Wykorzystaj pewne źródło finansowania
na dynamiczny rozwój firmy

 •  

  finansowanie wielu celów związanych z działalnością gospodarczą jednym kredytem - kredyt udzielany jest w PLN oraz waloryzowany w EUR

 •  

  długi okres kredytowania - do 20 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 m-cy

 •  

  możliwość finansowania do 4 000 000 zł z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości osobistej lub komercyjnej

 •  

  szeroki zakres ubezpieczeń spłaty kredytu i ochrony inwestycji

Na jaki cel Twoja firma może przeznaczyć
środki z kredytu zabezpieczonego:

 •  

  bieżąca działalność gospodarcza (dowolny cel)

 •  

  zakup, budowa lub rozbudowa obiektów

 •  

  modernizacja, adaptacja, remont nieruchomości komercyjnej

 •  

  zakup lokalu przeznaczonego na wynajem lub odsprzedaż

 •  

  spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i limitów

 •  

  refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie ostatnich 12 m-cy

 •  

  konsolidacja kredytów

Jakim firmom dedykowany jest kredyt zabezpieczony?

Kredyt zabezpieczony dla firm przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą min. 12 m-cy w formie:

 •  

  jednoosobowej działalności

 •  

  spółki cywilnej

 •  

  spółki jawnej

 •  

  spółki partnerskiej

 •  

  spółki z o.o.

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy
Cię przez wszystkie etapy kredytowania

Aby otrzymać kredyt zabezpieczony dla firm, wystarczy:

 •  

  prowadzić działalność gospodarczą minimum 12 m-cy

 •  

  przedstawić dokumenty rejestrowe i finansowe

 •  

  przedstawić zabezpieczenie i dokumenty z nim związane

 •  

  ustalić okres kredytowania i kwotę kredytu

Wybrane opłaty i oprocentowanie

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  

0,00 zł

Prowizja za udzielenie kredytu

od 0% do 5% kwoty kredytu

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

 2% kwoty podwyższenia

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu naliczana w przypadku wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu

0 %

Przyznanie wielocelowego kredytu zabezpieczonego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z wielocelowym kredytem zabezpieczonym są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania wielocelowego kredytu firmowego zabezpieczonego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/dlugookresowe-zarzadzanie-firma/kredyt-zabezpieczony/