Biuro Informacji Kredytowej - pytania i odpowiedzi

 •  

  Co to jest BIK?

  • Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym.
   BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich aby zminimalizować ryzyko kredytowe, zwiększyć bezpieczeństwo i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiec nadmiernemu zadłużeniu.
   Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych. Pozytywna historia kredytowa jest potwierdzeniem rzetelności i wiarygodności klienta i będzie procentować w przyszłości, pomoże uzyskać lepsze oprocentowanie, niższą prowizję i przyspieszy proces kredytowy.

 •  

  Jakie dane są przekazywane do BIK?

  • W BIK znajdują się informacje dotyczące wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym,od momentu udzielenia kredytu aż do jego całkowitej spłaty
   W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Ponad 90 proc. informacji zgromadzonych w BIK to dane pozytywne.
   Zobowiązania gromadzone w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych,karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, jak również kredytów poręczonych.

 •  

  Kiedy dane trafiają do BIK?

  • Mechanizm jest prosty. Od momentu złożenia przez klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu, do BIK regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) przesyłane są informacje o tym, jak klient reguluje swoje zobowiązania.Informacje o terminowości obsługi zobowiązania przekazywane są do BIK przez cały okres spłaty kredytu.

 •  

  Jak długo BIK przetwarza uzyskane informacje?

  • Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i mogły poświadczać rzetelność finansową, konieczne jest wyrażenie zgody przez klienta. Dzięki temu będą mogły być wykorzystywane, gdy klient postanowi ubiegać się o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie,ale nie dłużej niż przez okres 5 lat.Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.
   W sytuacji, gdy zobowiązania nie były spłacane terminowo, informacjemogą być przetwarzane bez zgody klienta przez okres 5 lat. Ale tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

   • nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni
   • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody

   Dodatkowo, na mocy ustawy prawo bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat - od dnia wygaśnięcia zobowiązania - dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

 •  

  Jak można sprawdzać informacje na swój temat z BIK?

  • Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może sprawdzić on-line na www.bik.pl. Dostępne są tam pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu. Wystarczy założyć konto na portalu BIK i można dowolną ilość razy pobierać płatny raport Profil Kredytowy Plus. Raz na 6 miesięcy możliwe jest również pobieranie Bezpłatnej Informacji Ustawowej.

 •  

  Czym jest historia kredytowa?

  • Historia kredytowa to "finansowy autoportret" – obraz tego, jak solidnie dana osoba reguluje swoje zobowiązania. Składają się na nią, przekazywane do BIK przez banki lub SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym, informacje na temat kredytów danego klienta (także jeśli występował on w roli poręczyciela), pożyczek, korzystania z kart kredytowych/debetowych oraz limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Historia kredytowa składa się z informacji pozytywnych, tworzonych przez terminowe spłaty oraz negatywnych spowodowanych przez opóźnienia i zaległości w spłatach.

 •  

  Dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową?

  • Mając pozytywną historię kredytową, klient jest dla instytucji finansowych wiarygodnym klientem. To ważne. Dzięki temu może bowiem szybciej uzyskać kredyt lub negocjować obniżenie związanych z nim opłat czy prowizji. Informacja o tym, że klient nie spłaca swych zobowiązań w terminie odbija się na jego wiarygodności. To może skutkować podwyższeniem ostatecznych kosztów kredytu lub wręcz uniemożliwić jego otrzymanie. Najkorzystniejsze, dla wizerunku finansowego klientów, jest terminowe regulowanie wszystkich kredytów, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.