Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi przez 24 miesiące

za otwarcie i prowadzenie rachunku

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

 

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet i Santander Bank Polska S.A.

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu

za kartę debetową w tym kartę Visa Foto Business, której wygląd sam zaprojektujesz

Jak otworzyć konto firmowe w promocji?

 

  • potwierdź umowę kodem autoryzacyjnym SMS (konto aktywne nawet w 5 minut) lub

  • podpisz umowę, którą otrzymasz od kuriera lub udaj się do wybranej placówki

Jeżeli nie jesteś klientem mBanku wypełnij wniosek online i podpisz umowę, która otrzymasz od kuriera lub w placówce

Otwórz konto firmowe

 

Wybraliśmy dla Ciebie

 

mKsięgowość

Skorzystaj z nowoczesnego połączenia księgowości z kontem bankowym.

więcej na temat mKsięgowość
 

Terminale Płatnicze

Rozwiń biznes i zyskaj nowych klientów z mobilnym terminalem.

więcej na temat Terminale Płatnicze
 

Załóż firmę z mBankiem

W jednym miejscu założysz firmę, otworzysz konto firmowe.

więcej na temat Załóż firmę z mBankiem

Najczęściej zadawane pytania

Tematy pomocy

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto firmowe z gwarancją 0 zł na 24 miesiące” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. , Regulaminie Promocji „Konto firmowe z gwarancją 0 zł na 24 miesiące”.

 

Promocja trwa od 01.10.2019 r. do 04.12.2019 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A., za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o. oraz za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o.
b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 30.09.2019 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku, dla danego numeru NIP.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir),
c) kartę debetową za 0 zł miesięcznie,
d) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,
e) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku , Planet Cash, Euronetu na terenie Polski.
f) 0 zł opłaty miesięcznej za kartę debetową, w tym kartę Visa Foto Business oraz brak miesięcznej opłaty za wizerunek karty Visa Foto Business, na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

 

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat