Od 29.12.2022 r. nie udzielamy kredytu samochodowego standard oraz kredytu samochodowego online.

 
Kredyt samochodowy online - pytania i odpowiedzi

 •  

  Co to jest kredyt samochodowy online?

  • Kredyt samochodowy online udzielany jest wyłącznie na potrzeby prywatne klientom, posiadającym rachunek osobisty w mBanku oraz indywidualną ofertę kredytową oferowaną przez mBank.
   Bez zbędnych formalności, możesz skorzystać z limitu dodatkowych środków, które bank wypłaca na konto osobiste. Po wypłacie środków pieniężnych na konto masz 60 dni na wybór i zakup auta.
   Od momentu podjęcia decyzji kredytowej pieniądze udostępniamy już w 15 minut.

 •  

  Kredyt samochodowy online – krok po kroku

  • Krok I: Złóż wniosek


   Krok II: Umowa kredytowa
   Informację o ostatecznej decyzji kredytowej prześlemy do Ciebie za pośrednictwem wiadomości email. Zapoznaj się z warunkami zawartymi w projekcie umowy kredytowej i postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w emailu.


   Krok III: Wypłata środków
   Po zaakceptowaniu umowy kredytowej środki z kredytu przekażemy bezpośrednio na Twój rachunek w mBanku lub inny, wskazany przez Ciebie w trakcie składania wniosku kredytowego. Umowę możesz zaakceptować w serwisie transakcyjnym lub placówce mBanku. Wybór należy do Ciebie.


   Krok IV: Wybierz i kup pojazd
   Po otrzymaniu środków z kredytu masz aż 60 dni na swobodny wybór i zakup auta.


   Krok V: Dostarcz umowę kupna lub fakturę do mBanku
   Po zakupie pojazdu, w terminie 60 dni od chwili akceptacji umowy kredytowej udaj się do placówki mBanku, by przedłożyć dowód zakupu pojazdu i podpisać umowy zabezpieczeń. Zabezpieczeniem kredytu samochodowego online jest umowa przewłaszczenia warunkowego oraz umowa cesji praw z polisy AC.

 •  

  Zabezpieczenie kredytu samochodowego online

  • Kredyt samochodowy online jest kredytem zabezpieczonym. Zabezpieczenia ustanawiane są po zawarciu umowy kredytowej i zakupie pojazdu.
   Zabezpieczeniem kredytu samochodowego online są:

   • umowa przewłaszczenia pod warunkiem zawieszającym
   • umowa cesji praw z polisy AC

   Masz aż 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy kredytu na ustanowienie zabezpieczeń i przedłożenie odpowiednich dokumentów.

 •  

  Co to jest przewłaszczenie warunkowe?

  • Przewłaszczenie warunkowe oznacza, że pozostajesz jedynym właścicielem pojazdu i bank nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel. Pamiętaj jednak, że w przypadku braku regularnej spłaty kredytu własność pojazdu może przejść w całości na bank.

 •  

  Jakie warunki musi spełniać polisa będąca przedmiotem cesji?

   • w polisie jest zaznaczona cesja praw na rzecz banku
   • okres ubezpieczenia to minimum rok
   • polisa bez udziału własnego w szkodzie
   • suma ubezpieczenia jest równa lub wyższa cenie pojazdu określonej na fakturze/umowie kupna-sprzedaży

   Polisa może być zawarta w dowolnym towarzystwie.

 •  

  Na jaki czas zawierana jest umowa cesji praw z polisy AC?

  • Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej AC obowiązuje przez cały okres trwania kredytu. Natomiast w przypadku zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisanej zwykłej umowy cesji wymagane jest ponowne zawarcie z bankiem umowy cesji. Korzyści z zawarcia ramowej umowy cesji praw z umów ubezpieczenia są następujące: ramowa umowa cesji obowiązuje w całym okresie kredytowania; umowa ta obejmuje wszystkie polisy wystawione do tego samego pojazdu niezależnie od wybranego ubezpieczyciela; w ramach zawartej umowy bank samodzielnie zawiadomi ubezpieczyciela o cesji, gdy na polisie nie będzie zamieszczonej adnotacji o  cesji na rzecz mBanku S.A.

 •  

  Jak spłacać raty kredytu?

  • Spłata rat kredytu samochodowego online w mBanku dokonywana jest automatycznie z rachunku osobistego. Wystarczy, że w dniu spłaty raty zapewnisz środki na koncie.
   Samodzielnie wybierasz dogodny dla Ciebie dzień spłaty raty, podczas składania wniosku o kredyt samochodowy online. Dzień spłaty raty może być ustalony w przedziale od 1 do 28 dnia miesiąca.
   Jeżeli termin spłaty raty przypada w sobotę lub na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, przesuniemy go na najbliższy, następujący po nim dzień roboczy.
   Jeżeli w dniu spłaty nie posiadałeś na rachunku wystarczających środków do pobrania raty, system będzie próbował pobrać brakującą część w następnych dniach roboczych.
   Jeżeli posiadasz kredyt samochodowy online w walucie obcej, wartość raty jest przeliczana wg kursu sprzedaży danej waluty obcej, obowiązującym na dzień spłaty z godz. 14:50.
   Kursy walut mBanku są dostępne na stronie internetowej.

 •  

  Gdzie znajdę harmonogram spłat kredytu?

  • Po uruchomieniu kredytu, otrzymasz od nas harmonogram spłat rat w wiadomości email. Aktualny harmonogram dostępny jest także w Twoim serwisie transakcyjnym - sprawdź.

   Możesz również - w dowolnym momencie - zamówić bezpłatnie papierowy harmonogram dzwoniąc na mLinię (801 300 800 lub + 42 6300 800).

   Pamiętaj, że harmonogram dla kredytu w walucie obcej zawiera wysokość rat w tej walucie.

 •  

  Czy mogę wcześniej spłacić raty kredytu?

  • W dowolnym momencie możesz dokonać bezpłatnie spłaty całości lub części kredytu.
   Wcześniejsza spłata kredytu możliwa jest w internecie na Twojej stronie transakcyjnej – sprawdź- lub telefonicznie za pośrednictwem operatora mLinii.
   Dokonując częściowej spłaty kredytu samochodowego możesz wybrać:

   • spłatę bez skrócenia okresu kredytowania (wówczas zmniejszy się wysokość przyszłych rat)
   • spłatę ze skróceniem okresu kredytowania (wówczas wysokość przyszłych rat nie ulegnie zmianie)

   Pamiętaj, że wcześniejsza spłata kredytu w walucie obcej możliwa jest wyłącznie w dni robocze w godz. od 08:00 do 19:30.
   Po dokonaniu całkowitej, wcześniejszej spłaty kredytu nie wysyłasz do nas wypowiedzenia umowy kredytowej. Kredyt ulega automatycznie rozliczeniu.

 •  

  Jakie są sposoby spłaty kredytu?

  • Składając wniosek kredytowy, wybierasz jeden z dwóch sposobów spłaty:

   • raty równe w całym okresie kredytowania
   • raty malejące wraz z upływem okresu kredytowania
 •  

  Jak mogę zapewnić środki na spłatę na rachunku eKONTO?

  • Pamiętaj, aby zapewnić środki na spłatę raty na bezpłatnym rachunku eKONTO – możesz to zrobić m.in. poprzez:

   • przelew wynagrodzenia z miejsca zatrudnienia
   • przelew na rachunek eKONTO z innego rachunku
   • bezpłatną wpłatę gotówki we wpłatomatach mBanku i MultiBanku przy pomocy karty do rachunku eKONTO
   • wpłatę pieniędzy na poczcie lub w innym banku
 •  

  Jak mogę wcześniej spłacić kredyt?

  • W dowolnym momencie możesz dokonać bezpłatnej, wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. Wcześniejsza spłata kredytu w walucie obcej dokonywana jest w PLN po uprzednim przeliczeniu wg kursu sprzedaży mBanku z dnia i godziny dokonywania wcześniejszej spłaty lub bezpośrednio w walucie kredytu.