Może na kurs gotowania? Albo na robota sprzątającego? Lub na wymarzoną wycieczkę? Jeszcze nie wiesz na co, ale wiesz, że chcesz oszczędzać? Otwórz 3-miesięczną lokatę na nowe środki i oszczędzaj na różne przyszłości.

Jakie są warunki promocji lokaty na nowe środki

na lokacie, jeśli masz mKonto Intensive

Jeśli nie masz jeszcze mKonta Intensive, dowiesz się o nim więcej tutaj

 

 na lokacie, jeśli masz inne konto
(np. eKonto)

Dlaczego warto założyć lokatę na nowe środki

 • Bezpiecznie ulokowane oszczędności
  Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny – sprawdź
  Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR (równowartość w złotych) jest gwarantowana w całości

 • Atrakcyjne oprocentowanie
  Promocyjne oprocentowanie lokaty na nowe środki jest wyższe niż standardowe oprocentowanie na pozostałych lokatach

 • Brak maksymalnej liczby lokat
  Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w ramach promocji: 200 000 złotych. W ramach promocji możesz założyć tyle lokat, ile chcesz, o ile nie przekroczysz powyższej kwoty maksymalnej.

Czym są nowe środki i jak je obliczamy

Nowe środki, które możesz przeznaczyć na założenie lokaty to różnica między sumą Twoich środków w dniu, w którym zakładasz lokatę a sumą Twoich środków w dniu sprawdzania salda czyli 16.02.2024 r.

Każda otwarta lokata promocyjna zmniejsza kwotę nowych środków.

Zobacz przykład:

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Czy mogę zerwać lokatę w każdej chwili? Jeśli tak, w jaki sposób mogę to zrobić?

  • Tak, ale pamiętaj, że jeśli zerwiesz lokatę przed jej zakończeniem nie otrzymasz promocyjnego oprocentowania. Oprocentowanie za przedterminowe zamknięcie lokaty wynosi 0,01% (zgodnie z Tabelami Oprocentowania).

   Lokatę możesz zerwać:

   • samodzielnie w aplikacji mobilnej w zakładce: Produkty -> Oszczędności -> Lokaty. Wejdź w szczegóły lokaty, którą chcesz zerwać i wybierz: Likwiduj -> Zatwierdź;
   • samodzielnie w serwisie transakcyjnym w zakładce: Produkty -> Oszczędności -> Wszystkie. Wejdź w szczegóły lokaty, którą chcesz zerwać i wybierz: Zerwij lokatę -> Zatwierdź;
   • w placówce Banku;
   • kontaktując się z mLinią.
 •  

  Co się stanie z moimi pieniędzmi po zakończeniu lokaty?

  • To zależy od Ciebie. W serwisie transakcyjnym możesz samodzielnie ustawić, czy chcesz, żeby Twoja lokata po zakończeniu odnowiła się na kolejny okres.
   Zaloguj się na swoje konto i wybierz: Finanse > Oszczędności > Wszystkie > Lokaty. Wybierz lokatę, której ustawienia chcesz zmienić, a w szczegółach lokaty kliknij Automatyczne odnawianie.
   Wybierz Tak – jeśli chcesz, żeby lokata odnowiła się na kolejny okres.
   Wybierz Nie – jeśli nie chcesz, żeby lokata odnowiła się na kolejny okres.

 •  

  W jaki sposób mogę założyć lokatę?

  • Lokatę (w zależności od jej rodzaju) możesz założyć:

   • samodzielnie przez stronę www. Aktualne oferty znajdziesz na stronie: mbank.pl/indywidualny/inwestycje-i-oszczednosci/oszczedzanie/;
   • samodzielnie w aplikacji mobilnej w zakładce Produkty -> Oszczędności -> Lokaty, poprzez złożenie wniosku o wybraną przez Ciebie lokatę;
   • samodzielnie w serwisie transakcyjnym w zakładce Produkty -> Oszczędności -> Nowe oszczędności, poprzez złożenie wniosku o wybraną przez Ciebie lokatę;
   • w placówce Banku;
   • kontaktując się z mLinią.

To nie jest oferta. Promocja „Projekt lokata” trwa od 26.02.2024 r. do 21.03.2024 r. lub do wyczerpania puli lokat promocyjnych. W okresie trwania promocji spełnij te warunki: 1. Jesteś klientem Banku 2. Przelejesz lub wpłacisz do Banku Nowe środki, które mają być przeznaczone na założenie promocyjnej lokaty 3. Złożysz promocyjny wniosek o promocyjną lokatę. 4. Zaakceptujesz treść Regulaminu na wniosku o promocyjną lokatę. Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B, gdzie A - to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek o promocyjną lokatę B - to suma Twoich pieniędzy w dniu 16.02.2024 r. W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach. Informację o kwocie nowych środków, sprawdzisz na promocyjnym wniosku o promocyjną lokatę. Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę nowych środków. Lokatę promocyjną może otworzyć tylko Posiadacz rachunku osobistego czyli rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku, dla osób fizycznych, na którym przede wszystkim przechowuje pieniądze i z którego zleca swoje płatności. Jeśli spełnisz warunki promocji, oprocentowanie promocyjnej lokaty, którą założyłeś w ramach promocji, wyniesie: • 4,60% w skali roku - jeśli w chwili składania wniosku o promocyjną lokatę jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive, • 4,40% w skali roku – jeśli w chwili składania wniosku o promocyjną lokatę nie jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive. Aby otrzymać promocyjne oprocentowanie, załóż 3 miesięczną lokatę promocyjną w polskich złotych na minimalną kwotę jednej lokaty 1 000 złotych. Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w ramach promocji: 200 000 złotych. Oprocentowanie nominalne przy zerwaniu lokat przed terminem: 0,01% w skali roku. Lokata promocyjna może zostać otwarta wyłącznie w okresie trwania promocji. Kwota lokat dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 2 mld złotych dla wszystkich Uczestników promocji. Gdy kwota promocyjnych lokat dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln złotych oraz ulegnie wyczerpaniu, przekażemy o tym informację na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje-i-oszczednosci/lokaty/promocyjna-lokata-na-3msc/.
Jeśli otworzysz promocyjną lokatę w dniu publikacji informacji o wyczerpaniu puli promocyjnych lokat na stronie internetowej, lokata będzie uruchomiona na warunkach promocyjnych, a ten dzień będzie ostatnim dniem obowiązywania promocji. Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji oraz warunki otrzymania nagrody opisaliśmy w Regulaminie promocji „Projekt lokata” zamieszczonym na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje-i-oszczednosci/lokaty/promocyjna-lokata-na-3msc/.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.