby się wylogować z serwisu, gdy odchodzisz od komputera
 • regularnie aktualizuj oprogramowanie komputera oraz korzystaj z programu antywirusowego
 • nie używaj wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo, Bing i inne), aby wejść na stronę logowania – znalezione odpowiedzi mogą odsyłać do nieprawidłowych lub fałszywych stron
 • adres strony banku zawsze wpisuj w przeglądarce internetowej (na samej górze w pasku przeglądarki)

 

Jak rozpoznać prawdziwą stronę mBanku

 • sprawdź, czy w przeglądarce wyświetla się prawidłowy adres

  ważne

prawidłowe adresy stron mBanku

 • upewnij się, że adres strony zaczyna się od https://
 • sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony znajduje się ikona potwierdzająca, że połączenie jest szyfrowane: 

  - w przeglądarce Chrome jest to znak „tune”. Kliknij go –  jeśli pojawi się komunikat Połączenie jest bezpieczne z widoczną kłódką, to oznacza, że połączenie jest szyfrowane,

  - w przeglądarkach innych niż Chrome – jest to znak kłódki 

 • sprawdź, czy certyfikat bezpieczeństwa jest prawidłowy – certyfikat powinien być wystawiony dla mBanku
 • upewnij się, że w adresie strony nie ma, np. literówek

 

wskazówka

Oszuści bardzo często wprowadzają zmiany w adresie trudne do zauważenia, np.

 • zamiast „a” stosują znaki „á”
 • „r” i „n” zestawiają razem, by wyglądało jak „m”
 • zmieniają kolejność liter, np. zamiast „mBank” jest „mBnak”

 


Pytania i odpowiedzi

To nie jest oferta. Szczegóły dotyczące usługi CyberRescue zawiera „Regulamin świadczenia usługi CyberRescue” dostępny na https://www.mBank.pl/pdf/ind/uslugi/regulamin-swiadczenia-uslugi-cyberrescue.pdf. Podmiotem świadczącym Usługę CyberRescue jest CyberRescue Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie. W celu zawarcia Umowy konieczne są akceptacja i złożenie Wniosku za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Banku lub w drodze telefonicznej za pośrednictwem Banku. W celu zawarcia i wykonania Umowy niezbędne jest podanie przez Klienta danych w zakresie określonym w Polityce Prywatności.
Warunkiem zawarcia umowy jest:
a. akceptacja wymaganych przez bank oświadczeń Klienta oraz wyrażenie przez Klienta zgody na ujawnienie przez bank na rzecz CyberRescue Sp. z o.o. informacji o kliencie, w tym również informacji objętych tajemnicą bankową;
b. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.