Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Bezpieczeństwo procesu logowania do nowego serwisu

  • W nowym serwisie transakcyjnym mBanku rozszerzona została gama identyfikatorów, z wykorzystaniem których może się zalogować klient naszego Banku. Oprócz standardowego, dostępnego wcześniej, 8-cyfrowego ID użytkownika można również zdefiniować i używać:

   • aliasu klienta zbudowanego z od 8 do 24 znaków alfanumerycznych
   • numeru karty składającego się z 16 cyfr

   Niezależnie od tego, który z identyfikatorów zostanie użyty, w trakcie logowania do serwisu transakcyjnego wymagane jest podanie statycznego, znanego tylko użytkownikowi hasła.
   Ze względu na zmianę systemu kodowania, zasady tworzenia haseł uległy niewielkiej modyfikacji, stąd mogą się pojawić problemy migrowanych klientów z zalogowaniem do nowego serwisu. Dotyczy to jednak tylko osób, które wykorzystywały w swoich hasłach kilku wybranych znaków specjalnych.
   Chcemy podkreślić, że bezpieczeństwo całego procesu logowania, jak również samych haseł jest w dalszym ciągu na bardzo wysokim poziomie, a stosowanie haseł spełniających poniższe wymagania zapewnia poufność dostępnych i przetwarzanych w systemie informacji.
   Obecnie stosowane zasady budowy haseł są następujące:

   • min. długość: 8 znaków
   • maks. długość: 20 znaków
   • możliwość użycia małych i dużych liter (łącznie z polskimi znakami), cyfr, znaków specjalnych ze zdefiniowanego zbioru
   • hasła muszą zawierać przynajmniej jedną literę i cyfrę
   • zbiór dozwolonych znaków specjalnych:
    • wykrzyknik !
    • małpka @
    •  hash #
    • dolar $
    • ^
    • *
    • nawiasy zwykłe ()
    • podkreślenie _
    • plus +
    • minus -
    • znak równości =
    • apostrof lewy `
    • nawiasy kwadratowe []
    • nawiasy klamrowe {}
    • pałka |
    • średnik ;
    • dwukropek :
    • przecinek ,
    • kropka .
    • ukośnik prawy /
    • znak zapytania ? 
    • spacja

   W przypadku użycia w haśle przez klientów „starego” systemu transakcyjnego znaku specjalnego nie zawierającego się w przedstawionym wyżej 22-elementowym zbiorze, wystąpią trudności z zalogowaniem. Konieczne jest wtedy dokonanie zmiany hasła w „starym” serwisie z zachowaniem opisanych powyżej zasad i powrót do ekranu logowania do nowego serwisu.
   Dobrą praktyką, do której również zachęcamy naszych klientów jest okresowa zmiana hasła, np. raz w miesiącu. Pamiętaj, że w ten sposób dodatkowo podnosisz poziom bezpieczeństwa swoich środków finansowych!
   Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z mLinią pod numerami 801 300 800 z telefonów stacjonarnych w Polsce, +48 42 6 300 800 z telefonów stacjonarnych.