Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi przez 24 miesiące

otwarcie
i prowadzenie konta

internetowe
przelewy krajowe
 w PLN

internetowe przelewy w EUR do UE

bankomaty mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander

wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

karta debetowa

 
Jak otworzyć konto firmowe w promocji?
 

 • potwierdź umowę kodem autoryzacyjnym SMS (konto aktywne nawet w 5 minut) lub

 • udaj się do wybranej placówki

Jeżeli nie jesteś klientem mBanku wypełnij wniosek online i podpisz umowę w placówce

Otwórz konto

 
Wybraliśmy dla Ciebie

 

mKsięgowość

Skorzystaj z nowoczesnego połączenia księgowości z kontem bankowym.

więcej na temat mKsięgowość
 

Terminale Płatnicze

Rozwiń biznes i zyskaj nowych klientów z terminalem w Programie Polska Bezgotówkowa

więcej na temat Terminale Płatnicze
 

Załóż firmę z mBankiem

W jednym miejscu założysz firmę, otworzysz konto firmowe.

więcej na temat Załóż firmę z mBankiem

Najczęściej zadwane pytania

 •  

  Dlaczego nie mogę podpisać umowy przez kuriera? 

   • Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne firma kurierska zawiesiła świadczenie tej usługi. Jeśli jesteś naszym klientem możesz podpisać umowę elektronicznie – potwierdzając ją kodem SMS. Jeżeli nie, na sfinalizowanie umowy, zaprosimy Cię do placówki. 

 •  

  Jakie działalności mogą założyć konto firmowe i wziąć udział w promocji?

  • Promocja skierowana jest do:

   • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • spółek jawnych i partnerskich,
   • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • spółek z o.o. w organizacji,
   • spółek komandytowych,
   • fundacji,
   • stowarzyszeń rejestrowych,
   • stowarzyszeń zwykłych,
   • spółdzielni,
   • wspólnot mieszkaniowych,
   • publicznych szkół i przedszkoli,
   • niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez os. fizyczną,
   • publicznych jednostek oświatowych,
   • kościołów i parafii oraz związków wyznaniowych.

 
Tematy pomocy

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „0 zł za konto firmowe” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „0 zł za konto firmowe”.

 

Promocja trwa od 01.04.2020 r. do 31.05.2020 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A., za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o. oraz za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o.

b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 31.03.2020 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku dla danego numeru NIP.

 

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) prowadzenie rachunku za 0 zł,

b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir),

c) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii,

d) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,

e) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,

f) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie Polski.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/slowniczek

 

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat