Załóż lokatę dla firm

  • stałe oprocentowanie nominalne nawet do 0,70% w skali roku

  • lokaty założysz w PLN na okres 3 lub 6 miesięcy

  • możesz założyć dowolną liczbę lokat, a minimalna kwota jednej lokaty to 500 zł

  • lokata odnowi się automatycznie na warunkach z dnia odnowienia lokaty

Bezpiecznie ulokowane oszczędności

Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny – sprawdź

Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR (równowartość w złotych) jest gwarantowana w całości

 

 

Nazwa produktu

Oprocentowanie nominalne
(stała stopa procentowa)

Lokata

3 miesięczna

0,50%

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych

0,01%

6 miesięczna

0,70%

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych

0,01%

Lokatę dla firm założysz wygodnie

Najczęściej zadawane pytania

  •  

    Co się stanie z moimi pieniędzmi po zakończeniu lokaty?

    • Lokata odnawia się.  Oznacza to, że po zakończeniu okresu umownego kapitał lokaty wraz z naliczonymi odsetkami promocyjnymi odnowimy na kolejne okres. Lokata będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą w dniu odnowienia Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Nota prawna

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z lokatą terminową dla firm znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/firmy/oszczednosci/lokaty/lokata-dla-firm/ w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Tabelach stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.