Najważniejsze informacje

 • Usługa licznika mWaluty dostępna jest dla klientów będących użytkownikami mPlatformy
 • Licznik mWalut uruchamiany jest automatycznie wszystkim klientom wnioskującym o mPlatformę walutową
 • 1 jednostka wymienionej waluty w ramach mPlatformy walutowej = 1 jednostce mWaluty dodanej do licznika walutowego
 • 1000 jednostek mWaluty umożliwia realizację darmowych przelewów SWIFT
 • mWaluta zliczana jest od wszystkich transakcji natychmiastowych dotyczących zakupu EUR, USD, GBP i CHF

Zasady naliczania mWaluty

 

1 jednostka wymienionej waluty na mPlatformie to 1 jednostka mWaluty dodana do Twojego licznika walutowego

 

Bezpłatne przelewy walutowe będą dostępne, gdy licznik walutowy na Twojej mPlatformie wskaże 1000 lub więcej jednostek mWaluty

 

Jeśli masz 1000 lub więcej jednostek mWaluty, a przelew walutowy, który realizujesz = 300 jednostek waluty, z licznika walutowego zostanie pobrana minimalna ilość mWaluty = 1000.

 

Jeśli masz mniej niż 1000 jednostek mWaluty, za realizację przelewu walutowego zostanie pobrana prowizja

Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Kiedy zrealizuję przelew walutowy bez prowizji?

  • Licznik mWaluty dostępny jest dla klientów będących użytkownikami mPlatformy walutowej. Dyspozycję włączenia lub wyłączenia licznika mWaluty można złożyć w placówce lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Aby zrealizować bezpłatny przelew walutowy na kwotę wyższą niż 1000 jednostek waluty, wymagane jest posiadanie mWaluty co najmniej w tej samej liczbie. Przelew zrealizowany na więcej niż 1000 jednostek waluty, spowoduje pomniejszenie licznika mWaluty o taką liczbę jednostek, jaka jest przelewana.

 • 2.  

  Ile mWaluty potrzebne jest do wykonania przelewu walutowego bez prowizji?

  • Darmowy przelew walutowy możliwy jest to zrealizowania w chwili posiadania minimum 1000 jednostek mWaluty.

 • 3.  

  Jak realizowany jest przelew walutowy bez prowizji?

  • Przelew walutowy realizowany na 1000 lub mniej jednostek waluty, spowoduje pomniejszenie licznika mWaluty o 1000 jednostek. Oznacza to, że minimalna ilość pobieranych jednostek mWaluty to 1000. Tym samym w przypadku gdy przelew realizowany jest w wysokości 600 euro pobrane zostanie 1000 jednostek mWaluty. Gdy ilość dostępnej mWaluty jest taka sama lub wyższa od ilości wymienianej waluty licznik zostanie pomniejszony o wartość równą ilości wymienianej waluty.

 • 4.  

  Kiedy zostanie naliczona prowizja?

  • W przypadku wykonania przelewu walutowego na liczbę jednostek waluty przewyższającą wartość licznika mWaluty oraz gdy licznik mWaluty wskazuje mniej niż 1000 jednostek pobrana zostanie opłata za przelew walutowy zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 • 5.  

  Komu przysługuje darmowy przelew walutowy?

  • Darmowy przelew przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku bieżącego oraz pełnomocnikom rachunku bieżącego, niezależnie od tego czy współposiadacz oraz pełnomocnik pozyskiwali punkty podczas wykonywania transakcji na mPlatformie Walutowej. Przelew walutowy w walucie rachunku może dokonać tylko posiadacz, współposiadacz lub pełnomocnik do danego rachunku walutowego.

 • 6.  

  Czy mogę gromadzić mWalutę i wykorzystać ją w dowolnym czasie?

  • mWaluta pobierana jest automatyczni. Nie ma możliwości zarządzania mWalutą w czasie, nie można jej kumulować i zbierać.

 

 

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki związane z mPlatformą walutową i usługą „Licznik walutowy” są określone w Regulaminie usługi mPlatforma walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/konta/mplatforma-walutowa . Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat