Płatności kartą do konta w mBanku

 •  

  Wskazówki, które pozwolą Ci płacić kartą przez internet

  • Gdy płacisz kartą w internecie, upewnij się, że:

   • połączenie z witryną jest bezpieczne - adres strony internetowej zaczyna się od https://
   • wpisany adres jest poprawny
   • strona ma ważny certyfikat (w górnym oknie przeglądarki powinna znajdować się mała ikona z kłódką)

    

   Pamiętaj, aby nigdy nie ujawniać PIN-u swojej karty! Nie wolno go zapisywać na karcie lub nosić wraz z nią!

 •  

  Gdzie sprawdzę jakie mam limity autoryzacyjne na swojej karcie?

  • Planujesz większe zakupy w sklepie lub w internecie? Sprawdź limity na swojej karcie:

   • w serwisie transakcyjnym: Produkty -> Karty->Wszystkie. Wybierz kartę, która Cię interesuje-> Limity
   • w aplikacji: Produkty -> Karty ->Wybierz kartę, która Cię interesuje->Zmień limity

    

   Aktualne limity dla wszystkich kart znajdziesz tutaj

 •  

  Zdefiniowanie limitów autoryzacyjnych

  • Przede wszystkim, przed dokonaniem transakcji na odległość, konieczne jest zdefiniowanie limitów autoryzacyjnych na transakcje internetowe i korespondencyjne.

    

   Dla każdego typu limitów autoryzacyjnych funkcjonują cztery oddzielne limity:

   • dzienny kwotowy (kwota operacji na dzień)
   • dzienny ilościowy (ilość operacji na dzień)
   • miesięczny kwotowy (kwota operacji na miesiąc)
   • miesięczny ilościowy (ilość operacji na miesiąc)

   Przed dokonaniem operacji należy pamiętać o weryfikacji wszystkich tych limitów, ponieważ każdy z nich musi pozwalać na dokonanie transakcji.
   Limity internetowe i korespondencyjne określa się mianem specyficznych, ponieważ funkcjonują w stosunku podrzędnym do limitu autoryzacyjnego na transakcje bezgotówkowe – tzw. generycznego. Bardzo dobrze obrazuje to serwis transakcyjny mBanku w zakładce „Parametry”:

   Wspomniany stosunek podrzędny sprawia, że limity autoryzacyjne na transakcje internetowe oraz korespondencyjne nie mogą zostać ustanowione jako wyższe niż limit autoryzacji dla transakcji bezgotówkowych. Jeżeli więc posiadamy kartę debetową z dziennym / miesięcznym limitem autoryzacyjnym na zakup w wysokości 1000 PLN,  nie będziemy mogli zwiększyć limitu autoryzacyjnego specyficznego powyżej tej kwoty (będziemy musieli zwiększyć zarówno limit generyczny, jak i specyficzny).

   Dokonując transakcji na odległość, weryfikowane są jednocześnie limit specyficzny (na transakcje Internetowe lub korespondencyjne) oraz - będący nadrzędnym – limit generyczny na zakup, dlatego płacąc na odległość musimy mieć na uwadze wysokość obu tych rodzajów limitów.

   Zaleca się jednoczesne definiowanie limitów autoryzacyjnych dla transakcji zarówno internetowych, jak i korespondencyjnych, ponieważ fakt wykonywania operacji poprzez stronę WWW nie decyduje o tym, że transakcja zostanie na pewno wykonana jako internetowa – w przypadku transakcji na odległość operacje internetowe i korespondencyjne w zależności od konfiguracji punktu usługowo-handlowego niejednokrotnie funkcjonują zamiennie.

 •  

  Co to jest kod CVV/CVC?

  • Jest to 3-cyfrowy kod zabezpieczający. Przy jego pomocy sprawdzamy autentyczność Twojej karty.
   Znajdziesz go na odwrocie swojej karty (zwykle obok swojego podpisu). Jeśli masz kartę Mastercard Mobilną, kod znajdziesz w aplikacji mobilnej. Jeśli masz eKartę Wirtualną, kod znajdziesz w aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym.

 •  

  Potwierdzanie transakcji za pomocą 3-D Secure

  • Standard 3-D Secure to dodatkowe potwierdzenie płatności kartami w internecie. Dzięki niemu możesz jeszcze bezpieczniej płacić swoją kartą (debetową lub kredytową) w sklepach internetowych.

    

   Jeśli jeszcze nie wiesz, jak to działa w praktyce, sprawa jest prosta :)

    

   1. Wykonujesz transakcję w sklepie internetowym, wspierającym standard 3-D Secure. W miejscu, w którym dotychczas podawałeś hasło SMS, otrzymasz informację o wysyłce powiadomienia autoryzacyjnego na telefon.

   2. Otrzymasz powiadomienie PUSH, klikasz na nie (poprosimy Cię o PIN - tylko jeśli nie byłeś wcześniej zalogowany w aplikacji).

   3. Aplikacja prezentuje szczegóły zleconej operacji. Weryfikujesz szczegóły i zatwierdzasz. Aplikacja potwierdza przyjęcie operacji do realizacji.

   4. Poprawnie wykonaną płatność zobaczysz w serwisie transakcyjnym (Produkty -> Karty -> Blokady).

 •  

  Preautoryzacja - weryfikacja ważności konta oraz dostępnych środków w niektórych serwisach internetowych

  • Ponadto należy pamiętać, iż w przypadku dokonywania operacji na niektórych serwisach internetowych (iTunes, Amazon, PayPal), przed dokonaniem właściwej transakcji, przy rejestrowaniu swojej karty płatniczej, serwisy przeprowadzają weryfikację ważności konta oraz dostępnych środków na rachunku powiązanym z kartą nazywaną preautoryzacją – po pozytywnej autoryzacji zostaje założona blokada na niewielką kwotę (najczęściej jednostka danej waluty np. 1 PLN, 1 EUR czy 1 USD) która po upływie 14 dni wygasa. Dokonując więc operacji na serwisie Amazon, należy pamiętać o ustanowionym limicie autoryzacyjnym ilościowym w wysokości minimum 2 (jeden na preautoryzację i minimum jeden na „właściwą” transakcję).

 •  

  Weryfikacja danych posiadacza karty

  • W przypadku transakcji na odległość dopuszcza się tzw. weryfikację danych posiadacza karty, która polega na kontakcie punktu handlowo-usługowego z mBankiem celem weryfikacji, czy imię, nazwisko oraz adres podany na zamówieniu zgadza się z danymi zawartymi w systemie mBanku. W przypadku niezgodności, ze względów bezpieczeństwa, transakcja może zostać anulowana (tutaj należy jednak podkreślić, że mBank nigdy nie ujawnia danych dotyczących posiadacza karty, udział pracownika mBanku w procedurze weryfikacji przekazanych danych ogranicza się do udzielenia odpowiedzi, czy dane na zamówieniu są poprawne, czy błędne).

 •  

  Zasady bezpieczeństwa przy płatnościach na odległość

  • Standardowo przy transakcjach na odległość nie można pominąć kwestii bezpieczeństwa. Z racji niewielkiej ilości informacji wymaganej do dokonania transakcji (w porównaniu do transakcji z fizycznym wykorzystaniem karty) należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa. Wprowadzając dane karty w formularzu internetowym, należy zawsze upewnić się, czy połączenie ze stroną jest szyfrowane, co symbolizuje zamknięta kłódka w oknie przeglądarki a sam adres strony internetowej powinien zaczynać się od https:// (szyfrowanej wersji standardowego protokołu http://). Ponadto nie zaleca się przesyłanie danych dotyczących karty płatniczej za pomocą poczty elektronicznej, gdzie dane te najczęściej przesyłane są w sposób niezabezpieczony (i niejednokrotnie po wysłaniu nadal znajdują się w archiwum na serwerze poczty).

   Powyżej wyszczególnione zostały wszystkie najczęściej spotykane potencjalne problemy oraz zagrożenia wiążące się z transakcjami kartą na odległość. Stosowanie się do powyższych wskazówek istotnie zminimalizuje ryzyko trudności z płatnościami, natomiast w przypadku ewentualnych innych problemów z dokonaniem płatności kartą (ale i pytań oraz wszelkich wątpliwości) pomocą służą pracownicy
   mLinii, do których kontaktu w razie wszelkich wątpliwości zachęcamy.