Kredyt odnawialny - pytania i odpowiedzi

 •  

  Kredyt odnawialny - podstawowe informacje

  • Kredyt odnawialny jest jedną z tańszych form kredytowania. Odsetki płacisz wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.
   Kredyt odnawialny to dodatkowe środki, które udostępnia bank w ramach rachunku eKonto. Dzięki temu dysponujesz większą ilością pieniędzy wtedy, gdy tego potrzebujesz.

 •  

  Na czym polega odnawialność kredytu?

  • mBank - po przeprowadzeniu analizy kredytowej - przyznaje Ci indywidualny limit kredytowy. Każdy wpływ na eKonto, powoduje automatyczną spłatę kredytu, dzięki czemu przyznany limit może być wykorzystywany wielokrotnie. Zawsze, gdy będziesz chciał skorzystać z dodatkowych pieniędzy, będą one do Twojej dyspozycji. Jeśli w danym okresie nie będziesz potrzebował środków kredytowych, wówczas nie poniesiesz żadnych kosztów w związku z posiadaniem kredytu.

 •  

  Jak mogę skorzystać z kredytu?

  • Z kredytu odnawialnego korzystasz w dogodny dla Ciebie sposób:

   • wykonując przelew
   • wypłacając gotówkę w bankomatach kartą wydaną do rachunku
   • dokonując transakcji bezgotówkowych w sklepach (kartą wydaną do rachunku eKonto)
 •  

  Jakie są parametry kredytu odnawialnego?

   • okres kredytowania - kredyt uruchamiany jest na rok, ale nie musisz pamiętać, by po upływie tego czasu go spłacić. Jeżeli regularnie zasilasz rachunek deklarowaną kwotą i nie przekraczasz przyznanego limitu, automatycznie przedłużymy Ci umowę na kolejne 12 miesięcy
   • kwota kredytu - od 500 zł do 150 000 zł
 •  

  Wygoda

  • Nie musisz martwić się ustanawianiem zabezpieczeń – niezależnie od kwoty jedyną formą zabezpieczenia kredytu są wpływy na rachunek eKonto. Nie musisz także pamiętać o spłacaniu kredytu – wystarczy, że regularnie, co miesiąc wpływa na Twoje konto deklarowana kwota.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób zagranicznych – paszport oraz kartę pobytu,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.
 •  

  Jak mogę podwyższyć kwotę udzielonego już kredytu?

  • Aby podwyższyć kwotę udzielonego kredytu należy zadzwonić na mLinię lub złożyć wniosek o podwyższenie limitu kredytu odnawialnego w serwisie transakcyjnym. Limit kredytowy możesz podwyższyć na podstawie relacji z mBankiem lub uzyskiwanych dochodów. Od ręki otrzymasz informację o prawdopodobnej, maksymalnej kwocie podwyższenia kredytu. Zostaniesz także poinformowany o kolejnych krokach procedury kredytowej, niezbędnych dokumentach, sposobie podpisania aneksu do umowy. Za podwyższenie pobierana jest prowizja zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

Reprezentatywny przykład sporządzony dla Kredytu odnawialnego udzielonego w ramach promocji „Kredyt odnawialny bez prowizji za udzielenie”.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 20,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 300 zł, całkowita kwota do zapłaty 17 231,50 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 20,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2 951,50 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki – 2 931,50 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 6.04.2023 r.

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking oraz w Regulaminie promocji „Kredyt odnawialny bez prowizji za udzielenie” dostępnych na: www.mbank.pl/ko. Promocja „Kredyt odnawialny bez prowizji za udzielenie” obowiązuje od 27.04.2023 r. do 28.06.2023 r. włącznie. Promocja jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami promocji, którzy złożą w okresie trwania promocji wniosek o kredyt odnawialny oraz zawrą umowę o kredyt odnawialny w promocji. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w mBanku, bądź posiadała już kredyt odnawialny w mBanku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedziała umowę kredytu odnawialnego lub odstąpiła od kredytu odnawialnego. Aby skorzystać z promocji: złóż w trakcie trwania promocji, wniosek o Kredyt odnawialny, zgodnie z „Regulaminem kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującym w mBanku, zaznacz na wniosku o Kredyt odnawialny, że chcesz skorzystać z promocji, zawrzyj z mBankiem Umowę o Kredyt odnawialny. Uczestnikom promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w regulaminie promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, mBank umożliwia przyznanie kredytu odnawialnego z prowizją za udzielenie 0%. Po okresie promocji, mBank będzie naliczał prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w mBanku.