Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Dzienniku Ustaw.

 

Jak to działa?

W dniu 1 lipca 2018 wszyscy przedsiębiorcy prowadzący rachunki firmowe w mBanku będą mogli skorzystać z nowego typu przelewu, który pojawi się w bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej mBanku.

Mechanizm Podzielonej Płatności jest rodzajem przelewu, w którym kupujący oprócz kwoty brutto podaje zawartą w nim kwotę VAT wskazaną na fakturze. Kwota netto ma trafić na rachunek bieżący kontrahenta, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT sprzedawcy.

Zobacz więcej.

 

Czy każda firma będzie musiała prowadzić rachunek VAT?

Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.

Dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek firmowy, mBank automatycznie i bez dodatkowych opłat otworzy specjalny, dla każdego rachunek o nazwie ”mBiznes konto VAT”.

Zobacz więcej.

 

Jakie przelewy możesz wykonywać ze swoich rachunków w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności / Split Payment?

Będzie można wykonać przelew  w ramach płatności podzielonej jako:

 • przelew jednorazowy
 • polecenie zapłaty
 • przelew do odbiorcy w książce odbiorców
 • przelew Sorbnet
 • przelew do US (tylko wybrane formularze)

 

Nie będzie można wykonać przelewu w ramach płatności podzielonej jako:

 • mTransfer
 • przelew ekspresowy
 • zlecenie stałe
 • przelew z karty kredytowej

Zobacz więcej.

 

Ile rachunków VAT mogę prowadzić?

mBank otworzy każdemu klientowi firmowemu jeden rachunek VAT niezależnie od tego czy posiada jeden czy wiele rachunków rozliczeniowych.

Rachunek VAT w takim przypadku będzie połączony ze wszystkimi rachunkami rozliczeniowymi.

Jeżeli przedsiębiorca chciałby mieć osobne konta VAT do każdego z rachunków rozliczeniowych będzie mógł je otworzyć osobną dyspozycją.

Najczęściej zadawane pytania

Rachunek VAT

 

1. Czym jest rachunek VAT? / Czym jest mBiznes konto VAT?

Jest to rachunek dedykowany rozliczeniom przelewów w MPP. Jeśli otrzymasz przelew w MPP bank zaksięguje całość przelewu na rachunku bieżącym, a następnie zawartą w nim kwotę podatku VAT przeleje na rachunek VAT. W mBanku rachunki VAT mają nazwę mBiznes konto VAT.

 • 1.  

  Więcej pytań i odpowiedzi z tej kategorii.

  • 2. Czy moja firma będzie musiała prowadzić rachunek VAT?

   Tak, dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek firmowy, mBank automatycznie i bez dodatkowych opłat otworzy specjalny rachunek o nazwie ”mBiznes konto VAT”.  Jest to konto na które będzie trafiać podatek VAT w przypadku gdy kupujący zapłaci za zakupione towary lub usługi w Mechanizmie Podzielonej Płatności. Klient nie może zrezygnować z prowadzenia rachunku VAT nawet jeśli nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT.

    

   3. Kogo obejmie zmiana?

   Mechanizm Podzielonej Płatności to rozwiązanie dla przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności gospodarczych (podatników VAT), które rozliczają się z innymi firmami za pomocą przelewów w złotówkach.

    

   4. Czy po otwarciu rachunku VAT przez mój bank będę musiał zgłosić go do US?

   Nie, informację o otwartych rachunkach VAT bank przekaże do Urzędu Skarbowego samodzielnie.

    

   5. Na co będę mógł przeznaczyć środki gromadzone na rachunku VAT?

   Środki z rachunku VAT mogą służyć wyłącznie do rozliczeń VATu w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub do transakcji odprowadzenia VATu do Urzędu Skarbowego. Środki z rachunku VAT mogą trafić wyłącznie na rachunek VAT przedsiębiorcy lub Urzędu Skarbowego.

    

   6. Co się stanie z pieniędzmi zgromadzanymi na rachunku VAT, gdy będę chciał zamknąć rachunek w Banku. Czy będę mógł je wypłacić?

   Niezależnie czy chcesz zamknąć firmę czy zmienić bank, środki z rachunku VAT mogą być przelane na rachunek rozliczeniowy po otrzymaniu zgody od Urzędu Skarbowego. O swojej decyzji US informuje bank drogą elektroniczną.

   Informacja w tym zakresie została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów, możesz przeczytać ją tutaj

    

   7. Jak będzie wyglądać historia rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT?

   Historia rachunku VAT będzie dostępna na takich samych zasadach jak historia rachunku rozliczeniowego. Jedyna różnica wynikająca z płatności w MPP to pojawienie się dodatkowych transakcji związanych z przeksięgowaniem kwoty VAT na rachunek VAT.

    

   8. Czy dostanę wyciąg z rachunku VAT?

   Tak, wyciąg do rachunku VAT będzie dołączony do wyciągu rachunku rozliczeniowego.

    

   9. Czy rachunek VAT mogę zamknąć?

   Nie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów firma musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT.

    

   10. Czy kwota na koncie VAT wlicza się do salda na moim koncie firmowym?

   Salda rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT są rozłączne.

    

   11. Czy do rachunku VAT mogę mieć pełnomocnika?

   Do samego rachunku VAT nie można ustanowić pełnomocnika. Każdy pełnomocnik rodzajowy do rachunku rozliczeniowego ma automatycznie nadany dostęp do rachunku VAT.

    

   12. Mam trzy konta firmowe i jeden rachunek VAT czy to znaczy, że wszyscy pełnomocnicy do rachunków będą widzieli transakcje na rachunku VAT?

   W sytuacji gdy posiadasz rachunek rozliczeniowy i konta pomocnicze każdy z pełnomocników będzie miał dostęp do operacji na rachunku VAT. Jeśli chcesz ograniczyć pełnomocnikom dostęp do informacji na rachunku VAT otwórz rachunki VAT do pozostałych rachunków.

    

   13. Ile rachunków VAT powinieniem/ mogę prowadzić?

   mBank otworzy każdemu klientowi firmowemu jeden rachunek VAT niezależnie od tego czy posiada jeden czy wiele rachunków rozliczeniowych. Rachunek VAT w takim przypadku będzie połączony ze wszystkimi rachunkami rozliczeniowymi. Jeżeli przedsiębiorca chciałby mieć osobne konta VAT do każdego z rachunków rozliczeniowych będzie mógł je otworzyć osobną dyspozycją.

    

   14. Czy powinienem podpisać umowę prowadzenia rachunku VAT lub aneks do obecnego rachunku?

   Nie, rachunki na start zostaną otwarte automatycznie, bez konieczności zawierania nowych umów o rachunek czy też aneksowania już istniejących umów z bankiem.

    

   15. Od kiedy będzie dostępny mój rachunek VAT i w jaki sposób dowiem się o swoim numerze rachunku VAT?

   Rachunek VAT dla twojej firmy jest już dostępny w bankowości internetowej w sekcji "Produkty". Otrzymasz również wiadomość w skrzynce wiadomości bankowości elektronicznej, w której przekażemy Ci numer rachunku VAT dedykowany dla twojej firmy.  Pierwszych operacji na tym rachunku możesz spodziewać się po 1 lipca 2018 r.

    

   16. Czy środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegać zajęciom?

   Środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegać zajęciom egzekucyjnym pod warunkiem, że będą one dotyczyć VATu.

   Informacja w tym zakresie została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów, możesz przeczytać ją tutaj

    

   17. Nie jestem płatnikiem VAT, dlaczego mój bank otworzył mi rachunek dedykowany na VAT?

   Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT. Treść ustawy znajdziesz w Dzienniku Ustaw.

    

   18. Ile będzie kosztować mnie otwracie oraz prowadzenie rachunku VAT?

   Rachunki VAT zwolnione są z opłat za otwarcie i prowadzenie, niezależnie od ilości prowadzonych rachunków.

    

   19. Czy rachunki VAT są oprocentowane? 

   Nie, rachunek dedykowany na VAT nie jest oprocentowany.

    

   20. Czy mogę zasilić rachunek VAT?

   Nie. Samodzielnie nie ma możliwości zasilenia rachunku VAT (tzn. przelania środków z rachunku rozliczeniowego. Ustawa nie dopuszcza takiej możliwości. Rachunek VAT może być zasilony wyłącznie:
   - przelewem przychodzącym w MPP
   - zwrotem z Urzędu Skarbowego
   - przelewem własnym VAT z drugiego rachunku VAT prowadzonego dla tej samej firmy w tym samym banku.

Faktura w MPP

 

1. Czy będę inaczej wystawiać faktury?

Twoje faktury pozostaną bez zmian. Co więcej, nie musisz znać numeru rachunku VAT sprzedawcy ani umieszczać swojego numeru rachunku VAT na fakturze. Rozpoznaniem i rozdzieleniem środków na odpowiednie rachunki zajmie się bank.

 • 1.  

  Więcej pytań i odpowiedzi z tej kategorii

  •  2. Czy będę mógł opłacić każdy rodzaj faktury w MPP? Zaliczkowe? Korygujace? Pro-forma?

   Podzieloną płatność będzie można stosować do faktur korygujących oraz częściowej płatności faktury. MPP nie będzie stosowany do opłacania faktur zaliczkowych oraz pro forma ponieważ w obrocie gospodarczym ten typ faktury służy np. potwierdzeniu złożenia oferty o danej treści, czy też potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

    

   3. Czy aby zlecić przelew w MPP na fakturze musi być podany rachunek VAT kontrahenta?

   Nie. Na fakturze należy wskazać jedynie rachunek rozliczeniowy. Bank odbiorcy przelewu automatycznie przekaże kwotę podatku VAT na rachunek VAT powiązany z tym rachunkiem rozliczeniowym.

Przelew w MPP

 

1. Czym jest Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/ Split Payment)?

Mechanizm Podzielonej Płatności jest rodzajem przelewu, w którym kupujący oprócz kwoty brutto podaje zawartą w nim kwotę VAT wskazaną na fakturze. Kwota netto ma trafić na rachunek bieżący kontrahenta, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT sprzedawcy.

 • 1.  

  Więcej pytań i odpowiedzi z tej kategorii

  • 2. Czy dokonywanie przelewów w MPP będzie obowiązkowe?

   Nowa metoda płatności za fakturę jest dobrowolna. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący, czyli płatnik faktury VAT.

    

   3. Czy będzie można stosować Mechanizm Podzielonej Płatności przy płatności kartą?

   Nie będzie można. MPP dotyczy wyłącznie rozliczeń między przedsiębiorcami w formie przelewu, nie obejmuje płatności gotówką lub kartą.

    

   4. Czy wybór zapłaty w MPP będzie wiązał się z dokonaniem dwóch przelewów?

   Nie, w przelewie MPP różnica będzie polegać na tym, że nabywca wykonując przelew będzie wskazywał do zapłaty zarówno kwotę brutto oraz zawartą w niej kwotę VAT w jednym przelewie.

    

   5. Czy w MPP będę mógł dokonywać zbiorczych przelewów?

   W MPP nie będzie możliwości zlecania przelewów zbiorczo za kilka faktur. Nowy rodzaj przelewu wymaga jednoznacznej identyfikacji płatności, dlatego w przelewie wymagane jest podanie numeru faktury. 1 faktura = 1 przelew w MPP.

   Informacja w tym zakresie została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów, możesz przeczytać ją tutaj

    

   6. Czy w MPP będę mógł zapłacić za faktury wystawione w walucie obcej?

   Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy przelewów dokonywanych tylko i wyłącznie w polskich złotych. W związku z tym nie będzie możliwości zapłaty za fakturę w walucie obcej. Jeżeli otrzymałeś fakturę w walucie obcej a chcesz skorzystać z benefitów MPP kwotę netto zapłać w walucie, a kwotę VAT prześlij za pomocą MPP.

    

   7. Mam w jednym banku dwa rachunki VAT. Czy mogę przelewać pomiędzy nimi moje środki?

   Tak, dla klientów posiadających więcej niż jeden rachunek VAT będzie dostępna osobna dyspozycja przelewu "Przelew własny VAT".

    

   8. Mam dwa rachunki VAT w różnych bankach. Czy mogę przelać środki między rachunkami VAT w różnych bankach?

   Zgodnie z zapisami ustawy przelewanie środków między rachunkami VAT należącymi do jednej firmy dopuszczalne jest wyłącznie w ramach jednego banku.

    

   9. Czy mogę zlecić przelew z mojego rachunku VAT w MPP?

   Nie, przelew w MPP zawsze będzie realizowany za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego.

    

   10. Nie posiadam wystarczających środków na rachunku VAT na pokrycie kwoty VAT z faktury, czy mimo to mogę zlecić przelew w MPP?

   Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie automatycznie uzupełniona ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew w MPP zrealizujesz nawet przy zerowym saldzie na rachunku VAT, wówczas cała kwota przelewu zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego.

    

   11. Nie posiadam wystarczajacych środków na rachunku bieżącym na pokrycie kwoty netto, czy mimo to mogę zlecić przelew w MPP?

   Nie. Przelew w MPP może zaczerpnąć środki z rachunku VAT wyłącznie na pokrycie kwoty VAT.

    

   12. Czy MPP obejmie również przelewy w SORBNET?

   Tak. System SORBNET będzie uczestniczyć w rozliczaniu przelewów w mechanizmie podzielonej płatności.

    

   13. Zleciłem/-am przelew w MPP jednak środki wróciły na moje konto firmowe. Dlaczego tak się stało?

   Prawdopodobnie twój kontrahent podał na fakturze numer rachunku, który nie jest rachunkiem firmowym a więc nie posiada powiązanego rachunku VAT. Najczęściej jest to przypadek wykorzystywania rachunku indywidualnego do rozliczeń firmowych.

   Informacja w tym zakresie została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów, możesz przeczytać ją tutaj

    

   14. Czy będzie można stosować Mechanizm Podzielonej Płatności przy płatności kartą?

   Nie będzie można. MPP dotyczy wyłącznie rozliczeń między przedsiębiorcami w formie przelewu, nie obejmuje płatności gotówką lub kartą.

    

   15. Jak wygląda przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

   Jeśli zdecydujesz się na wykonanie przelewu w MPP będziesz musiał/-a w formatce przelewowej dodatkowo podać: kwotę brutto i zawartą w niej kwotę VAT, NIP odbiorcy przelewu oraz numer faktury. Reszta pozostaje bez zmian. Zapraszamy do zapoznania się z poniższem materiałem. Link znajdziesz tutaj https://www.mbank.pl/blog-mbanku/firmowi/podatki/mechanizm-podzielonej-platnosci.html

Podatki w MPP

 

1. Czy będę rozliczać się w inny sposób z US po wprowadzeniu Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP/ Split Payment)?

Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie odbywać się analogicznie jak obecnie, poprzez formularz "Przelewu Podatkowego". Jedyna różnica polega na tym, że od 1 lipca 2018 r. niektóre typy formularzy urzędów skarbowych np. "VAT-7"  będą w pierwszej kolejności pobierać środki z rachunku VAT.

 

 • 1.  

  Więcej pytań i odpowiedzi z tej kategorii

  • 2. Czy mogę zapłacić podatek dochodowy ze środków zgromadzonych na rachunku VAT? 

   Nie, z rachunku VAT nie można opłacić CIT ani PIT. Tylko określone formularze przelewu podatkowego będą miały możliwość wykorzystania środków zdeponowanych na rachunku VAT. Będą to formularze wyłącznie VATowskie.