Kredyt odnawialny - pytania i odpowiedzi

 •  

  Kredyt odnawialny - podstawowe informacje

  • Kredyt odnawialny jest jedną z tańszych form kredytowania. Odsetki płacisz wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.
   Kredyt odnawialny to dodatkowe środki, które udostępnia bank w ramach rachunku eKonto. Dzięki temu dysponujesz większą ilością pieniędzy wtedy, gdy tego potrzebujesz.

 •  

  Na czym polega odnawialność kredytu?

  • mBank - po przeprowadzeniu analizy kredytowej - przyznaje Ci indywidualny limit kredytowy. Każdy wpływ na eKonto, powoduje automatyczną spłatę kredytu, dzięki czemu przyznany limit może być wykorzystywany wielokrotnie. Zawsze, gdy będziesz chciał skorzystać z dodatkowych pieniędzy, będą one do Twojej dyspozycji. Jeśli w danym okresie nie będziesz potrzebował środków kredytowych, wówczas nie poniesiesz żadnych kosztów w związku z posiadaniem kredytu.

 •  

  Jak mogę skorzystać z kredytu?

  • Z kredytu odnawialnego korzystasz w dogodny dla Ciebie sposób:

   • wykonując przelew
   • wypłacając gotówkę w bankomatach kartą wydaną do rachunku
   • dokonując transakcji bezgotówkowych w sklepach (kartą wydaną do rachunku eKonto)
 •  

  Jakie są parametry kredytu odnawialnego?

   • okres kredytowania - kredyt uruchamiany jest na rok, ale nie musisz pamiętać, by po upływie tego czasu go spłacić. Jeżeli regularnie zasilasz rachunek deklarowaną kwotą i nie przekraczasz przyznanego limitu, automatycznie przedłużymy Ci umowę na kolejne 12 miesięcy
   • kwota kredytu - od 500 zł do 150 000 zł
 •  

  Wygoda

  • Nie musisz martwić się ustanawianiem zabezpieczeń – niezależnie od kwoty jedyną formą zabezpieczenia kredytu są wpływy na rachunek eKonto. Nie musisz także pamiętać o spłacaniu kredytu – wystarczy, że regularnie, co miesiąc wpływa na Twoje konto deklarowana kwota.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób zagranicznych – paszport oraz kartę pobytu,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.
 •  

  Jak mogę podwyższyć kwotę udzielonego już kredytu?

  • Aby podwyższyć kwotę udzielonego kredytu należy zadzwonić na mLinię lub złożyć wniosek o podwyższenie limitu kredytu odnawialnego w serwisie transakcyjnym. Limit kredytowy możesz podwyższyć na podstawie relacji z mBankiem lub uzyskiwanych dochodów. Od ręki otrzymasz informację o prawdopodobnej, maksymalnej kwocie podwyższenia kredytu. Zostaniesz także poinformowany o kolejnych krokach procedury kredytowej, niezbędnych dokumentach, sposobie podpisania aneksu do umowy. Za podwyższenie pobierana jest prowizja zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.