W mBanku możesz skorzystać z usługi dostarczania wyciągów w formie zaszyfrowanej. Dzięki temu informacje zawarte w twoich wyciągach do rachunków i kart kredytowych będą jeszcze bezpieczniejsze.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tego rozwiązania, na twój adres e-mail zarejestrowany w banku wyślemy - podobnie jak dotąd – wiadomość mailową zawierającą dokument w wybranym przez ciebie formacie: pdf, csv, html ale
w zaszyfrowanej formie. Aby odczytać lub pobrać swoje wyciągi, niezbędne będzie podanie hasła ustanowionego samodzielnie w serwisie transakcyjnym.

Usługa jest całkowicie bezpłatna, a przystąpienie do niej dobrowolne

Nowa usługa zapewnia realizację dobrych praktyk i rekomendacji w obszarze bezpieczeństwa i jest jednocześnie niezwykle przydatna dla osób, którym zależy na zachowaniu szczególnej ostrożności przy dostępie do ich danych finansowych.

Jak ustawić usługę dostarczania wyciągów w formie zaszyfrowanej do rachunków
i kart kredytowych?

Aby otrzymywać wyciągi elektroniczne w formie zaszyfrowanych załączników, zaloguj się do serwisu transakcyjnego mBanku, następnie przejdź do Panelu ustawień -> Bezpieczeństwo -> Wyciągi szyfrowane.
W tym miejscu nie tylko aktywujesz lub jeśli będziesz chciał, wyłączysz usługę, ale również ustawisz oraz zmienisz hasło, sprawdzisz aktualnie obowiązujące oraz zweryfikujesz archiwalne hasła.

Graf. Panel ustawień

Graf. Wyciągi szyfrowane

Obsługiwane formaty plików z wyciągami

Po uruchomieniu usługi nie ulegnie zmianie sposób przekazywania wyciągów – w dalszym ciągu będziesz otrzymywać wiadomości e-mail. Podobnie jak obecnie, będzie możliwe otrzymywanie wyciągów w jednym z trzech formatów plików: pdf, csv, html.

Nie zmienią się również dane zawarte w twoim wyciągu, które standardowo będą zawierały informacje o saldzie oraz wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunkach prowadzonych w ramach konta, bądź powiązanych z daną kartą.

Nowością będzie załącznik do e-maila przesyłanego z banku. W wiadomości znajdziesz jeden plik Secure PDF. Plik ten będzie miał w sobie zaszyfrowane twoje właściwe wyciągi (innym słowy, każdy z twoich wyciągów będzie załącznikiem do tego zaszyfrowanego pliku Secure PDF). Plik PDF jest zabezpieczony ustalonym przez ciebie hasłem.

Możliwość otwierania wyciągów historycznych w zaszyfrowanej formie
a zmiana has
ła

Aby odczytać/pobrać zaszyfrowany wyciąg, niezbędne będzie podanie hasła ustanowionego w serwisie transakcyjnym podczas uruchomienia usługi. Ponieważ hasło możesz zmienić w dowolnym momencie oraz dowolną ilość razy, pamiętaj o podaniu hasła, które było aktualne w chwili generowania przez mBank wybranego przez ciebie wyciągu. Dla przykładu, jeśli dziś jest 1.10.2016 r. a chcesz sprawdzić wyciąg z 1.08.2016 r. to konieczne będzie podanie hasła obowiązującego 1.08.2016 r.

Przypominamy, że hasła obowiązujące w przeszłości możesz sprawdzić po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego i przejściu do Panelu ustawień -> Bezpieczeństwo -> Wyciągi szyfrowane. Dostęp do historycznych haseł wymaga dodatkowej autoryzacji kodem SMS TAN.

Więcej informacji o usłudze znajduje się TUTAJ