Sprzedawaj przez internet we własnym e-sklepie i przyjmuj szybkie płatności od kupujących.

Wybierz promocję dla swojego biznesu i zyskaj
 

e-sklep za 1 zł netto

więcej
 

bramka płatności Paynow
za 0 zł

więcej
 

konto firmowe

więcej
 

infolinia, webinary, artykuły

więcej

Otwórz e-sklep w promocji ze Sky-Shop

1 zł netto w pierwszym miesiącu i promocyjna cena 129 zł netto od drugiego do szóstego miesiąca

 • podczas zakładania sklepu skorzystasz z darmowych gotowych szablonów i ze wsparcia technicznego ekspertów przy uruchomieniu sklepu

 • Twoje zamówienia i stany magazynowe aktualizują się automatycznie

 • masz dostęp do hurtowni sprzedających w modelu dropshipping’u, czyli Ty zbierasz zamówienia, a cały proces magazynowania i wysyłki towaru przeniesiony jest na dostawcę

Zarejestruj się z kodem mBank

Testuj sklep bezpłatnie przez 14 dni

Uruchom bramkę płatności Paynow w Twoim e-sklepie

Włącz bramkę płatności Paynow w Twoim e-sklepie

Skorzystaj z promocji 0 zł przez 60 dni z gwarancją ceny 0,75% od transakcji przez kolejne 24 miesiące trwania umowy

 • kupujący w Twoim e-sklepie zapłacą za zamówienia przelewem online, BLIKiem lub kartą płatniczą
 • pieniądze wpłyną na Twoje konto nawet tego samego dnia, a historię transakcji sprawdzisz w serwisie transakcyjnym mBanku
 • otrzymasz wsparcie ekspertów podczas integracji bramki płatności Paynow z Twoim e-sklepem
 • promocja trwa od 3.08.2021 r. do 3.11.2021 r. i dotyczy klientów, którzy w tym czasie złożą wniosek i zawrą umowę o usługę Intergratora Płatności Paynow

Nie masz jeszcze konta firmowego w mBanku?

skorzystaj z promocji „Konto za 0 zł dla Twojej firmy”

Gwarantujemy, że za prowadzenie konta firmowego i jego najważniejsze usługi nie zapłacisz nic przez 2 lata.

 • otwarcie i prowadzenie konta

 • internetowe przelewy krajowe w PLN

 • internetowe przelewy w EUR do krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii

 • karta debetowa (dotyczy kart Visa Foto Business, Mastercard Debit Business, Visa Business Debit)

 • bankomaty mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander

 • wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

 

Jeśli nie masz jeszcze firmy, otwórz firmę i konto przy pomocy jednego wniosku. Podczas składania wniosku możesz skonsultować się bezpłatnie z księgową.

Infolinia, webinary, artykuły

Pomocne informacje, jak prowadzić firmę w internecie znajdziesz na naszym blogu firmowym w Strefie przedsiębiorcy, m.in.

 

Jak w 48 h zacząć sprzedawać przez Internet ? - webinar dla firm

więcej na temat Jak w 48 h zacząć sprzedawać przez Internet ? - webinar dla firm
 

Sklep internetowy razem z kontem bankowym - artykuł

więcej na temat Sklep internetowy razem z kontem bankowym - artykuł
 

Dwie bramki płatności w sklepie internetowym - artykuł

więcej na temat Dwie bramki płatności w sklepie internetowym - artykuł
 

Kurs skutecznej sprzedaży w internecie

więcej na temat Kurs skutecznej sprzedaży w internecie
 

Księgowość sklepu internetowego a stacjonarnego.
O co pytać księgową?

więcej na temat Księgowość sklepu internetowego a stacjonarnego.
O co pytać księgową?

 
Bezpłatna konsultacja na infolinii księgowych dla firm:

22 100 45 43 - codziennie w godz. 9-17

 

Eksperci księgowi Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych współpracującej z mBankiem bezpłatnie odpowiedzą na Twoje pytania o:

 • pomoc rządową w ramach programów tarczy antykryzysowej,
 • zagadnienia księgowe dla sklepów internetowych i firm planujących działalność w internecie,
 • dotacjach i dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, m.in. z Urzędu Pracy, z Funduszy Unijnych, z PFRON, pożyczce preferencyjnej.

 

Konsultacje mają charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowanie ich przez przedsiębiorców. Więcej na morganizerfinansow.pl/wsparcie

To nie jest oferta.

Zakładanie firmy

Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Załóż firmę i konto firmowe z mOrganizerem i premią 300 zł” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Załóż firmę i konto firmowe z mOrganizerem i premią 300 zł”, dostępnych na www.mBank.pl/jakzalozycfirme

Promocja trwa od 1.06.2021 r. do 30.09.2021 r. włącznie i jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a. w okresie trwania promocji złożą wniosek promocyjny o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem banku wraz z rachunkiem bieżącym mBiznes konto Standard, zwany dalej Rachunkiem bieżącym, na stronie internetowej www.mBank.pl lub na stronach naszych partnerów, w placówce mBanku lub mFinanse, na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800), w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector, na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70. w okresie trwania promocji zawnioskują o otwarcie i prowadzenie Rachunku bieżącego i zawrą z bankiem umowę o prowadzenie Rachunku bieżącego.

 

Z Promocji osoba o danym numerze PESEL może skorzystać tylko jeden raz.

Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:

1. na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku bieżącego:

a). prowadzenie rachunku za 0 zł,

b). nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie z Rachunku bieżącego,

c). nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) miesięcznie do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z Rachunku bieżącego.,

d). 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do Rachunku bieżącego, do wyboru karty Mastercard Debit Business, Visa Business Debit i Visa Foto Business,

e). 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski, niezależnie od wypłacanej kwoty,

f). 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline,

g).Euronet na terenie Polski,

2. na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) możliwość skorzystania z mOrganizera finansów, w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł.

 

Dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma 300 zł jednorazowej premii za otwarcie Rachunku bieżącego z kartą debetową Mastercard Debit Business do Rachunku bieżącego, jeśli w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy dokona nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1 000 (jednego tysiąca) złotych, które zostaną rozliczone w danym miesiącu kalendarzowym.

Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik spełnił warunki jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji, do którego karta została wydana.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla rachunku mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer Finansów. Warunki Promocji „Załóż firmę i konto firmowe z mOrganizerem i premią 300 zł” dotyczą tylko rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji może utracić te warunki.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

 

Konto firmowe

Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto za 0 zł dla Twojej firmy” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto za 0 zł dla Twojej firmy”.

Promocja trwa od 1.07.2021 r. do 30.09.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł w ciągu roku, zwanych dalej Uczestnikami promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a. w okresie trwania promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem na stronie internetowej www.mBank.pl lub na stronach naszych partnerów, w placówce mBanku lub mFinanse, na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800), w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector, na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, u konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70, za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o., za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o., za pośrednictwem przedstawiciela firmy Kar-Tel sp. z o.o.

b. w okresie trwania promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.

 

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy mają jakikolwiek rachunek bieżący w mBanku SA dla danego numeru NIP.

Uczestnik promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:

1. na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a. prowadzenie rachunku bieżącego za 0 zł,

b. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie z rachunku bieżącego,

c. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) miesięcznie do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z rachunku bieżącego,

d. 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku bieżącego, do wyboru karty Mastercard Debit Business, Visa Business Debit i Visa Foto Business. 0 zł miesięcznej opłaty odnosi się do wydania karty, jak i do jej użytkowania.

e. 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski, niezależnie od wypłacanej kwoty,

f. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski,

2. na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego

a. możliwość skorzystania z mOrganizera finansów w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł.

 

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat dla rachunku bieżącego mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer finansów.

Warunki Promocji „Konto za 0 zł dla Twojej firmy” dotyczą tylko rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji utraci te warunki.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

 

Bramka płatności paynow

To nie jest oferta.
Promocja ,,paynow za 0zł” trwa od 03.08.2021 r. do 03.11.2021 r.
Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, fundację, stowarzyszenie rejestrowe), którzy spełnią następujące warunki:
1) Posiadają otwarty rachunek dla firm w mBank S.A.,
2) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o usługę Integratora Płatności Paynow za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl, na stronach Partnerów Banku, w placówkach mBanku, u konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800,
3) zawrą z Bankiem umowę o świadczenie usługi Integratora Płatności Paynow dla firm,
4) sklep prowadzony przez Uczestnika Promocji zostanie pozytywnie zweryfikowany pod względem regulaminu usługi Integratora Paynow dla firm oraz z listy towarów i usług zakazanych.
Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki otrzyma promocyjne warunki cenowe, na okres 60 dni od dnia pozytywnego zakończenia weryfikacji sklepu o świadczenie usługi Integratora Płatności Paynow dla firm, wynoszące 0% prowizji od transakcji dokonanej w sklepie internetowym Uczestnika Promocji za pośrednictwem usługi Paynow.
Od 3 miesiąca przez kolejne 24 miesiące trwania umowy o usługę Integratora Płatności Paynow liczone od dnia pozytywnego zakończenia weryfikacji sklepu, Uczestnik Promocji otrzyma gwarancję niezmienności prowizji wynoszącej 0,75% od kwoty transakcji dokonanej w sklepie internetowym Uczestnika Promocji za pośrednictwem usługi Paynow.
Po zakończeniu okresu 26 miesięcy od dnia pozytywnego zakończenia weryfikacji sklepu o świadczenie usługi Integratora Płatności Paynow dla firm, pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla usługi Paynow.
Klient nie ponosi żadnych kosztów uruchomienia usługi Integrator Płatności Paynow.
Szczegółowe warunki dotyczące usługi Paynow znajdują się w „Regulaminie usługi Integratora Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, który znajdziesz na www.mBank.pl/paynow i na www.paynow.pl.
Klient może korzystać z usługi Paynow, jeśli spełni następujące warunki:
1. ma aktywny rachunek bieżący w Banku,
2. ma do niego dostęp za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,
3. jest właścicielem sklepu sprzedającego towary i usługi przez internet,
4. złoży wniosek o uruchomienie usługi Integrator Płatności Paynow,
5. zawrze umowę o świadczenie usługi Integrator Płatności Paynow dla firm oraz,
6. dokona pozytywnej implementacji Integratora do swojego sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Promocja „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl”

Szczegółowe warunki i opłaty związane Promocją „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl – edycja IV” są określone w Regulaminie Promocji „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl – edycja IV ” dostępnym na stronie www.mbank.pl/firma-w-internecie

Promocja trwa od 01.07.2021 do 31.01.2022 włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a. zawrą ze Sky-Shop.pl umowę o świadczenie Pakietu Usług „Pakiet Business” lub wybranego Pakietu Usług „Gotowy Sklep Internetowy” poprzez rejestrację w Serwisie Sky-Shop.pl za pośrednictwem miejsc wymienionych w sekcji „Jak możesz złożyć wniosek w promocji” w czasie trwania promocji,

b. podczas rejestracji w Serwisie Sky-Shop.pl w formularzu rejestracyjnym wpiszą Kod „mBank”

c. podczas rejestracji w Serwisie Sky-Shop.pl zaakceptują regulamin promocji,

d. zapłacą za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy” w Serwisie Sky-Shop.pl przy użyciu kart wydanych przez Bank lub usługi mTransfer lub przelewu z Rachunku w czasie trwania promocji.

 

Nie możesz uczestniczyć w promocji:

1. jeśli jesteś przedsiębiorcą, który osiąga przychody ze sprzedaży większe niż 10 000 000 zł w ciągu roku,

2. jeśli w dniu rejestracji w Serwisie Sky-Shop.pl nie posiadałeś Rachunku dla danego numeru NIP,

3. jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie Sky-Shop.pl przed dniem przystąpienia do tej promocji,

4. jeśli już raz skorzystałeś z tej promocji.

 

Gdy płatność za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy” zostanie zrealizowana w inny sposób niż wskazany w pkt. d., warunki promocyjne nie będą przysługiwać, a opłaty za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy” będą pobierane zgodnie z cennikiem wskazanym na https://Sky-Shop.pl/cennik_sklepu.

Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki będzie mógł korzystać z Serwisu Sky-Shop.pl w ramach Pakietu Usług „Pakiet Business” przez okres sześciu miesięcy od dnia przystąpienia do promocji za promocyjną opłatą: 1,23 zł brutto, od drugiego do szóstego miesiąca za promocyjną opłatą 158,67 PLN brutto miesięcznie oraz będzie mógł uzyskać jednorazową zniżkę 15% na zakup jednego wybranego Pakietu Usług „Gotowy Sklep Internetowy” (do wyboru pakiet „Mini”, „Medium” albo „Full”) do wykorzystania przez okres trzech miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji.