Jeżeli potrzebujesz wsparcia w spłacie kredytu –  zobacz jakie formy pomocy oferujemy

 
Warunki:

 • wysoka kwota kredytu – nawet 4 mln PLN
 • udzielany jest na okres nawet do 20 lat, możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 36 miesięcy
 • finansujemy nawet do 80% wartości nakładów inwestycyjnych netto przy inwestycji w nieruchomość osobistą i do 75% wartości nakładów inwestycyjnych netto przy inwestycji w nieruchomość komercyjną + kredyt VAT (bez badania zdolności kredytowej)
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR3M
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • uwzględniamy przyszłe dochodowy uzyskiwane w ramach realizowanej inwestycji – kredyt na biznes planie
 • istnieje możliwość uzyskania finansowania od 1 dnia działalności gospodarczej

 
Zabezpieczenia:

 • zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy
 • gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego
 • przyjmujemy wartość przyszłą nieruchomości po zrealizowanej inwestycji

 
Na jaki cel Twoja firma może przeznaczyć środki z kredytu inwestycyjnego:

 • zakup, budowa lub rozbudowa obiektów
 • modernizacja, adaptacja, remont nieruchomości komercyjnej
 • zakup lokalu przeznaczonego na wynajem lub odsprzedaż
 • spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i limitów
 • refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie ostatnich 12 m-cy
 • konsolidacja kredytów

 
Kredyt udzielany jest Przedsiębiorcom lub osobom wykonującym wolny zawód, którzy:

 • prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy, lub krócej, pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu
 • posiadają rachunek w mBanku przez okres 6 miesięcy lub przedłożą opinię bankową z innego banku za ww. okres

 
Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy kredytowania

Aby otrzymać kredyt zabezpieczony dla firm, wystarczy:

 • prowadzić działalność gospodarczą minimum 12 m-cy
 • przedstawić dokumenty rejestrowe i finansowe
 • przedstawić zabezpieczenie i dokumenty z nim związane
 • ustalić okres kredytowania i kwotę kredytu

Wybrane opłaty i oprocentowanie

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0,2% min. 200 zł

Prowizja za udzielenie kredytu

od 1% do 4% kwoty kredytu

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

 2% kwoty podwyższenia

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu naliczana w przypadku wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu

0%

 

na temat NOWOŚĆ Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytów firmowych

NOWOŚĆ Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytów firmowych

 • pomoc finansowa dla Ciebie i Twojej rodziny  w trudnych sytuacjach losowych
 • wygoda i oszczędność czasu – minimum formalności, nie musisz wypełniać oświadczenia o stanie zdrowia i ankiety

Więcej informacji w naszych placówkach

Przyznanie kredytu inwestycyjnego z VAT uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem inwestycyjnym z VAT są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania Kredytu VAT dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/dlugookresowe-zarzadzanie-firma/kredyt-inwestycyjny/