Korzyści:

Wystarczy jeden wniosek online, aby zamówić potrzebne dokumenty z mBanku: zaświadczenia, opinie, potwierdzenia wykonanych operacji lub kopie dokumentów:

 • wniosek złożysz po zalogowaniu na konto przez internet lub w aplikacji mobilnej
 • dokument odbierasz kurierem, listownie lub w placówce mBanku, a wybrane dokumenty również w formie skanu PDF na podany adres e-mail
 • otrzymasz wiadomość SMS ze statusem realizacji dyspozycji

Wzory wybranych dokumentów z mBanku

Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Jak długo trwa realizacja złożonej dyspozycji?

  • Czas realizacji zależy od rodzaju dyspozycji i może trwać od jednego do kilku dni. Robimy wszystko, aby w każdym przypadku był on jak najkrótszy. Po złożeniu wniosku klient jest informowany o dalszych krokach i standardowym czasie realizacji dyspozycji. Jej status można dodatkowo śledzić w serwisie transakcyjnym w zakładce "Pasaż" > „Złożone wnioski”, kontaktując się z mLinią.

 • 2.  

  Kto może złożyć dyspozycję o wydanie dokumentu, oświadczenia, opinii?

  • Dyspozycję może złożyć każdy posiadacz/współposiadacz produktu, którego dotyczy dyspozycja. 
   W przypadku produktów dla firm dyspozycję może złożyć każdy wspólnik uprawniony do reprezentowania firmy. Dodatkowo w przypadku rachunków dla klientów fizycznych / firmowych pełnomocnik rodzajowy może zawnioskować o następujące dokumenty:
   - potwierdzenie salda na rachunku
   - zaświadczenie o posiadaniu rachunku
   - opinia o rachunku
   - potwierdzenie wykonania operacji
   - historia operacji
   - wyciąg

 • 3.  

  Czy dokument może zostać dostarczony na dowolny adres?

  • Dokument może zostać dostarczony tylko na adres, który jest zarejestrowany w bazie banku. W pierwszej kolejności wybrany zostanie adres korespondencyjny. Jeśli klient nie wskazał adresu do korespondencji, dokument zostanie wysłany na zarejestrowany w bazie banku adres zameldowania.