Zmiana typu rachunku - pytania i odpowiedzi

 •  

  Kto i w jaki sposób może złożyć dyspozycję Zmiany typu rachunku?

  • Dyspozycję zmiany typu rachunku może złożyć jedynie sam posiadacz rachunku lub w przypadku rachunku wspólnego - współposiadacz rachunku. Klient ma możliwość złożenia takiej dyspozycji w placówce mBanku, przez mLinię lub samodzielnie - poprzez serwis transakcyjny.
   Zmiana typu rachunku jest wprowadzana z zachowaniem dotychczasowego numeru oraz historią posiadanego rachunku. Na dowód zmiany, posiadacz rachunku otrzyma potwierdzenie zmiany wraz z nową nazwą. Modyfikacja w większości przypadków nie wpływa na zmianę umowy i nie wymaga zawarcia dodatkowego aneksu.

 •  

  Który rachunek mogę przekształcić?

  • Każdy rachunek z wyjątkiem eKonta m posiadanego przez Klientów w wieku 13-17 lat możesz przekształcić na rachunek z naszej oferty. Pamiętaj jednak, że zmiana typu rachunku na  eKonto m jest dostępna dla klientów, którzy w dniu przekształcenia nie ukończyli 25 lat. W przypadku rachunku wspólnego, warunek nie ukończenia 25 lat dotyczy  młodszego współposiadacza. Posiadacze eKonta izzy który nie ukończyli 18 r.ż. mają możliwość przekształcenia jedynie na eKonto m na warunkach dla swojej grupy wiekowej.

   Dodatkowo, ewentualna opłata za rachunek zostanie pobrana za proporcjonalną ilość dni w miesiącu,  w której posiadasz dany typ rachunku.

 •  

  Ile trwa realizacja dyspozycji Zmiana typu rachunku?

  • W przypadku rachunku bez kredytu odnawialnego, zmiana nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.

   W przypadku rachunku z kredytem odnawialnym:

   • jeżeli nie będzie wymagany aneks do umowy kredytowej, zmiana nastąpi w ciągu 5 dni roboczych
   • jeżeli będzie wymagany aneks do umowy kredytowej, w ciągu 5 dni roboczych zostanie przygotowany aneks i wysłany do klienta lub wybranej przez niego placówki. Zmiana nastąpi po odesłaniu aneksu.

   Zmiana typu rachunku, która nastąpiła od poniedziałku do piątku, będzie widoczna następnego dnia. Zmiana wprowadzona w sobotę lub niedzielę, będzie widoczna w najbliższy wtorek.

 •  

  Jakie warunki muszę spełnić aby dyspozycja Zmiany typu rachunku została zrealizowana?

  • Aby dyspozycja Zmiany typu rachunku została zrealizowana, powinieneś spełniać następujące warunki:

   • saldo na przekształcanym rachunku powinno być w wysokości, która zapewni rozliczenie opłat za prowadzenie dotychczasowego rachunku, np. kartę kredytową czy odsetki w przypadku rachunku z linią kredytową,
   • w przypadku konieczności podpisania aneksu do umowy kredytowej, należy dostarczyć niezbędne dokumenty,
   • zmiana na eKonto m jest możliwa dla osób, które nie ukończyły 25 lat. W przypadku rachunku wspólnego,  warunek nie ukończenia 25 lat dotyczy  młodszego współposiadaczy.
   • jeżeli dyspozycja dotyczy zmiany eKonta dla młodych oraz eKonta izzy dla klientów zmigrowanych z d.MultiBanku, zmiana typu rachunku będzie wymagała podpisania nowej umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego w placówce mBanku,
   • klienci którzy posiadają kartę debetową World Debit Mastercard, przed złożeniem wniosku o zmianę typu rachunku są proszeni o kontakt z konsultantem za pośrednictwem mLinii, pod numerem telefonu 801 300 800 (z telefonów stacjonarnych w Polsce)  lub +48 42 6300 800 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata) w celu zamknięcia ww. karty.
 •  

  Czy po przekształceniu rachunku będę mógł nadal korzystać z kart debetowych które posiadam obecnie do rachunku?

  • W przypadku zmiany typu rachunku, do którego wydane są:

   • karty wycofane z oferty - dotychczas posiadane karty są aktywne przez 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o zmianę. Po tym okresie zostaną automatycznie zamknięte, a Ty otrzymasz nową kartę debetową (jeżeli o nią zawnioskowałeś),
   • karty będące aktualnie w naszej ofercie pozostaną aktywne, aż do momentu upłynięcia terminu ważności, bądź zastrzeżenia jej w odrębnej dyspozycji np. w przypadku zagubienia,
   • w przypadku zmiany typu rachunku z mKonto Aqualius/mKonto Aquarius Intensive na rachunek innego typu (za wyjątkiem zmiany na mKonto Aquarius Intensive/mKonto Aquarius), karty Mastercard Aquarius PayPass oraz VISA Aquarius PayWave pozostaną aktywne przez 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o zmianę. Po tym okresie zostaną automatycznie zamknięte, a Ty otrzymasz nową kartę debetową  (jeżeli o nią zawnioskowałeś),
   • w przypadku zmiany typu rachunku na eKonto m (za wyjątkiem zmiany z eKonta izzy na eKonto m), wszystkie karty wydane do przekształcanego rachunku pozostaną aktywne przez 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o zmianę. Po tym okresie zostaną automatycznie zamknięte, a Ty otrzymasz nową kartę debetową Visa Me dedykowaną eKontu m (jeżeli o nią zawnioskowałeś),
   • Karta Visa Me w przypadku zmiany typu rachunku z eKonta izzy na eKonto m, pozostanie aktywna aż do momentu upłynięcia terminu ważności, bądź zastrzeżenia jej w odrębnej dyspozycji. Karty innego typu wydane do przekształcanego rachunku pozostaną aktywne przez 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o zmianę. Po tym okresie zostaną automatycznie zamknięte, a Ty otrzymasz nową kartę debetową  (jeżeli o nią zawnioskowałeś),
   • w przypadku zmiany typu rachunku z eKonta m / eKonta izzy na rachunek eKonto z taryfą statndard lub eKonto z taryfą plus, karta Visa Me pozostanie aktywna przez 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o zmianę. Po tym okresie zostanie automatycznie zamknięta, a Ty otrzymasz nową kartę debetową (jeżeli o nią zawnioskowałeś). Karty innego typu wydane do rachunku eKonta izzy, pozostaną aktywne aż do momentu upłynięcia terminu ważności, bądź zastrzeżenia ich w odrębnej dyspozycji.
   • w przypadku zmiany typu rachunku z eKonta m / eKonta izzy na rachunek mKonto Aquarius lub mKonto Aquarius Intensive, karta Visa Me zostanie natychmiast zamknięta, a Ty otrzymasz nową kartę debetową (jeżeli o nią zawnioskowałeś).