Dopisanie i odpisanie współposiadacza rachunku - pytania i odpowiedzi

Odpisanie współposiadacza

 •  

  Kto może złożyć wniosek?

  • Wniosek może złożyć jeden z właścicieli rachunku, natomiast drugi musi wyrazić zgodę na przekształcenie rachunku ze wspólnego na indywidualny. W przypadku złożenia wniosku przez mLinię lub serwis transakcyjny, taka zgoda  będzie możliwa do wyrażenia w formie elektronicznej, po zalogowania się do konta przez internet. W przypadku złożenia wniosku w placówce mBanku, zgoda podpisywana będzie na miejscu, przy  składaniu wniosku przez obu właścicieli rachunku.  

 •  

  Czy można odpisać współposiadacza od rachunku z kredytem odnawialnym?

  • Tak, jednak takie wnioski podlegają  ocenie analityka kredytowego. Analityk sprawdza, czy osoba pozostająca właścicielem rachunku, posiada zdolność do bycia jedynym kredytobiorcom. Jeżeli tak, jest przygotowywany aneks do kredytu, za który pobierana jest opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat mBanku.

 

Dopisanie współposiadacza

 •  

  W jaki sposób odbywa się podpisanie umowy o rachunek lub/i aneksu do kredytu odnawialnego?

  • Sposób w jaki mają  zostać  podpisane dokumenty jest wybierany na wniosku. Dostępne opcje to: doręczenie kurierem lub placówka mBanku. W przypadku złożenia wniosku o  dopisanie współposiadacza w placówce,  można dodatkowo wybrać opcję zawarcia umowy rachunku lub/i aneksu do kredytu przez kanał internet. Opcja jest dostępna jedynie w przypadku, gdy obecny posiadacz rachunku jak i przyszły są już klientami mBanku.