Podatek - pytania i odpowiedzi

 •  

  Do kiedy biuro maklerskie musi wysłać PIT-8C do klientów?

  • Biuro maklerskie jest zobowiązane przesłać klientom oraz właściwym urzędom skarbowym informacje PIT-8C do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli wyraziłeś zgodę na PIT-8C w wersji elektronicznej, to znajdziesz go w serwisie transakcyjnym mBanku w ścieżce Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa >PIT8C za ubiegły rok, w przeciwnym przypadku PIT wyślemy listem poleconym.

 •  

  Jak uzyskać duplikat PIT-8C i czy pobierana jest opłata?

  • Duplikat jest wystawiany na Twoje wyraźne życzenie i możesz go dostać drogą elektroniczną na adres email lub drogą korespondencyjną. 
   Opłata wynosi 30zł za ostatni rok podatkowy oraz za poprzednie lata 50zł. Koszt wysyłki drogą pocztową 50 zł.

   Pamiętaj PIT-8C jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl służącej do rozliczeń podatkowych.

 •  

  Na moim PIT8C są niezgodności danych osobowych. Co zrobić?

  • W przypadku stwierdzenia niezgodności danych osobowych należy poprawić dane w serwisie, a następnie skontaktować się z mLinią. Zwracamy uwagę, że termin zmiany danych osobowych upływa 31 grudnia każdego roku, w związku z tym zamówienie duplikatu PIT8C w związku z aktualizacją w bazie Bura maklerskiego danych osobowych pobierzemy opłatę  30 zł.

   Duplikat PIT-8C możemy wysłać na adres email lub drogą korespondencyjną. Koszt wysyłki drogą pocztową to 50 zł.

 •  

  Wydaje mi się, że na moim PIT8C są niezgodności danych finansowych. Co zrobić?

  • Jeśli masz uzasadnione powody, aby sądzić, że na PIT-8C występują niezgodności danych finansowych, należy skontaktować się z mLinią i zamówić formularz zawierający szczegóły PIT-8C. Przedstawia on wszystkie transakcje, na podstawie których sporządziliśmy PIT-8C wraz z prowizjami. Koszt formularza to 30 zł, który ulegnie zwrotowi w razie wykazania przez Ciebie niezgodności. Jeśli odmówisz zamówienia szczegółów PIT8C, podstawą do rozpatrzenia reklamacji może być tylko i wyłącznie sporządzone przez Ciebie pełne zestawienie wszystkich transakcji z całego roku podatkowego, w którym będą wskazane niezgodności z PIT8C otrzymanym z Biura maklerskiego mBanku.

 •  

  Jak mogę otrzymać PIT-8C, którego nie odebrałem z Poczty?

  • Jeśli nastąpił zwrot PIT-u do Biura na życzenie możemy wysłać duplikat PIT8c na adres email lub drogą korespondencyjną za opłatą 30 zł za ostatni rok podatkowy (za poprzednie lata 50zł). Koszt wysyłki drogą pocztową 50 zł.

   Pamiętaj PIT8C jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl służącej do rozliczeń podatkowych.

 •  

  Jakie dane zawiera PIT8C?

  • PIT-8C to informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W części, którą sporządza przez Biuro maklerskie podane są zsumowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie w danym roku oraz zsumowane koszty uzyskania tych konkretnych przychodów z zachowaniem metody FIFO (First In First Out), przy czym zasada FIFO odnosi się do zapisów w KDPW, a nie do księgowań na rachunku papierów wartościowych. Wyliczony jest także dochód lub strata osiągnięte w danym roku.

 •  

  Jak rozliczyć się z podatku giełdowego?

  • Na podstawie otrzymanego PIT-8C należy wypełnić formularz PIT-38 i złożyć go w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. Rozliczyć możesz się na stronie podatki.gov.pl

 •  

  Czy dywidenda jest opodatkowana?

  • Tak, dywidenda jest opodatkowana podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19%, przy czym na Twój rachunek wpływa kwota już po opodatkowaniu i nie jest uwzględniana w PIT-8C.

 •  

  Jak wyglądają kwestie podatkowe przy inwestowaniu na rynkach zagranicznych?

  • Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z inwestycji na rynkach zagranicznych są analogiczne jak zasady opodatkowania dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej. Wystawimy Ci PIT-8C, na którym zsumujemy dochody i koszty z giełd zagranicznych i z giełdy polskiej.

   Dywidendy spółek z rynków zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).

   Ze względu na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Biurze maklerskim mBanku nie można ubiegać się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Więcej dowiesz się tutaj https://www.mdm.pl/ds-server/41890?ticketSource=ui-pub