Kredyt odnawialny - pytania i odpowiedzi

 •  

  Kredyt odnawialny - podstawowe informacje

  • Kredyt odnawialny jest jedną z tańszych form kredytowania. Odsetki płacisz wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.
   Kredyt odnawialny to dodatkowe środki, które udostępnia bank w ramach rachunku eKonto. Dzięki temu dysponujesz większą ilością pieniędzy wtedy, gdy tego potrzebujesz.

 •  

  Na czym polega odnawialność kredytu?

  • mBank - po przeprowadzeniu analizy kredytowej - przyznaje Ci indywidualny limit kredytowy. Każdy wpływ na eKonto, powoduje automatyczną spłatę kredytu, dzięki czemu przyznany limit może być wykorzystywany wielokrotnie. Zawsze, gdy będziesz chciał skorzystać z dodatkowych pieniędzy, będą one do Twojej dyspozycji. Jeśli w danym okresie nie będziesz potrzebował środków kredytowych, wówczas nie poniesiesz żadnych kosztów w związku z posiadaniem kredytu.

 •  

  Jak mogę skorzystać z kredytu?

  • Z kredytu odnawialnego korzystasz w dogodny dla Ciebie sposób:

   • wykonując przelew
   • wypłacając gotówkę w bankomatach kartą wydaną do rachunku
   • dokonując transakcji bezgotówkowych w sklepach (kartą wydaną do rachunku eKonto)
 •  

  Jakie są parametry kredytu odnawialnego?

   • okres kredytowania - kredyt uruchamiany jest na rok, ale nie musisz pamiętać, by po upływie tego czasu go spłacić. Jeżeli regularnie zasilasz rachunek deklarowaną kwotą i nie przekraczasz przyznanego limitu, automatycznie przedłużymy Ci umowę na kolejne 12 miesięcy
   • kwota kredytu - od 500 zł do 150 000 zł
 •  

  Wygoda

  • Nie musisz martwić się ustanawianiem zabezpieczeń – niezależnie od kwoty jedyną formą zabezpieczenia kredytu są wpływy na rachunek eKonto. Nie musisz także pamiętać o spłacaniu kredytu – wystarczy, że regularnie, co miesiąc wpływa na Twoje konto deklarowana kwota.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób zagranicznych – paszport oraz kartę pobytu,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.
 •  

  Jak mogę podwyższyć kwotę udzielonego już kredytu?

  • Aby podwyższyć kwotę udzielonego kredytu należy zadzwonić na mLinię lub złożyć wniosek o podwyższenie limitu kredytu odnawialnego w serwisie transakcyjnym. Limit kredytowy możesz podwyższyć na podstawie relacji z mBankiem lub uzyskiwanych dochodów. Od ręki otrzymasz informację o prawdopodobnej, maksymalnej kwocie podwyższenia kredytu. Zostaniesz także poinformowany o kolejnych krokach procedury kredytowej, niezbędnych dokumentach, sposobie podpisania aneksu do umowy. Za podwyższenie pobierana jest prowizja zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

Reprezentatywny przykład sporządzony dla Kredytu odnawialnego udzielonego w ramach promocji kredytu odnawialnego „1zł za udzielenie kredytu odnawialnego”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 19%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 16 659,81 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 19% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2 660,81 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu - 1 zł, odsetki – 2 659,81 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 12.09.2023 r. 

 

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking oraz w Regulaminie promocji „1zł za udzielenie kredytu odnawialnego” dostępnych na: www.mbank.pl/ko. Promocja kredytu odnawialnego „1zł za udzielenie kredytu odnawialnego” obowiązuje od 21.09.2023 r. i trwa do 10.01.2024 r. włącznie. Promocja jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami promocji, którzy złożą w okresie trwania promocji wniosek o kredyt odnawialny oraz zawrą umowę o kredyt odnawialny w promocji. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień składania wniosku o kredyt odnawialny ma już kredyt odnawialny w mBanku, bądź miała już kredyt odnawialny w mBanku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedziała umowę kredytu odnawialnego lub odstąpiła od kredytu odnawialnego. Aby skorzystać z promocji: złóż w trakcie trwania promocji, wniosek o Kredyt odnawialny, zgodnie z „Regulaminem kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującym w banku, zaznacz na wniosku o kredyt odnawialny, że chcesz skorzystać z promocji, zawrzyj z bankiem Umowę o Kredyt odnawialny. Uczestnikom promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w regulaminie promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, mBank przyznaje prawo do uzyskania kredytu odnawialnego w promocji z prowizją za udzielenie 1 zł. Po okresie promocji, Bank będzie naliczał prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w Banku.