Kredyt samochodowy online - pytania i odpowiedzi

Kredyt samochodowy online to nowość na rynku kredytów samochodowych dla stałych klientów mBanku. Pieniądze otrzymujesz na eKonto przed wyborem samochodu i ustanowieniem zabezpieczeń. Sam decydujesz od jakiego sprzedawcy kupujesz pojazd. Umowę akceptujesz wygodnie w serwisie transakcyjnym i bez wychodzenia z domu, dostęp do środków na zakup pojazdu nawet w 15 minut.

 •  

  Ile wynosi oprocentowanie?

  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i składa się: ze stałej marży i stawki WIBOR 3M dla kredytu w złotych polskich aktualizowanej co 3 m-ce.
   Stawka bazowa WIBOR 3M badana jest co kwartał (w lutym, maju, sierpniu i listopadzie). Bank przyjmuje, jako stawkę bazową obowiązującą w banku stawkę referencyjną WIBOR 3M z dnia sprawdzenia. Stawka ta będzie obowiązywać przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe aż do następnego badania. Tym samym wysokość oprocentowania kredytu może ulec zmianie maksymalnie 4 razy w roku.

 •  

  Co to jest kredyt samochodowy online?

  • Kredyt samochodowy online udzielany jest wyłącznie na potrzeby prywatne klientom, posiadającym rachunek osobisty w mBanku oraz indywidualną ofertę kredytową oferowaną przez mBank.
   Bez zbędnych formalności, możesz skorzystać z limitu dodatkowych środków, które bank wypłaca na konto osobiste. Po wypłacie środków pieniężnych na konto masz 60 dni na wybór i zakup auta.
   Od momentu podjęcia decyzji kredytowej pieniądze udostępniamy już w 15 minut.

 •  

  Na co mogę przeznaczyć kredyt samochodowy online?

  • Kredyt samochodowy online możesz przeznaczyć na zakup nowego lub używanego:

   • samochodu osobowego lub ciężarowego o masie nieprzekraczającej 3,5 tony
   • motocykla

   Kredyt samochodowy online przyznajemy wyłącznie na potrzeby prywatne.

 •  

  Kredyt samochodowy online – krok po kroku

  • Krok I: Złóż wniosek


   Krok II: Umowa kredytowa
   Informację o ostatecznej decyzji kredytowej prześlemy do Ciebie za pośrednictwem wiadomości email. Zapoznaj się z warunkami zawartymi w projekcie umowy kredytowej i postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w emailu.


   Krok III: Wypłata środków
   Po zaakceptowaniu umowy kredytowej środki z kredytu przekażemy bezpośrednio na Twój rachunek w mBanku lub inny, wskazany przez Ciebie w trakcie składania wniosku kredytowego. Umowę możesz zaakceptować w serwisie transakcyjnym lub placówce mBanku. Wybór należy do Ciebie.


   Krok IV: Wybierz i kup pojazd
   Po otrzymaniu środków z kredytu masz aż 60 dni na swobodny wybór i zakup auta.


   Krok V: Dostarcz umowę kupna lub fakturę do mBanku
   Po zakupie pojazdu, w terminie 60 dni od chwili akceptacji umowy kredytowej udaj się do placówki mBanku, by przedłożyć dowód zakupu pojazdu i podpisać umowy zabezpieczeń. Zabezpieczeniem kredytu samochodowego online jest umowa przewłaszczenia warunkowego oraz umowa cesji praw z polisy AC.

 •  

  Zabezpieczenie kredytu samochodowego online

  • Kredyt samochodowy online jest kredytem zabezpieczonym. Zabezpieczenia ustanawiane są po zawarciu umowy kredytowej i zakupie pojazdu.
   Zabezpieczeniem kredytu samochodowego online są:

   • umowa przewłaszczenia pod warunkiem zawieszającym
   • umowa cesji praw z polisy AC

   Masz aż 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy kredytu na ustanowienie zabezpieczeń i przedłożenie odpowiednich dokumentów.

 •  

  Co to jest przewłaszczenie warunkowe?

  • Przewłaszczenie warunkowe oznacza, że pozostajesz jedynym właścicielem pojazdu i bank nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel. Pamiętaj jednak, że w przypadku braku regularnej spłaty kredytu własność pojazdu może przejść w całości na bank.

 •  

  Jakie warunki musi spełniać polisa będąca przedmiotem cesji?

   • w polisie jest zaznaczona cesja praw na rzecz banku
   • okres ubezpieczenia to minimum rok
   • polisa bez udziału własnego w szkodzie
   • suma ubezpieczenia jest równa lub wyższa cenie pojazdu określonej na fakturze/umowie kupna-sprzedaży

   Polisa może być zawarta w dowolnym towarzystwie.

 •  

  Na jaki czas zawierana jest umowa cesji praw z polisy AC?

  • Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej AC obowiązuje przez cały okres trwania kredytu. Natomiast w przypadku zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisanej zwykłej umowy cesji wymagane jest ponowne zawarcie z bankiem umowy cesji. Korzyści z zawarcia ramowej umowy cesji praw z umów ubezpieczenia są następujące: ramowa umowa cesji obowiązuje w całym okresie kredytowania; umowa ta obejmuje wszystkie polisy wystawione do tego samego pojazdu niezależnie od wybranego ubezpieczyciela; w ramach zawartej umowy bank samodzielnie zawiadomi ubezpieczyciela o cesji, gdy na polisie nie będzie zamieszczonej adnotacji o  cesji na rzecz mBanku S.A.

 •  

  Jak spłacać raty kredytu?

  • Spłata rat kredytu samochodowego online w mBanku dokonywana jest automatycznie z rachunku osobistego. Wystarczy, że w dniu spłaty raty zapewnisz środki na koncie.
   Samodzielnie wybierasz dogodny dla Ciebie dzień spłaty raty, podczas składania wniosku o kredyt samochodowy online. Dzień spłaty raty może być ustalony w przedziale od 1 do 28 dnia miesiąca.
   Jeżeli termin spłaty raty przypada w sobotę lub na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, przesuniemy go na najbliższy, następujący po nim dzień roboczy.
   Jeżeli w dniu spłaty nie posiadałeś na rachunku wystarczających środków do pobrania raty, system będzie próbował pobrać brakującą część w następnych dniach roboczych.
   Jeżeli posiadasz kredyt samochodowy online w walucie obcej, wartość raty jest przeliczana wg kursu sprzedaży danej waluty obcej, obowiązującym na dzień spłaty z godz. 14:50.
   Kursy walut mBanku są dostępne na stronie internetowej.

 •  

  Gdzie znajdę harmonogram spłat kredytu?

  • Po uruchomieniu kredytu, otrzymasz od nas harmonogram spłat rat w wiadomości email. Aktualny harmonogram dostępny jest także w Twoim serwisie transakcyjnym - sprawdź.

   Możesz również - w dowolnym momencie - zamówić bezpłatnie papierowy harmonogram dzwoniąc na mLinię (801 300 800 lub + 42 6300 800).

   Pamiętaj, że harmonogram dla kredytu w walucie obcej zawiera wysokość rat w tej walucie.

 •  

  Czy mogę wcześniej spłacić raty kredytu?

  • W dowolnym momencie możesz dokonać bezpłatnie spłaty całości lub części kredytu.
   Wcześniejsza spłata kredytu możliwa jest w internecie na Twojej stronie transakcyjnej – sprawdź- lub telefonicznie za pośrednictwem operatora mLinii.
   Dokonując częściowej spłaty kredytu samochodowego możesz wybrać:

   • spłatę bez skrócenia okresu kredytowania (wówczas zmniejszy się wysokość przyszłych rat)
   • spłatę ze skróceniem okresu kredytowania (wówczas wysokość przyszłych rat nie ulegnie zmianie)

   Pamiętaj, że wcześniejsza spłata kredytu w walucie obcej możliwa jest wyłącznie w dni robocze w godz. od 08:00 do 19:30.
   Po dokonaniu całkowitej, wcześniejszej spłaty kredytu nie wysyłasz do nas wypowiedzenia umowy kredytowej. Kredyt ulega automatycznie rozliczeniu.

 

Ubezpieczenie kredytu samochodowego

Z kredytem samochodowym mBanku dojedziesz bez zmartwień dokąd tylko chcesz. Wraz z kredytem oferujemy ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności do pracy oraz na życie. Możesz zabezpieczyć też najbliższych przed koniecznością spłaty kredytu. Nie musisz wypełniać ankiet medycznych, wystarczy, że złożysz podpis na wniosku kredytowym. Oferujemy kompleksową obsługę bankową i ubezpieczeniową w jednym miejscu.

 •  

  Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?

   • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku kredytobiorcy
   • całkowita i trwała niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
   • czasowa niezdolność do pracy spowodowana pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
   • poważne zachorowanie

 

Spłata kredytu samochodowego

Raty kredytu samochodowego pobierane są automatycznie – wystarczy, że zapewnisz środki na rachunku eKONTO. Dzień płatności raty wybierasz samodzielnie (od 1 do 28 dnia miesiąca) podczas składania wniosku kredytowego.Spłata rat odbywa się w terminach miesięcznych, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

 •  

  Jakie są sposoby spłaty kredytu?

  • Składając wniosek kredytowy, wybierasz jeden z dwóch sposobów spłaty:

   • raty równe w całym okresie kredytowania
   • raty malejące wraz z upływem okresu kredytowania
 •  

  Jak mogę zapewnić środki na spłatę na rachunku eKONTO?

  • Pamiętaj, aby zapewnić środki na spłatę raty na bezpłatnym rachunku eKONTO – możesz to zrobić m.in. poprzez:

   • przelew wynagrodzenia z miejsca zatrudnienia
   • przelew na rachunek eKONTO z innego rachunku
   • bezpłatną wpłatę gotówki we wpłatomatach mBanku i MultiBanku przy pomocy karty do rachunku eKONTO
   • wpłatę pieniędzy na poczcie lub w innym banku
 •  

  Jak mogę wcześniej spłacić kredyt?

  • W dowolnym momencie możesz dokonać bezpłatnej, wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. Wcześniejsza spłata kredytu w walucie obcej dokonywana jest w PLN po uprzednim przeliczeniu wg kursu sprzedaży mBanku z dnia i godziny dokonywania wcześniejszej spłaty lub bezpośrednio w walucie kredytu.