Chcesz sprzedawać przez internet lub już działasz w sieci?

Wybierz promocję dla Twojego biznesu i zyskaj
 

Włącz bramkę płatności paynow 
w Twoim e-sklepie

więcej
 

Skorzystaj z wiedzy ekspertów: infolinia, webinary, artykuły, poradniki

więcej

Sklep internetowy - 1 zł netto w pierwszym miesiącu i promocyjna cena 139 zł netto od drugiego do szóstego miesiąca – 43% taniej miesięcznie:

 

  • Możesz założyć sklep dzięki darmowym gotowym szablonom i skorzystać ze wsparcia technicznego ekspertów przy uruchomieniu sklepu.
  • Twoje zamówienia i stany magazynowe aktualizują się automatycznie.
  • Masz dostęp do hurtowni sprzedających w modelu dropshipping’u, czyli Ty zbierasz zamówienia,
    a cały proces magazynowania i wysyłki towaru przeniesiony jest na dostawcę.

 

 

Zarejestruj się z kodem mBank

Testuj sklep bezpłatnie przez 14 dni

Uruchom bramkę płatności paynow w Twoim e-sklepie

 
Otwórz e-sklep w promocji ze Sky-shop, opłata 1,23 zł w pierwszym miesiącu Promocji

  • paynow - bramka płatności online

paynow za 0zł na 90 dni z gwarancją ceny (od 01.05.2021 r. do 02.04.2021 r.)

(dotyczy klientów którzy w tym czasie złożą wniosek i zawrą umowę o Intergrator płatności paynow, po tym czasie prowizja wynosi 0,95%). Kupujący w Twoim e-sklepie zapłacą za zamówienia za pomocą przelewu online, BLIKa lub karty płatniczej, a historię transakcji sprawdzisz w serwisie transakcyjnym mBanku. Podczas integracji bramki płatności paynow z Twoim sklepem internetowym otrzymasz wsparcie ekspertów.

 
Więcej o koncie firmowym

Konto firmowe z gwarancją ceny przez 24 miesiące

otwarcie
i prowadzenie konta

internetowe przelewy krajowe w PLN

internetowe przelewy 
w PLN do UE

bankomaty mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander

wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

karta debetowa 

(dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit)

Jeśli jesteś już naszym klientem, podpisz umowę elektronicznie - kodem SMS.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, umowę możesz podpisać przez kuriera lub w dowolnej czynnej placówce, wykaz placówek znajdziesz tutaj

Infolinia, webinary, artykuły

 

Pomocne informacje, jak prowadzić firmę w internecie znajdziesz na naszym blogu firmowym w Strefie przedsiębiorcy, m.in.

 

Jak w 48 h zacząć sprzedawać przez Internet ? - webinar dla firm

więcej na temat Jak w 48 h zacząć sprzedawać przez Internet ? - webinar dla firm
 

Sklep internetowy razem z kontem bankowym - artykuł

więcej na temat Sklep internetowy razem z kontem bankowym - artykuł
 

Dwie bramki płatności w sklepie internetowym - artykuł

więcej na temat Dwie bramki płatności w sklepie internetowym - artykuł

 
Bezpłatna konsultacja na infolinii księgowych dla firm:

22 100 45 43
codziennie w godz. 9-17

Eksperci księgowi Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych współpracującej z mBankiem bezpłatnie odpowiedzą na Twoje pytania o:

  • pomoc rządową w ramach programów tarczy antykryzysowej (wybierz 1),
  • zagadnienia księgowe dla sklepów internetowych i firm planujących działalność w internecie (wybierz 2).

Konsultacje mają charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowanie ich przez przedsiębiorców. Więcej na morganizerfinansow.pl/wsparcie

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł”, dostępnych na www.mBank.pl/jakzalozycfirme
Promocja trwa od 1.04.2021 r. do 31.05.2021 r. włącznie i jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a)    w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem Banku wraz z rachunkiem bieżącym mBiznes konto Standard, zwany dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mbank.pl oraz na stronach Partnerów Banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi mFinanse S.A., w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector oraz na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl oraz konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70,
b)    w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji osoba o danym numerze PESEL może skorzystać tylko jeden raz.

Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:
1)    na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a)    prowadzenie rachunku za 0 zł,
b)    nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) z rachunku podstawowego miesięcznie,
c)    nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,
d)    0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,
e)    0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,
f)    0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski,
2.    na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenia rachunku bieżącego:
a)    możliwość skorzystania z mOrganizera finansów, w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł.
Dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma 300 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard z kartą debetową MasterCard Debit Business do rachunku, jeśli w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy dokona nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1 000 (jednego tysiąca) złotych.
Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik spełnił warunki jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji, do którego karta została wydana.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla rachunku mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer Finansów. Warunki Promocji „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł” dotyczą tylko rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji może utracić te warunki.
Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Konto firmowe
Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto firmowe z mOrganizerem” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto firmowe z mOrganizerem”.
Promocja trwa od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł w ciągu roku, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
c) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl, na stronach Partnerów banku, w placówkach mBanku, w Punktach Obsługi mFinanse S.A., w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector oraz na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, u konsultantów Biura Obsługi Klientów, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o., oraz u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70
d) w okresie trwania Promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 31.03.2021 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w banku dla danego numeru NIP.
Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:
3) na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
g. prowadzenie rachunku za 0 zł,
h. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) z rachunku podstawowego miesięcznie,
i. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,
j. 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,
k. 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,
l. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski,
4) na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
b. możliwość skorzystania z mOrganizera finansów, w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla rachunku mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer Finansów.
Warunki Promocji „Konto firmowe z mOrganizerem” dotyczą tylko rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji może utracić te warunki.
Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

 


To nie jest oferta.

Promocja ,,paynow za 0zł na 90 dni z gwarancją ceny”  trwa od 01.05.2021 r. do 02.08.2021 r.

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców (definicja przedsiębiorcy znajduje się w regulaminie Promocji), którzy  spełnią następujące warunki:

1) Posiadają otwarty rachunek dla firm w mBanku,

2) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o usługę Integratora Płatności paynow za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl, na stronach Partnerów Banku, w placówkach mBanku, u konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 80,

3) zawrą z Bankiem umowę o świadczenie usługi Integratora Płatności paynow dla firm,

4) sklep prowadzony przez Uczestnika Promocji zostanie pozytywnie zweryfikowany pod względem regulaminu usługi Integratora Paynow dla firm oraz z listy towarów i usług zakazanych.

Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki otrzyma promocyjne warunki cenowe, na okres 3 miesięcy od dnia pozytywnego zakończenia weryfikacji sklepu o świadczenie usługi Integratora Płatności paynow dla firm, wynoszące 0% prowizji od transakcji dokonanej w sklepie internetowym Uczestnika Promocji za pośrednictwem usługi paynow.

Od 4 miesiąca przez kolejne 24 miesiące trwania umowy o usługę integratora płatności paynow liczone od dnia zawarcia umowy, Uczestnik Promocji otrzyma gwarancję niezmienności prowizji wynoszącej 0,95% od kwoty transakcji dokonanej w sklepie internetowym Uczestnika Promocji za pośrednictwem usługi paynow. 

Po zakończeniu okresu 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi Integratora Płatności paynow dla firm, pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla usługi paynow.

Klient nie ponosi żadnych kosztów uruchomienia usługi Integrator Płatności paynow.

Szczegółowe warunki dotyczące usługi paynow znajdują się w „Regulaminie usługi Integratora Płatności paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, który znajdziesz na www.mBank.pl/paynow i na www.paynow.pl.

Klient może korzystać z usługi paynow, jeśli spełni następujące warunki:
1. ma aktywny rachunek bieżący dla firm w mBanku,
2. ma do niego dostęp za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,
3. jest właścicielem sklepu sprzedającego towary i usługi przez internet,
4. złoży wniosek o uruchomienie usługi Integrator Płatności paynow,
5. zawrze umowę o świadczenie usługi Integrator Płatności paynow dla firm oraz,
6. dokona pozytywnej implementacji Integratora do swojego sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Promocja „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl”
Szczegółowe warunki i opłaty związane Promocją „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl - edycja III” są określone w Regulaminie Promocji „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl – edycja III” dostępnym na stronie www.mbank.pl/firma-w-internecie
Promocja trwa od 18.03.2021 r. do 30.06.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
1. są posiadaczami jednego z rachunków bieżących prowadzonych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,
2. zawrą z Sky-Shop.pl umowę o świadczenie Pakietu Usług „Pakiet Business” lub wybranego Pakietu Usług „Gotowy Sklep Internetowy” poprzez rejestrację w Serwisie Sky-Shop.pl na stronie https://mbank.sky-shop.pl/

3. podczas rejestracji na stronie https://mbank.sky-shop.pl/ w formularzu rejestracyjnym wpiszą Kod „mBank” oraz zaakceptują Regulamin promocji,
4. dokonają płatności za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy” w Serwisie Sky-Shop.pl przy użyciu kart wydanych przez Bank lub usługi mTransfer lub przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank.
Gdy płatność za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy”  zostanie zrealizowana w inny sposób niż wskazany w pkt. d., warunki promocyjne nie będą przysługiwać, a opłaty za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy”   będą pobierane zgodnie z cennikiem wskazanym na https://Sky-Shop.pl/cennik_sklepu. Przedsiębiorcy mogą przystąpić do Promocji tylko raz w ciągu jej trwania. W Promocji nie mogą wziąć udziału przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się w w Serwisie Sky-Shop.pl  przed dniem przystąpienia do Promocji.
Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki będzie mógł korzystać z Serwisu Sky-Shop.pl w ramach Pakietu Usług „Pakiet Business”  w pierwszym miesiącu od dnia przystąpienia do Promocji, za jednorazową promocyjną opłatą 1,23 zł brutto, od drugiego do szóstego miesiąca za promocyjną opłatą 170,97 PLN brutto miesięcznie oraz będzie mógł uzyskać jednorazową zniżkę 20% na zakup jednego wybranego Pakietu Usług „Gotowy Sklep Internetowy” (do wyboru pakiet „Mini”, „Medium” albo „Full”) do wykorzystania przez okres trzech miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji.