Tego lata Twoja firma może więcej! Wybierz kredyt w rachunku bieżącym na dodatkowe wydatki lub rozwój firmy.

 

0 zł prowizji za udzielenie

5,1% marży

Złóż wniosek na minimum 30 000 zł i zyskaj

 

  • nawet do 500 000 zł limitu w koncie firmowym na bieżące potrzeby lub na rozwój firmy (jeśli prowadzisz firmę od roku do dwóch lat, dla kwoty limitu powyżej 200 000 zł wymagane zabezpieczenie gwarancją de minimis BGK) 
  • odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty limitu, na przykład jeśli limit wynosi 50 000 zł, a Ty wydasz z tego 20 000 zł, to odsetki naliczymy tylko od tej wydanej kwoty
  • każda wpłata na Twoje konto uzupełnia wykorzystaną kwotę i ponownie możesz korzystać z pieniędzy dostępnych w ramach przyznanego limitu 
  • limit odnowi się automatycznie po rokukorzystania na kolejne 12 miesięcy 
  • kredyt w rachunku bieżącym możesz otrzymać bez wychodzenia z domu, a jeśli poprosimy Cię o dokumenty, też załączysz je online 

To szybki i swobodny dostęp do dodatkowych pieniędzy.

Pomoże Ci on elastycznie zarządzać potrzebami gotówki dla rozwoju firmy

Oblicz koszty kredytu w rachunku bieżącym

 

Złóż wniosek tak, jak Ci wygodnie

+48 42 6300 800

Możesz też skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym zabezpieczonym gwarancją de minimis BGK.

Sprawdź co zyskujesz

  • zabezpieczenie do 60% wartości kredytu - podpisujesz weksel in blanco z deklaracją wekslową na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego i dzięki temu dysponujesz Twoim majątkiem bez obciążeń
  • stawka prowizji dla BGK za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% od kwoty gwarancji w stosunku rocznym
  • odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty limitu, np. jeśli limit wynosi
   30 000 zł, a Ty wydasz z tego 20 000 zł, to odsetki naliczymy tylko od tej wydanej kwoty
  • limit odnowi się automatycznie po 3 latach korzystania na kolejne
   12 miesięcy
  • minimum formalności – wszystkie dopełniasz w banku bez konieczności wizyty w BGK

Jak otrzymać kredyt w rachunku bieżącym dla firm online

 

Mam konto firmowe w mBanku

 

Nie mam konta firmowego w mBanku

Masz u nas konto firmowe?

s

Złóż wniosek online w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej

Jeśli na Twoje konto firmowe wpływają przelewy od kontrahentów, sprawdź, czy przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę specjalną.
Jeśli nie – otrzymasz od nas w e-mail’u listę potrzebnych dokumentów oraz link, za pomocą którego dostarczysz je online - Sprawdź, o jakie dokumenty możemy Cię poprosić.

Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję.

Zaakceptuj umowę w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej. Pieniądze trafią na Twoje konto firmowe. Jeśli nie masz oferty lub wnioskujesz o kwotę powyżej 150 tys., umowę podpiszesz w placówce.

Gdzie sprawdzisz ofertę specjalną?

 

Oferta specjalna to wyliczona przez bank kwota kredytu, którą możesz otrzymać bez dokumentów - całkowicie online. Znajdziesz ją po zalogowaniu się na swoje konto:

 

 • w swoim serwisie transakcyjnym w zakładce Produkty→ Finansowanie → Nowe finansowanie
 • w aplikacji w zakładce Produkty → Kredyty
 • lub w okienku obok Twojego konta firmowego

s

Nie masz u nas konta firmowego?

Zostaw kontakt lub przyjdź do naszej  placówki i dowiedz się o szczegółach oferty.

Nasz doradca poinformuje Cię również o wszystkich dokumentach niezbędnych do wydania decyzji kredytowej.

Potrzebne dokumenty dostarczysz do wybranej placówki lub załączysz je wygodnie online za pomocą dedykowanego wniosku, do którego link otrzymasz od nas w e-mail’u.

Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję.

Umowę podpiszesz w wybranej placówce. Pieniądze trafią na Twoje konto firmowe.

 
Najważniejsze opłaty i prowizje
 

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł
Za udzielenie/ podwyższenie kredytu od 0% do 8% liczone od kwoty kredytu
Prowizja za odnowienie kredytu 3% liczone od kwoty kredytu
Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu 0% prowizja naliczana w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu
3% w skali roku liczone od niewykorzystanej kwoty kredytu. Prowizja naliczana jeśli wykorzystasz mniej niż 50% przyznanego limitu

 

1. Kredyt odnawialny nie jest dostępny dla mBiznes konta Start.
2. Prowizja za podwyższenie limitu liczona jest od kwoty o którą podwyższany jest limit.
3. Dla mKonto BUSINESS MEDICUS prowizja będzie wynosić 2% (w skali roku) od niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu, oraz 0% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu
4. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana.
5. Opłata naliczana z góry w każdą miesięcznicę aktywacji ubezpieczenia.
6. W przypadku kredytu objętego gwarancją BGK PLG Cosme
7. Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia

Chcesz zwiększyć limit Twojego kredytu w rachunku bieżącym?

Złóż wniosek i dobierz dodatkową kwotę. Prowizję za podwyższenie zapłacisz tylko od dobranej kwoty

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w spłacie kredytu –  zobacz jakie formy pomocy oferujemy

Masz pytania?

 •  

  Czym jest kredyt w rachunku bieżącym?

  • Produkt jest bardzo podobny do limitu w koncie, który zapewne znasz z prywatnego rachunku. Z tą tylko różnicą, że zyskujesz dostęp do o wiele większych kwot. Składając wniosek, możesz uzyskać aż do 500 000 zł dodatkowych środków. Podobnie jak w przypadku każdego innego debetu, również tutaj oprocentowanie będzie naliczane dopiero, kiedy wykorzystasz dodatkowe środki.

Promocja „0 zł prowizji i niższa marża na kredyt firmowy - edycja 2”

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym, kredytem w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK, kredytem obrotowym, kredytem obrotowym z gwarancją de minimis BGK, pożyczką dla firm oraz Promocją „0 zł prowizji i niższa marża na kredyt firmowy - edycja 2” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm, Tabeli stóp procentowych dla firm, Regulaminie pożyczki dla firm, Regulaminie kredytu obrotowego dla firm, Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „0 zł prowizji i niższa marża na kredyt firmowy - edycja 2”, dostępnych na stronach https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/,
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/kredyt-obrotowy/,
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/kredyt-w-rachunku/,
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/pozyczka/
Promocja „0 zł prowizji i niższa marża na kredyt firmowy - edycja 2” (dalej
Promocja) trwa od 17.07.2024 r. do 31.07.2024 r. i dotyczy udzielania kredytu w rachunku bieżącym, kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK, kredytu obrotowego, kredytu obrotowego z gwarancją de minimis BGK lub pożyczki dla firm (zwanych dalej Kredytem firmowym) na promocyjnych warunkach.
W promocji mogą uczestniczyć rezydenci, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo lub będący wspólnikami w spółce cywilnej, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwani dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) złożą wniosek o Kredyt firmowy na minimalną kwotę Kredytu firmowego wynoszącą 30 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku,
b) w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o Kredyt firmowy nie został zamknięty kredyt w rachunku bieżącym udzielony Uczestnikowi promocji,
c) złożony wniosek o Kredyt firmowy nie dotyczy podwyższenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym i kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK,
d) uzyskają decyzję pozytywną na przyznanie Kredytu firmowego oraz podpiszą umowę kredytową.

Promocyjne warunki Kredytu firmowego:
a) 0% prowizji za udzielenie Kredytu firmowego,
b) 0% prowizji od zaangażowania przy kredycie w rachunku bieżącym, kredycie w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK,
c) 5,1% marży banku dla Kredytu firmowego,
d) 3% prowizji za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym dla firm, kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK,
f) zmienna stopa procentowa oparta o stałą marżę banku 5,1% oraz zmienną stawkę bazową WIBOR 3M obowiązującą w banku wynoszącą 5,86% z dnia 29.05.2024 r.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat