•  

  Prezentacja zysków i strat w eMaklerze

  • Na platformie eMakler prezentujemy zyski i straty na posiadanych na rachunku papierach wartościowych. Wyniki obliczeń można znaleźć w zakładce „Portfel”, w kolumnach:

   - „Średnia cena kupna” – średni kurs transakcji nabycia posiadanych papierów wartościowych z uwzględnieniem zapłaconej prowizji maklerskiej
   - „Z/S” – zysk/strata w PLN

   - „Z/S % ” – zysk/strata w %

   Wyliczenia są dokonywane na bieżąco na podstawie transakcji giełdowych zawartych za pośrednictwem usługi eMakler i są aktualizowane po odświeżeniu zakładki „Portfel”Dodatkowo, w wyliczeniach są uwzględniane koszty nabycia papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych (np. zakup akcji w ramach wykonania praw poboru, transfer z innego biura maklerskiego, zdeponowanie papierów, niektóre oferty publiczne, scalenia akcji). Uwzględnienie kosztów nabycia papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych może następować z opóźnieniem.

   Średnia cena kupna, zyski i straty w kalkulatorze nie są obliczane dla kontraktów terminowych.

   Prezentowane ceny nabycia instrumentów uwzględniają w obliczeniach zasadę FIFO.  Wartości zysków i strat mają charakter informacyjny i nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu zobowiązań podatkowych.

    

    

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 100 zł (wartość transakcji 10 000 zł) + prowizja maklerska 39 zł.

   średnia cena 1 akcji z tej transakcji = 100,39 zł

   2. 11 marca – Kupno 200 akcji X po 101 zł (wartość transakcji 20 200 zł) + prowizja maklerska 78,79 zł

   średnia cena kupna 1 akcji z obu powyższych transakcji (w sumie 300 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł)/300 = 101,06 zł

   3. 12 marca – Kupno 100 akcji X po 95 zł (wartość transakcji 9 500 zł) + prowizja maklerska 37,05 zł

   średnia cena kupna 1 akcji z trzech powyższych transakcji (w sumie 400 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/400 = 99,64 zł

   4. 25 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 110 zł. Przy wyliczeniu średniej ceny kupna pozostałych 300 akcji nie będzie już uwzględniany koszt akcji nabytych w pierwszej kolejności (10 marca).

   Wobec tego średnia cena kupna 1 akcji z pozostałych 300 akcji = (20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/300 = 99,39 zł.

    

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 25 zł (wartość transakcji 2500 zł)

   średnia cena 1 akcji dla 100 akcji = 25 zł

   2. 11 marca - Kupno 50 akcji X po 20 zł (wartość transakcji 1000 zł)

   średnia cena kupna wszystkich 150 akcji = (2500+1000)/150 = 23,33 zł

   3. 12 marca – Kupno 80 akcji X po 18 zł (wartość transakcji 1440 zł)

   średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2500+1000+1440)/230 = 21,48 zł

   4. 13 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 22 zł – sprzedaż akcji nie wpływa na średnią cenę kupna wszystkich akcji obliczoną po ostatniej transakcji kupna.

   Wobec tego średnia cena kupna pozostałych 130 akcji = 21,48 zł (wartość akcji = 130*21,48 = 2792,40 zł)

   5. 14 marca – Kupno 100 akcji X po 20 zł – średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2792,40+2000)/230 = 20,84 zł