Pytania i odpowiedzi

Wypowiedzenie umowy konta firmowego

 •  

  Jak mogę wypowiedzieć umowę rachunku firmowego?

  • Wypowiedzenie może złożyć:

   • reprezentant (posiadacz) rachunku, zgodnie z uprawnieniami, które wynikają z dokumentów rejestrowych,
   • jeden z posiadaczy rachunku wspólnego, ze skutkiem dla pozostałych posiadaczy,

   Umowę rachunku zawartą z bankiem można wypowiedzieć w całości lub w części dotyczącej wskazanego na wniosku rachunku, składając dyspozycję:

   a). w serwisie transakcyjnym
   Po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego wybierz:
   Finanse -> Usługi -> Nowa usługa -> Wypowiedzenie umowy
   lub
   Pomoc, Co chcesz zrobić, Coś innego, Rachunki, Wypowiedzenie umowy w całości oraz w części dotyczące rachunku osobistego i firmowego


   b). u konsultanta mLinii

   Skontaktuj się z konsultantem mLinii pod numerem telefonu +48 42 6 300 800. Po dokonaniu identyfikacji tożsamości konsultant przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.


   c). w placówce banku

   Do placówki udaj się z dokumentem tożsamości. Pracownik przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.


   d). pisemnie

   Własnoręcznie napisane wypowiedzenie umowy rachunku firmowego wyślij na adres korespondencyjny banku.

   Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku, numer PESEL posiadacza/posiadaczy, numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku, w trybie 30 dniowym, w jakim ma być rozwiązana umowa.

   Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank, tj. widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, nie będziemy mogli zrealizować dyspozycji wypowiedzenia. Własnoręczność podpisu złożonego na wypowiedzeniu może potwierdzić upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są na stronie internetowej lub u konsultanta mLinii.

   Punkty Obsługi mFinanse S.A. nie są uprawnione do przyjmowania dyspozycji wypowiedzenia umowy rachunku/ów, w związku z czym bank nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ewentualnego braku jej realizacji.

    

 •  

  Co powinno zawierać pisemne wypowiedzenie umowy rachunku firmowego?

  • Wypowiedzenie umowy powinno zawierać: imię i nazwisko, PESEL, nazwa firmy, regon, nr zamykanego rachunku, nr rachunku do zwrotu ewentualnych środków.

   . Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank, tj. widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, nie będziemy mogli zrealizować dyspozycji wypowiedzenia. Własnoręczność podpisu złożonego na wypowiedzeniu może potwierdzić upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są na stronie internetowej lub u konsultanta mLinii.

    

 •  

  Jak zamknąć rachunek pomocniczy?

  • Rachunek pomocniczy zamkniemy razem z rachunkiem głównym, pod którym funkcjonuje. Jeśli chcesz zamknąć tylko rachunek pomocniczy, złóż dyspozycję u konsultanta mLinii lub w placówce mBanku.  

 •  

  Jak zamknąć rachunek walutowy?

  • Wystarczy złożyć wypowiedzenie umowy w części dotyczące wskazanego na wniosku rachunku. Szczegóły znajdziesz w pytaniu „Jak mogę wypowiedzieć umowę rachunku firmowego?”.  

 •  

  Czy należy wskazać rachunek do przelewu środków? Co się stanie jeśli tego nie zrobię?

  • Pieniądze znajdujące się na zamykanym rachunku firmowym przelejemy na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Jeśli nie podasz numeru rachunku do przelania pieniędzy lub okaże się on nieprawidłowy, to od dnia upływu terminu wypowiedzenia saldo zamykanego rachunku staje się nieoprocentowanym depozytem.
   Zwrot takich środków otrzymasz

   a). po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta mLinii - jeżeli nadal jesteś klientem mBanku,

   b). jeżeli nie jesteś klientem mBanku – po przesłaniu w tej sprawie pisma na adres mBanku z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Podpis złożony na przesłanej dyspozycji powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana. Własnoręczność podpisu złożonego na dyspozycji dotyczącej zwrotu środków może potwierdzić upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są na stronie internetowej.