Rachunek - pytania i odpowiedzi

 •  

  Rynki zagraniczne - na jakich mogę inwestować w eMaklerze?

  • Na platformie eMakler masz możliwość inwestowania za pośrednictwem eMaklera na giełdach zagranicznych w: Londynie (London Stock Exchange, waluta GBP), Frankfurcie (Deutsche Borse, waluta EUR) i Nowego Jorku (NYSE i NASDAQ, waluta USD). Listę akcji z giełd zagranicznych dostępnych w eMaklerze znajdziesz tutaj, a ETF-ów tutaj

 •  

  Rodzaje/typy zleceń – jakie są dostępne dla giełd zagranicznych?

  • Możesz składać tylko zlecenia PKC oraz z limitem ceny. Nie przyjmujemy zleceń z limitem aktywacji.

   Możesz ustawić typ ważności DZIEŃ (ważność na bieżącą bądź najbliższą sesję (jeśli bieżącą jest już zakończona)) lub WDD (Ważne do Dnia – ważność zlecenia nie więcej niż 30 dni kalendarzowych),

   Nie przyjmujemy dodatkowych parametrów zleceń takich jak: limit aktywacji, liczba ujawniana (WUJ), liczba minimalna (MWW), typ limitu PEG

 •  

  Po jakim kursie zostaną przewalutowane moje środki, jeśli złożę zlecenie z rozliczeniem w PLN?

  • Przykład:

   Gdy będziesz kupować akcje np. Google notowane w USD, a kurs rynkowy (mid-Reuters)
   1 USD=4zł, zapłacisz za dolara 4.004 zł

   Gdy będziesz sprzedawać te same akcje, a kurs rynkowy nadal będzie 1 USD=4 zł, otrzymasz 3.996 złotych za 1 dolara.

   Oznacza to, że różnica między kupnem a sprzedażą jednej jednostki waluty wyniosła w tym przypadku tylko 0.8 grosza.

    Przykład opracowaliśmy na podstawie historycznego średniego spreadu z 2021 roku. Pamiętaj, spread może zmieniać się w nadzwyczajnych sytuacjach w zależności od sytuacji rynkowej.

 •  

  W jakich godzinach odbywa się handel na rynkach zagranicznych?

  • KRAJ GIEŁDA OPIS RYNKU W SERWISIE INWESTORA GODZINY SESJI WG CZASU POLSKIEGO GODZINY SESJI WG CZASU LOKALNEGO
   Niemcy Deutsche Börse DEU-XETRA 9:00 – 17:35 9:00 – 17:35
   Stany Zjednoczone NYSE USA-NYSE 15:30 – 22:00
   (14:30 – 21:00)
   9:30 – 16:00
   Stany Zjednoczone NASDAQ USA-NASDAQ 15:30 – 22:00
   (14:30 – 21:00)
   9:30 – 16:00
   Wielka Brytania London Stock Exchange GBR-LSE 9:00 – 17:35 8:00 – 16:35

    

 •  

  W jakiej walucie dostanę dywidendę z akcji zagranicznych?

  • Dywidendy i inne pożytki pieniężne wypłacamy w PLN. W przypadku wypłaty pożytków z papierów wartościowych z możliwością wyboru wypłaty gotówkowej bądź w papierach wartościowych, wypłata nastąpi w formie domyślnej, o ile BM nie przyjmie od klienta innej dyspozycji.

 •  

  Czy inwestowanie na rynkach zagranicznych wiąże się z dodatkowymi opłatami?

  • Na rynkach zagranicznych mogą występować dodatkowe opłaty takie jak podatek transakcyjny. Przed złożeniem zlecenia, zapoznaj się z zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnij środki na rachunku inwestycyjnym na pokrycie dodatkowych opłat.

   Instrumenty podlegające opodatkowaniu są oznaczone odpowiednim przypisem w Wykazie Instrumentów Zagranicznych dostępnym tutaj

 •  

  Jak wyglądają kwestie podatkowe przy inwestowaniu na rynkach zagranicznych?

  • Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z inwestycji na rynkach zagranicznych są analogiczne jak zasady opodatkowania dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej. Wystawimy Ci PIT-8C, na którym zsumujemy dochody i koszty z giełd zagranicznych i z giełdy polskiej.

   Dywidendy spółek z rynków zagranicznych są opodatkowane u źródła wg odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).

   Ze względu na model obsługi rynków zagranicznych w Biurze maklerskim mBanku nie możesz ubiegać się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 •  

  Co to jest ETF?

  • ETF to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. W założeniu ETF ma jak najwierniej odwzorowywać zachowanie danego indeksu giełdowego. Dyrektywy unijne i przepisy krajowe regulują, w jaki sposób działają ETF. Podobnie, jak dzieje się to przy innych funduszach inwestycyjnych. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje.

 •  

  Czy fundusze ETF wypłacają dywidendy?

  • Fundusze ETF dzielą się na dwa rodzaje. Fundusze dystrybucyjne, czyli takie które regularnie wypłacają dywidendę oraz fundusze akumulacyjne, czyli takie które dywidendę reinwestują. W przypadku ETF dystrybucyjnego dywidenda jest wypłacana na rachunek maklerski, tak jak w przypadku dywidendy akcyjnej. Z kolei ETF akumulacyjne automatycznie reinwestują otrzymaną dywidendę, której wartość jest odzwierciedlona w wycenie ETF.

    

   Na przykład popularny ETF replikujący zachowanie indeksu S&P500, SPDR S&P500 ETF (SPY5) wypłaca dywidendę co kwartał. Z kolei jego odpowiednik pokrywający spółki z indeksu S&P400, SPDR S&P400 MID CAP ETF (SPY4) akumuluje dywidendę.

    

   Dywidendę mogą wypłacać lub reinwestować ETF akcyjne i obligacyjne. ETF surowcowe z zasady nie wypłacają dywidendy.

    

   Informacja o tym czy ETF wypłaca czy też reinwestuje dywidendę jest zazwyczaj zawarta w KIID/KID.

 •  

  Co to jest ticker?

  • Ticker to kilkuznakowy symbol przypisany do instrumentu, którym handluje się na giełdzie. Składa się z liter, cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Np. ticker spółki Apple to (APPL), Coca-Cola to (KO) a Adidas to (ADS).

   W przypadku ETF, ticker jest bardzo przydatnym narzędziem. Nazwy ETF są często długie i zawierają powtarzające się elementy, takie jak nazwa emitenta lub indeksu bazowego. Ticker pozwala na łatwą lokalizację szukanego ETF. Np. iShares Automation and Robotics UCITC ETF to (RBOT) a SPDR S&P 500 UCITS ETF to (SPY5).

   W przypadku wielu ETF nazwa ich tickera jest bardziej znana inwestorom, niż nazwa samego ETF. W serwisie transakcyjnym mBanku wyszukujemy dany ETF właśnie po tickerze. Gdy składamy zlecenie na np. SPDR S&P 500 UCITS ETF, wpisujemy do wyszukiwarki SPY5. Lista wszystkich ETF oraz tickerów znajduje się tutaj https://www.mbank.pl/pdf/ind/inwestycje/lista-funduszy-etf.pdf

 •  

  Jakie opłaty wiążą się z ETF-ami?

  • Kupując lub sprzedając ETF musimy jednak pamiętać o następujących kosztach.

   Prowizja maklerska za zakup i sprzedaż - w mBanku opłata ta wynosi 0,29% (minimum 19 zł).

   Opłata za zarządzanie (annual expense ratio) - opłata roczna, którą uwzględnia się w wycenie funduszu.

   Bid/Offer spread – różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży instrumentu notowanego na giełdzie. Średni spread największych europejskich ETF wyrażony procentowo jest zazwyczaj na poziomie nie większym niż 0,1%.

 •  

  Jak złożyć zlecenie na akcje i ETF-y zagraniczne?

  • Akcjami i funduszami ETF na giełdach zagranicznych handlujesz podobnie, jak akcjami notowanymi na GPW. Najpierw wybieramy, czy chcemy złożyć zlecenie kupna, czy zlecenie sprzedaży. Potem wybieramy z serwisu konkretne akcje lub ETF wpisując nazwę lub ticker ETF. Następnie określamy liczbę sztuk, ewentualny limit ceny i ważność zlecenia. Po wprowadzeniu do systemu wspomnianych parametrów, składamy zlecenie.

 •  

  Opodatkowanie dochodów kapitałowych z giełd zagranicznych

  • Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z inwestycji na rynkach zagranicznych są analogiczne jak zasady opodatkowania dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej. Wystawimy Ci PIT-8C, na którym zsumujemy dochody i koszty z giełd zagranicznych i z giełdy polskiej.

   Dywidendy spółek z rynków zagranicznych są opodatkowane u źródła, wg odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).

   Pamiętaj, że zazwyczaj masz możliwość odliczenia co najmniej części zapłaconego u źródła podatku, na bazie umów o podwójnym opodatkowaniu, przy rozliczaniu własnego rocznego PITa. Więcej dowiesz się tutaj https://www.mdm.pl/ds-server/41890?ticketSource=ui-pub

 •  

  Na jakich zasadach przewalutowane są złotówki na walutę zagraniczną przy składaniu zleceń?

  • ETFy na zagranicznych giełdach kupujesz i sprzedajesz w walutach obcych, korzystając ze swojego rachunku złotowego. Nie musisz martwić się przewalutowaniem. Dzieje się to automatycznie, kiedy dokonujesz transakcji, przy bardzo niskich spreadach (różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty). Średni spread na transakcjach na rynkach zagranicznych w 2019 nie przekroczył 0.2%.

   Przykład: Gdy będziesz kupować akcje np. Google notowane w USD, a kurs rynkowy (mid-Reuters) 1 USD=4zł, zapłacisz za dolara 4.004 zł Gdy będziesz sprzedawać te same akcje, a kurs rynkowy nadal będzie 1 USD=4 zł, otrzymasz 3.996 złotych za 1 dolara. Oznacza to, że różnica między kupnem a sprzedażą jednej jednostki waluty wyniosła tylko 0.8 grosza.

   Przykład opracowaliśmy na podstawie historycznego średniego spreadu z 2021 roku. Pamiętaj, spread może zmieniać się w nadzwyczajnych sytuacjach w zależności od sytuacji rynkowej.

   Przewalutowanie następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji. Dywidendy (i inne pożytki pieniężne) wypłacamy w PLN.

   Pamiętaj, że gdy składasz zlecenie kupna, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji, blokujemy środki na Twoim rachunku stosując aktualny kurs NBP dla waluty zlecenia, powiększony o 2%. Powiększony kurs stosujemy na wypadek, gdyby w okresie ważności zlecenia doszło do zmiany kursu walutowego. Po realizacji zlecenia zwracamy Ci nadwyżkę i rozliczamy transakcję z zastosowaniem niskiego spreadu.