Gwarantujemy, że za prowadzenie konta firmowego i jego najważniejsze usługi nie zapłacisz nic przez 2 lata.

 • otwarcie i prowadzenie konta

 • internetowe przelewy krajowe w PLN

 • internetowe przelewy w EUR do krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii

 • karta debetowa (dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit)

 • bankomaty mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander

 • wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet


Złóż wniosek o konto firmowe tak, jak Ci wygodnie:


Jeśli jesteś naszym klientem, umowę potwierdzisz kodem autoryzacyjnym SMS.

Jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem, umowę zawrzesz online z pomocą Twojego e-dowodu.

Możesz też podpisać umowę, którą otrzymasz od kuriera lub w placówce. 

 

otwórz konto


Nasze placówki możesz w łatwy sposób znaleźć na mapie. Kliknij tutaj, aby przenieść się do mapy, która wskaże ci też godziny otwarcia danego oddziału


+48 42 6 300 800

Dostęp do mBanku na mLinii masz przez 24h/dobę. Również w dni świąteczne. Więcej o mLinii dowiesz się tutaj

Darmowa infolinia dla przyszłych przedsiębiorców

22 100 45 43, codziennie od 9 do 17

Dowiedz się o dotacjach i dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, m.in. z Urzędu Pracy, z Funduszy Unijnych, z PFRON, pożyczce preferencyjnej. 

 • z jakiego dofinansowania możesz skorzystać?

 • gdzie znaleźć  informacje o dofinansowaniach?

 • jak poprawnie wypełnić wniosek?

 
Odkryj produkty i usługi pomocne w otwarciu i prowadzeniu firmy

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Jaką formę działalności muszę prowadzić, by założyć konto firmowe i wziąć udział w promocji?

  • Promocja skierowana jest do:

   • jednoosobowych działalności gospodarczych,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • spółek jawnych,
   • spółek partnerskich,
   • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
   • spółek komandytowych,
   • fundacji,
   • stowarzyszeń rejestrowych,
   • stowarzyszeń zwykłych,
   • spółdzielni,
   • wspólnot mieszkaniowych,
   • spółdzielni mieszkaniowych
   • kościołów,
   • parafii
   • związków wyznaniowych,
   • szkół niepublicznych,
   • przedszkoli publicznych,
   • przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną,
   • publicznych jednostek oświatowych.
 •  

  Co dzieje się po upływie okresu gwarancji braku najważniejszych opłat?

  • W promocji otwierasz mBiznes konto Standard. Promocja gwarantuje brak najważniejszych opłat dla rachunku mBiznes konto Standard przez 2 lata oraz za program mOrganizer finansów przez 6 miesięcy.
   Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla rachunku mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer Finansów.

 
Tematy pomocy

Przydatne dokumenty

To nie jest oferta.
Konto firmowe
Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto firmowe z mOrganizerem” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto firmowe z mOrganizerem”.
Promocja trwa od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł w ciągu roku, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
c) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl, na stronach Partnerów banku, w placówkach mBanku, w Punktach Obsługi mFinanse S.A., w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector oraz na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, u konsultantów Biura Obsługi Klientów, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o., oraz u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70
d) w okresie trwania Promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 31.03.2021 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w banku dla danego numeru NIP.
Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:
3) na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
g. prowadzenie rachunku za 0 zł,
h. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) z rachunku podstawowego miesięcznie,
i. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,
j. 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,
k. 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,
l. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski,
4) na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
b. możliwość skorzystania z mOrganizera finansów, w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla rachunku mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer Finansów.
Warunki Promocji „Konto firmowe z mOrganizerem” dotyczą tylko rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji może utracić te warunki.
Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Bramka płatnicza paynow

To nie jest oferta.

Promocja ,,paynow za 0zł na 90 dni z gwarancją ceny”  trwa od 01.05.2021 r. do 02.08.2021 r.

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców (definicja przedsiębiorcy znajduje się w regulaminie Promocji), którzy  spełnią następujące warunki:

1) Posiadają otwarty rachunek dla firm w mBanku,

2) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o usługę Integratora Płatności paynow za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl, na stronach Partnerów Banku, w placówkach mBanku, u konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 80,

3) zawrą z Bankiem umowę o świadczenie usługi Integratora Płatności paynow dla firm,

4) sklep prowadzony przez Uczestnika Promocji zostanie pozytywnie zweryfikowany pod względem regulaminu usługi Integratora Paynow dla firm oraz z listy towarów i usług zakazanych.

Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki otrzyma promocyjne warunki cenowe, na okres 3 miesięcy od dnia pozytywnego zakończenia weryfikacji sklepu o świadczenie usługi Integratora Płatności paynow dla firm, wynoszące 0% prowizji od transakcji dokonanej w sklepie internetowym Uczestnika Promocji za pośrednictwem usługi paynow.

Od 4 miesiąca przez kolejne 24 miesiące trwania umowy o usługę integratora płatności paynow liczone od dnia zawarcia umowy, Uczestnik Promocji otrzyma gwarancję niezmienności prowizji wynoszącej 0,95% od kwoty transakcji dokonanej w sklepie internetowym Uczestnika Promocji za pośrednictwem usługi paynow. 

Po zakończeniu okresu 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi Integratora Płatności paynow dla firm, pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla usługi paynow.

Klient nie ponosi żadnych kosztów uruchomienia usługi Integrator Płatności paynow.

Szczegółowe warunki dotyczące usługi paynow znajdują się w „Regulaminie usługi Integratora Płatności paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, który znajdziesz na www.mBank.pl/paynow i na www.paynow.pl.

Klient może korzystać z usługi paynow, jeśli spełni następujące warunki:
1. ma aktywny rachunek bieżący dla firm w mBanku,
2. ma do niego dostęp za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,
3. jest właścicielem sklepu sprzedającego towary i usługi przez internet,
4. złoży wniosek o uruchomienie usługi Integrator Płatności paynow,
5. zawrze umowę o świadczenie usługi Integrator Płatności paynow dla firm oraz,
6. dokona pozytywnej implementacji Integratora do swojego sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

mPlatforma walutowa
Szczegółowe warunki związane z mPlatformą walutową i usługą „Licznik walutowy” są określone w Regulaminie usługi mPlatforma walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/konta/mplatforma-walutowa .

Księgowość, fakturowanie, organizer finansów
Wszelkie informacje dotyczące księgowości dostępne są w „Regulaminie serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium”, dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A. oraz usług mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium.

Zakładanie firmy
Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł”, dostępnych na www.mBank.pl/jakzalozycfirme
Promocja trwa od 1.04.2021 r. do 31.05.2021 r. włącznie i jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
c) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem Banku wraz z rachunkiem bieżącym mBiznes konto Standard, zwany dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mbank.pl oraz na stronach Partnerów Banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi mFinanse S.A., w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector oraz na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl oraz konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70,
d) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji osoba o danym numerze PESEL może skorzystać tylko jeden raz.

Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:
2) na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
g) prowadzenie rachunku za 0 zł,
h) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) z rachunku podstawowego miesięcznie,
i) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,
j) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,
k) 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,
l) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski,
b) na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenia rachunku bieżącego: a. możliwość skorzystania z mOrganizera finansów, w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł
Dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma 300 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard z kartą debetową MasterCard Debit Business do rachunku, jeśli w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy dokona nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1 000 (jednego tysiąca) złotych.
Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik spełnił warunki jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji, do którego karta została wydana.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla rachunku mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer Finansów. Warunki Promocji „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł” dotyczą tylko rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji może utracić te warunki.
Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Kredyt firmowy
Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt dla firm. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem obrotowym zabezpieczonym gwarancją BGK de minimis, kredytem w rachunku bieżącym, pożyczką dla firm, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/kredyty-i-pozyczki/

Leasing
Leasingodawcą jest mLeasing Sp. z o.o. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności leasingowej potencjalnego leasingobiorcy przez mLeasing Sp. z o.o. Szczegółowe warunki i usługi są określone w umowie leasingowej zawartej pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą.

 

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat