•  

  Przelew do Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego

  • Przelewy do Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego są jedną z podstawowych funkcji konta firmowego, jednak przelew taki można również zlecić z konta osobistego. Urzędy Skarbowe wymagają realizacji zobowiązań w formie przelewu bankowego na specjalnym formacie. Serwis mBanku pozwala wykonywać przelew do tej instytucji zarówno przez internet, jak i korzystając z pomocy Operatora mLinii. mBank nie obciąża klienta kosztami niezbędnych przelewów. Przelewy do Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego wykonywane przez internet są w mBanku bezpłatne.

   mBank oferuje formularz realizacji przelewów do Urzędów Skarbowych zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Umożliwia również realizację przelewów do organów podatkowych innych niż Urzędy Skarbowe. Przelewy tego typu mogą być realizowane, jak zwykłe przelewy zewnętrzne, jednak może to powodować problemy związane z pełną weryfikacją przez beneficjenta osoby dokonującej przelew. Realizowanie takich przelewów ze specjalnego formularza zapewnia pełną identyfikację zleceniodawcy. Z tego względu zachęcamy do korzystania z tej możliwości.

   Wybierz typ przelewu podatkowego wskazując czy chcesz wykonać przelew na rachunek Urzędu Skarbowego, czy na rachunek innego organu podatkowego. Aby dokonać płatności z tytułu podatku akcyzowego wybierz opcję przelewu do Urzędu Skarbowego.

   Numer rachunku organu podatkowego to numer rachunku bankowego Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego, na który przekażesz swoje pieniądze.

   Od 1 stycznia 2020 r, jeśli realizujesz przelew PIT, CIT lub VAT, będziesz mieć jeden indywidualny rachunek podatkowy bez względu na to, w którym Urzędzie Skarbowym się rozliczasz. Numer indywidualnego rachunku podatkowego możesz sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

   0becnie działające rachunki Urzędów Skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą ważne do 31 grudnia 2019r.

   Jeżeli nie wiesz, na jaki rachunek powinieneś przekazać pieniądze, skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym. Listę Urzędów Skarbowych wraz z ich danymi teleadresowymi możesz znaleźć m.in. w internetowym serwisie Ministerstwa Finansów.

   mBank nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną serwisu internetowego Ministerstwa Finansów i zawarte w nim informacje.

   Imię i nazwisko nadawcy, Adres nadawcy (ulica), Miejscowość nadawcy to dane adresowe osoby / firmy dokonującej płatności.
   Typ identyfikatora wybierz z listy.

   Identyfikator płatnika - wpisz tutaj numer identyfikatora uzupełniającego zgodnie z wyborem dokonanym powyżej. Identyfikator należy wpisywać bez żadnych odstępów i znaków rozdzielających. Jeżeli wybrałeś numer dowodu osobistego lub paszportu, pamiętaj także o podaniu ich serii.

   Przykładowe identyfikatory uzupełniające:

   • 5215514856 - NIP
   • 273835294 - REGON
   • 52061293534 - PESEL
   • AB3573481, AAD374924 - dowód osobisty
   • AB6746857 - paszport
   • Inny dokument

   Aby zrezygnować z realizacji przelewu do Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego wybierz przycisk "Powrót". Aby kontynuować zlecenie przelewu do US lub innego organu podatkowego wybierz przycisk "Dalej".