Może na kurs gotowania? Albo na robota sprzątającego? Lub na wymarzoną wycieczkę? Jeszcze nie wiesz na co, ale wiesz, że chcesz oszczędzać? Otwórz 3-miesięczną lokatę na nowe środki i oszczędzaj na różne przyszłości.

Jakie są warunki promocji lokaty na nowe środki

na lokacie, jeśli masz mKonto Intensive

Jeśli nie masz jeszcze mKonta Intensive, dowiesz się o nim więcej tutaj

 

 na lokacie, jeśli masz inne konto
(np. eKonto)

Dlaczego warto założyć lokatę na nowe środki

 • Bezpiecznie ulokowane oszczędności
  Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny – sprawdź
  Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR (równowartość w złotych) jest gwarantowana w całości

 • Atrakcyjne oprocentowanie
  Promocyjne oprocentowanie lokaty na nowe środki jest wyższe niż standardowe oprocentowanie na pozostałych lokatach

 • Brak maksymalnej liczby lokat
  Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w ramach promocji: 400 000 złotych. W ramach promocji możesz założyć tyle lokat, ile chcesz, o ile nie przekroczysz powyższej kwoty maksymalnej.

Czym są nowe środki i jak je obliczamy

Nowe środki, które możesz przeznaczyć na założenie lokaty to różnica między sumą Twoich środków w dniu, w którym zakładasz lokatę a sumą Twoich środków w dniu sprawdzania salda czyli 22.05.2023 r.

Każda otwarta lokata promocyjna zmniejsza kwotę nowych środków.

Zobacz przykład:

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Co się stanie z moimi pieniędzmi po zakończeniu lokaty?

  • Lokata odnawia się.  Oznacza to, że po zakończeniu okresu umownego kapitał lokaty wraz z naliczonymi odsetkami promocyjnymi odnowimy na kolejne 3 miesiące. Lokata będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą w dniu odnowienia Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Nota prawna

To nie jest oferta. Promocja „Promocyjna lokata na nowe środki ed.2” trwa od 29.05.2023 r. do 19.06.2023 r. lub do wyczerpania puli lokat promocyjnych. W okresie trwania promocji spełnij te warunki: 1. Jesteś klientem Banku 2. Przelejesz lub wpłacisz do Banku Nowe środki, które mają być przeznaczone na założenie promocyjnej lokaty 3. Złożysz promocyjny wniosek o promocyjną lokatę. 4. Zaakceptujesz treść Regulaminu na wniosku o promocyjną lokatę. Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B, gdzie A - to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek o promocyjną lokatę B - to suma Twoich pieniędzy w dniu 22.05.2023 r. W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach. Informację o kwocie nowych środków, sprawdzisz na promocyjnym wniosku o promocyjną lokatę. Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę nowych środków. Lokatę promocyjną może otworzyć tylko Posiadacz rachunku osobistego czyli rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku, dla osób fizycznych, na którym przede wszystkim przechowuje pieniądze i z którego zleca swoje płatności. Jeśli spełnisz warunki promocji, oprocentowanie promocyjnej lokaty, którą założyłeś w ramach promocji, wyniesie: • 7,00% w skali roku - jeśli w chwili składania wniosku o promocyjną lokatę jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive, • 6,80% w skali roku – jeśli w chwili składania wniosku o promocyjną lokatę nie jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive. Aby otrzymać promocyjne oprocentowanie, załóż 3 miesięczną lokatę promocyjną w polskich złotych na minimalną kwotę jednej lokaty 1 000 złotych. Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w ramach promocji: 400 000 złotych. Oprocentowanie nominalne przy zerwaniu lokat przed terminem: 0,01% w skali roku. Lokata promocyjna może zostać otwarta wyłącznie w okresie trwania promocji. Kwota lokat dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 2 mld złotych dla wszystkich Uczestników promocji. Gdy kwota promocyjnych lokat dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln złotych oraz ulegnie wyczerpaniu, przekażemy o tym informację na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje-i-oszczednosci/lokaty/promocyjna-lokata-na-3msc/.
Jeśli otworzysz promocyjną lokatę w dniu publikacji informacji o wyczerpaniu puli promocyjnych lokat na stronie internetowej, lokata będzie uruchomiona na warunkach promocyjnych, a ten dzień będzie ostatnim dniem obowiązywania promocji. Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji oraz warunki otrzymania nagrody opisaliśmy w Regulaminie promocji „Promocyjna lokata na nowe środki ed.2” zamieszczonym na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje-i-oszczednosci/lokaty/promocyjna-lokata-na-3msc/.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.