•  

  Przelewy SEPA w serwisie transakcyjnym

  • Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest uczestnictwo banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA oraz aktywny BIC Banku odbiorcy. To, czy dany bank należy do SEPA, można sprawdzić na stronie internetowej.

   Aby wykonywać przelewy SEPA, musisz posiadać jeden z rachunków:

   • eKonto, mKonto, mKonto Aquarius, mBiznes konto
   • eMax walutowy
   • mBiznes max walutowy

    

   mBank przyjmuje przelewy przychodzące SEPA na wszystkie rachunki prowadzone w mBanku. W przypadku, gdy przelew SEPA wykonywany jest na rachunek prowadzony w PLN, przewalutujemy go wg kursu kupna walut obowiązującego w mBanku.

   W przypadku, gdy przelew SEPA zlecany jest na rachunek prowadzony w walucie innej niż EUR i PLN, zrealizujemy dwa przewalutowania:

   • pierwszego, na PLN, wg kursu kupna walut
   • drugiego, na walutę rachunku docelowego, wg kursu sprzedaży walut obowiązującego w mBanku.

    

   Gdy przelew SEPA jest realizowany z rachunku w mBanku prowadzonego w PLN, przewalutujemy go według kursu sprzedaży walut.

   W przypadku przelewu SEPA, realizowanego z rachunku prowadzonego w walucie innej niż EUR i PLN, przewalutujemy go dwukrotnie: najpierw, na PLN, wg kursu kupna walut a następnie, na walutę EUR, wg kursu sprzedaży walut obowiązującego w mBanku.

   Aktualne kursy walut stosowane przez mBank, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w ciągu dnia operacyjnego znajdziesz na naszej stronie internetowej, opowiemy Ci o nich na mLinii.

   Pamiętaj. Jesteśmy zobowiązani do obciążenia rachunku zleceniodawcy w dniu realizacji wniosku o przelew SEPA.

   Przyjęcie przelewu SEPA do realizacji jest możliwe:

   • dla przelewów z rachunków w EUR - 24 godziny, 7 dni w tygodniu
   • dla przelewów z rachunkach w innych walutach - w dni robocze od 08:05 do 19:30


   Termin realizacji przelewów wychodzących SEPA


   W przypadku przelewów realizowanych w mBanku, pieniądze są przekazywane do banku odbiorcy najpóźniej do końca dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia wniosku o przelew.


   Warunkiem realizacji przelewu w dniu roboczym w którym został złożony wniosek o ten przelew, jest złożenie wniosku o przelew nie później niż przed ostatnią sesją wychodzącą. W przypadku złożenia wniosku o przelew po ostatniej sesji wychodzącej przyjmuje się, że wniosek o przelew został złożony następnego dnia roboczego. Informacja o sesjach przelewów wychodzących jest dostępna na naszych stronach internetowych i u konsultantów mLinii.

    

   Termin realizacji przelewów przychodzących SEPA


   W przypadku przelewów przychodzących na rzecz klientów mBanku, uznanie rachunku odbiorcy następuje nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez mBank środków, z uwzględnieniem zmiany kursów walut w ciągu dnia operacyjnego.

   Aby przelew został wysłany tego samego dnia ostatnią sesją, dyspozycja musi być złożona do 14:25 tego dnia.

   Informacje dodatkowe: Zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN oraz BIC banku odbiorcy. W przypadku braku tych danych bank zleceniodawcy może automatycznie odrzucić przelew. Zlecając przelew SEPA do mBanku należy podać BIC: BREXPLPW

   Opłaty


   Za wykonanie przelewu SEPA mBank pobiera opłatę w wysokości 5 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku), która jest określona w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

   Kwota przelewu SEPA jest przekazywana na rachunek odbiorcy bez potrącania kosztów związanych z realizacją tego przelewu.

   Koszty banku zleceniodawcy, związane z realizacją przelewu SEPA, ponosi zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta - beneficjent przelewu SEPA.

   Nie ma możliwości wykonywania przelewu przyszłego oraz przelewu zdefiniowanego w ramach przelewu SEPA.


   Wykonanie przelewu SEPA

   Decydując się na przelew SEPA w mBanku możesz zalogować się do na swoje konto lub skorzystać pomocy Operatora mLinii. W przypadku tej pierwszej opcji:

   1. Po poprawnym zalogowaniu kliknij w zakładkę "Przelewy" w górnym menu i wybierz interesującą Cię opcję – „Do osoby lub firmy”

   2. Wypełnij dane odbiorcy i wpisz rachunek IBAN rozpoczynając od skrótu nazwy kraju, następnie podaj numer BIC banku odbiorcy (zwany też kodem SWIFT), uzupełnij pole tytuł przelewu oraz pamiętaj, aby kwota przelewu była wyrażona w EUR. Następnie przejdź dalej klikając „Dalej”

   3. Na kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie przelewu.
   Po weryfikacji danych wprowadź hasło SMS-owe, które otrzymasz na telefon komó Kliknij „Wyślij przelew”. Twój przelew został zrealizowany.


   Jeśli w trakcie zlecania przelewu podałeś adres e-mail – otrzymasz potwierdzenie wysłania przelewu ekspresowego.

   Opłatę za wykonanie przelewu znajdziesz z Taryfie Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

   Pamiętaj, że zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN oraz BIC banku odbiorcy. W przypadku braku tych danych bank zleceniodawcy może automatycznie odrzucić przelew.
   Reklamacje dotyczące przelewów walutowych są rozpatrywane w trybie określonym w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych w mBanku.