Masz kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich i interesuje Cię przewalutowanie go na złotówki?

Kredyt hipoteczny w programie Bezpieczny kredyt 2%

 •  

  Czy w okresie dopłat można nadpłacać Bezpieczny kredyt 2%?

  • Częściowa spłata kredytu hipotecznego w programie Bezpieczny Kredyt 2% w okresie przysługiwania dopłat wiąże się z utratą prawa do uzyskiwania dalszych dopłat .
   Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki – kredytobiorca, który spłacił przedterminowo kredyt w okresie otrzymywania dopłat nie utraci prawa do przyszłych dopłat w sytuacji, gdy:

   • spłaty takiej dokonał po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub
   • spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją lub
   • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł, lub
   • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.
 •  

  Jak będzie oprocentowany kredyt, gdy moje dopłaty wygasną?

  • Jeżeli Twoje dopłaty wygasną lub utracisz prawo do dopłat w okresie 5-letniej stałej stopy procentowej, do końca tego okresu Twoje raty będą wyznaczane w oparciu o oprocentowanie stałe. Przed upływem 5 letniego okresu stałej stopy, przedstawimy Ci nowe oprocentowanie okresowo stałe na kolejny okres, jeśli do spłaty kredytu pozostanie Ci co najmniej 62 miesiące. Jeśli do spłaty kredytu pozostanie Ci mniej niż 62 miesiące, oprocentowanie kredytu będzie zmienne (marża + wskaźnik referencyjny).

 •  

  Ile będzie wynosiło oprocentowanie kredytu po okresie dopłat?

  • Po okresie dopłat, raty malejące zmienimy na raty równe, chyba że zdecydujesz inaczej.
   Jeśli do spłaty kredytu pozostanie Ci co najmniej 62 miesiące, otrzymasz od nas propozycje oprocentowania okresowo stałego na kolejny 5 letni okres. Jeśli pozostanie Ci mniej niż 62 miesiące lub nie przyjmiesz propozycji oprocentowania okresowo stałego na kolejny okres, Twój kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej (marża + wskaźnika referencyjny). Marża jest stała określona w Twojej umowie, natomiast wysokość wskaźnika referencyjnego będzie zależała od aktualnego poziomu stóp procentowych.

 
Kredyt hipoteczny - pytania i odpowiedzi

 •  

  Co to jest?

  • Kredyt hipoteczny to rozwiązanie kredytowe dla osób poszukujących środków na realizacje swoich celów mieszkaniowych, np. zakup domu lub mieszkania. Pożyczka hipoteczna to rozwiązanie kredytowe dla osób poszukujących środków na dowolny cel. Pozyskanie ich jest możliwe po znacznie niższym koszcie, niż tradycyjne kredyty. Powiązane z bezpłatnym rachunkiem umożliwia automatyczną spłatę bez konieczności pamiętania o dacie spłaty raty, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości środków na rachunku powiązanym. Uzyskać informacje o kredycie lub pożyczce i złożyć wiele dyspozycji dotyczących Twojego kredytu lub pożyczki możesz 24 h na dobę przez internet lub telefon.

   Ponad to, proponujemy:

   • szeroki wachlarz celów kredytowania
   • różnorodne formy zabezpieczenia hipotecznego
   • możliwość obniżenia marży dzięki ofercie produktów ubezpieczeniowych
   • pomoc profesjonalnego doradcy na każdym etapie wnioskowania
   • możliwość przygotowania przez bank kosztorysu dla kredytów budowlanych
 •  

  Jakie są parametry kredytu hipotecznego?

   • minimalna kwota kredytu hipotecznego: 80 100 zł
   • waluta kredytu: złoty polski
   • korzystne oprocentowanie
   • kredytowanie do 90 proc. wartości zabezpieczenia hipotecznego
   • maksymalny czas spłaty kredytu hipotecznego: do 420 miesięcy
   • spłata możliwa w ratach równych lub malejących
   • możliwość wcześniejszej spłaty
 •  

  Jakie są parametry pożyczki hipotecznej

   • minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 20 000 zł
   • waluta kredytu: złoty polski
   • korzystne oprocentowanie
   • kredytowanie do 75 proc. wartości zabezpieczenia hipotecznego
   • maksymalny czas spłaty pożyczki hipotecznej: do 240 miesięcy
   • spłata możliwa w ratach równych lub malejących
   • możliwość wcześniejszej spłaty
 •  

  Jakie jest przeznaczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej?

  • Kredyt hipoteczny jest udzielany na cel mieszkaniowy, który może stanowić:

   • budowa, przebudowa, remont/wykończenie domu lub mieszkania
   • zakup domu lub mieszkania bądź działki budowlanej
   • budowa domu lub mieszkania z inwestorem zastępczym (spółdzielnia/deweloper)
   • zakup od inwestora zastępczego domu lub mieszkania
   • refinansowanie kredytu mieszkaniowego
   • refinansowanie nakładów poniesionych na niektóre ze wskazanych celów

   Pożyczka hipoteczna jest udzielana na dowolny cel.

 

Mam już kredyt hipoteczny

 •  

  Jak spłacać kredyt hipoteczny?

  • Wystarczy, że zapewnisz środki na rachunku do spłaty rat, który jest wskazany w umowie kredytu. Spłata wykona się automatycznie. Środki powinieneś zapewnić do godziny 23:00 w dniu spłaty raty.

 •  

  Czy mogę dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

  • W każdym momencie możesz dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki. Jedynym ograniczeniem jest brak takiej możliwości w dniu płatności raty oraz w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty, spłacanych w złotych polskich, dla których jest to możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 19:30.

 •  

  W jaki sposób wyznaczane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych?

  • Aktualnie w mBanku funkcjonują dwa sposoby wyznaczania oprocentowania:

   • w przypadku kredytów udzielanych do 01.09.2006 r.,  oprocentowanie i jego wszelkie zmiany ustalane są decyzją zarządu mBanku S.A.
   • w przypadku kredytów udzielanych po 01.09.2006r., oprocentowanie składa się ze stałej - przez cały okres kredytowania - marży banku oraz stawki bazowej dla danej waluty.

   Stawka bazowa obowiązującą dla danego kredytu/pożyczki hipotecznej, podana jest w treści umowy kredytowej. Informacje o poziomie stawki dla danej waluty oraz znajduje się na stronie mBanku lub mBanku Hipotecznego.

 •  

  Czy mogę zmienić sposób oprocentowania mojego kredytu hipotecznego?

  • Jeśli chcesz zmienić warunki oprocentowania ustalanego decyzją zarządu mBanku S.A.,  na stałą marżę - dodawaną do stawki bazowej dla danej waluty (WIBOR 3M dla złotych polskich, LIBOR 3M dla franków szwajcarskich, EURIBOR 3M dla euro, LIBOR 3M dla dolarów amerykańskich, LIBOR 3M dla funtów brytyjskich), przyjdź do najbliższej placówki banku. Otrzymasz nową propozycję warunków cenowych i jeśli chcesz,  może zostać od ręki przygotowany aneks do umowy kredytu. Aby aneks mógł zostać podpisany podczas jednego spotkania w oddziale, muszą być obecni wszyscy kredytobiorcy,  Pamiętaj, by mieć przy sobie również podpisaną umowę kredytową. Aneks jest przygotowywany bezpłatnie. Po podpisaniu aneksu jeden egzemplarz zostanie przesłany do mBanku, a następnie dokonamy zmiany w systemie.

   Faktyczna modyfikacja oprocentowania,  nastąpi od zaksięgowania najbliższej raty, przed którą została dokonana zmiana warunków kredytowania.

 •  

  Czy mogę spłacać kredyt waloryzowany w walucie kredytu?

  •  W zależności od tego, kiedy zawarłeś umowę, możesz:

   a) po 26.08.2011 r. włącznie (rozstrzyga data zawarcia umowy kredytu) - złożyć wniosek o zmianę waluty spłaty kredytu za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub dzwoniąc na infolinię,

   b) przed 26.08.2011 r. (rozstrzyga data zawarcia umowy kredytu) - złożyć wniosek o zmianę waluty spłaty kredytu za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub dzwoniąc na infolinię. W tej sytuacji przygotujemy bezpłatny aneks do umowy. Po jego podpisaniu, kolejne raty będą spłacane w walucie waloryzacji kredytu z rachunku walutowego. Jednocześnie, pozostałe opłaty (np. ubezpieczenia) będą pobierane jak dotychczas, czyli z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego W każdej chwili możesz też powrócić do spłaty kredytu w złotych polskich, składając dyspozycję za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub kontaktując się z mLinią.

 •  

  W jaki sposób mogę dokonać przewalutowania mojego kredytu hipotecznego?

  • Przewalutowanie kredytu z dotychczasowej waluty waloryzacji na złote polskie następuje po kursie średnim NBP z dnia podpisania aneksu. Wniosek o zmianę waluty kredytu/pożyczki możesz złożyć w placówce mBanku.
   Składając dyspozycję przewalutowania, pamiętaj o konieczności zapłacenia z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bieżących odsetek z kredytu (licząc od dnia ostatniej spłaty do momentu przewalutowania).

 •  

  Czy jest możliwa karencja w spłacie kapitału?

  • Tak, karencja jest stosowana w okresie wypłaty transz kredytu tj. do momentu uruchomienia ostatniej transzy kredytu, zgodnie z terminem określonym w umowie i zwykle dotyczy kredytów budowlanych.

   Karencja w spłacie kredytu nie powoduje zawieszenia spłaty odsetkowej części rat. Spłata kapitału, rozpoczyna się natomiast po uruchomieniu wszystkich transz kredytu.

    Pierwsza rata kapitału (łącznie z ratą odsetkową) płatna jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie ostatniej transzy kredytu. Zmiana terminu wypłaty transz nie ma jednak wpływu na zakończenie okresu karencji.

   Karencja jest także stosowana w przypadku zgłoszenia przez klienta trudności z terminową spłatą rat kredytu.

 •  

  Dlaczego moja rata kapitałowa wzrasta po obniżeniu oprocentowania? Kredyt spłacam w ratach równych.

  • Sytuacja dotyczy rat kapitałowo – odsetkowych równych, które charakteryzują się tym, że na początku okresu spłacania kredytu, kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec. Części odsetkowe natomiast na początku są wyższe, a potem niższe (naliczane są od zmniejszającej się kwoty kapitału).

   W chwili gdy spada oprocentowanie, zmniejsza się część odsetkowa, a zwiększa się część raty przeznaczona na spłatę kapitału. Tym samym zmniejszenie oprocentowania powoduje obniżenie raty równej tylko w nieznacznym stopniu.

   Sytuacja ta jest prawidłowa i wynika ze specyfiki rat równych.

 •  

  Po jakim kursie zostaną pobrane środki na spłatę zaległej raty kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem waluty, którego spłata następuje w złotych polskich?

  • Wysokość każdej raty odsetkowej lub kapitałowo-odsetkowej kredytu określona jest w walucie, której kursem jest waloryzowany ten kredyt. Natomiast jeżeli zgodnie z dyspozycją klienta, spłata jest dokonywana w złotych, spłata zaległej raty nastąpi po uprzednim jej przeliczeniu wg kursu sprzedaży danej waluty przypadającym na dzień spłaty raty - określonym w tabeli kursowej mBanku S.A. Powyższe oznacza, że rata płatna jest w przeliczeniu po kursie sprzedaży waluty z dnia spłaty raty, a nie z dnia zapadalności raty. Dotyczy to także sytuacji, gdy w dniu zapadalności raty została ona spłacona tylko częściowo, późniejsza spłata brakującej kwoty nastąpi po kursie z dnia spłaty, a nie z dnia zapadalności raty.

 •  

  Co to jest mechanizm bilansujący?

  • Jest to mechanizm zmniejszający kwotę kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, od której naliczane są odsetki.

   Są to pieniądze zdeponowane na tzw. rachunku bilansującym, powiązanym z Twoim rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Każdy wpływ środków na rachunek bilansujący, zmniejsza jednocześnie aktualną kwotę kredytu, od której liczone są odsetki.

   Usługa mechanizmu bilansującego nie jest dostępna w bieżącej ofercie sprzedaży kredytów.

 •  

  Jak działa mechanizm bilansujący?

  • Twoje wolne środki, przekazywane z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek bilansujący powyżej progu, którego wysokość ustalasz za pośrednictwem mLinii, zmniejszają każdego dnia kwotę kredytu, od którego liczone są odsetki.
   W każdej chwili możesz przelać środki z rachunku bilansującego na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i swobodnie z nich korzystać.

   Ze względu na konieczność zabezpieczenia automatycznej spłaty rat kredytu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, nie będziesz mógł przekazywać 100 proc. środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na rachunek bilansujący. W takiej sytuacji raty  nie będą mogły być automatycznie spłacane z twojego konta, gdyż nie będzie środków.
   Jednocześnie wysokość progu na rachunku bilansującym nie może być niższa, niż ustalona kwota minimalna, która wynosi 50 zł.

 •  

  Dlaczego bank wymaga ponownego zawarcia umowy cesji (zwykłej lub ramowej)?

  • W przypadku zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisanej zwykłej umowy cesji wymagane jest ponowne zawarcie z bankiem zwykłej umowy cesji lub ramowej umowy cesji. Korzyści z zawarcia ramowej umowy cesji praw z umów ubezpieczenia to: ramowa umowa cesji obowiązuje w całym okresie kredytowania; umowa obejmuje wszystkie polisy wystawione do tej samej nieruchomości niezależnie od wybranego ubezpieczyciela; w ramach zawartej umowy bank samodzielnie zawiadomi ubezpieczyciela o cesji, gdy na polisie nie będzie zamieszczonej adnotacji o cesji na rzecz mBanku S.A. – zgodnie z obowiązującą TPiO. Pobierz umowę cesji.

 

Szukam kredytu hipotecznego

 •  

  Co to jest zdolność kredytowa?

  • Zdolność kredytowa to przeprowadzona przez mBank, ocena Twoich możliwości w zakresie spłaty kredytu bądź pożyczki dokonywana na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów i oświadczeń. Inaczej - bank sprawdza, jakiej wysokości raty będziesz w stanie spłacać, po odjęciu od miesięcznego dochodu wszystkich posiadanych przez Ciebie zobowiązań kredytowych, stałych opłat i kosztów życia. Dlatego maksymalna wysokość kredytu jakiego może udzielić Ci bank, jest uzależniona od Twojej zdolności kredytowej.
   Jeśli ubiegasz się o kredyt lub pożyczkę wspólnie (np. z małżonkiem) analiza obejmuje sytuację finansową wszystkich wnioskodawców.

 •  

  Jaki muszę mieć wkład własny?

  • Przy każdym wniosku indywidualnie określamy wysokość wymaganego wkładu własnego, który z reguły wynosi nie mniej niż 10% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 •  

  Co to jest zabezpieczenie hipoteczne?

  • Zabezpieczeniem hipotecznym jest prawo własności do różnego rodzaju nieruchomości. Aby nieruchomość (dom, mieszkanie itp.) mogła być zaakceptowana przez bank jako zabezpieczenie pożyczki bądź kredytu, musi posiadać swoją księgę wieczystą, w której można dokonać wpisu o ustanowieniu hipoteki. Brak założonej księgi wieczystej nie jest jednak przeciwwskazaniem do udzielenia kredytu – w tej sytuacji będziesz zobligowany do jej założenia po podpisaniu umowy, bądź uruchomieniu kredytu.

   W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem może być budowany dom lub kupowana nieruchomość. Jeśli posiadasz już inną nieruchomość, która może stanowić zabezpieczenie kredytu bądź pożyczki - możesz oczywiście skorzystać z takiej możliwości.

 •  

  Czy otrzymam kredyt jeżeli pracuję za granicą?

  • Dochód z tytułu zatrudnienia za granicą uzyskiwany w innej walucie niż złoty polski może zostać zaakceptowany, jako dodatkowe źródło dochodu. Warunkiem uzyskania kredytu w złotych polskich jest uzyskiwanie głównego (najwyższego) dochodu w złotych polskich.

   Akceptowane przez Bank źródło dochodu z tytuł zatrudnienia za granicą to umowa o pracę lub umowa pokrewna (tj. kontrakt menedżerski, umowa zlecenia), zawarta od co najmniej 6 miesięcy na czas nieokreślony lub określony. Termin wygaśnięcia umowy o pracę musi przypadać na okres nie wcześniejszy, niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku kredytowego.

 •  

  Ile czasu ma mBank na uruchomienie środków z kredytu?

  • Zarówno uruchomienie kredytu jak i transzy, powinno nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od daty wskazanej przez kredytobiorcę w pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu / transzy. Wniosek o wypłatę transzy musisz zożyć na co najmniej pięć dni roboczych przed datą wskazaną w umowie.

 •  

  Czy mogę otrzymać zwrot dokumentów, dołączonych do wniosku kredytowego?

  • Na Twój pisemny wniosek, mBank może zwrócić wyłącznie dokumenty dostarczone w oryginale, które nie zostały złożone na druku bankowym. Nie jest możliwe sporządzenie kopii dokumentów złożonych na drukach bankowych.

   Dane, które powinien zawierać wniosek o zwrot dokumentacji, przedłożonej do wniosku o kredyt – decyzja pozytywna:

   • Nazwiska i imiona kredytobiorców / nazwa firmy
   • Numery PESEL kredytobiorców
   • Numer umowy kredytowej
   • Dokładne określenie dokumentu do wydania
   • Adres, na jaki należy wysłać dokument
   • Data i miejscowość
   • Podpis kredytobiorcy


   Dane, które powinien zawiera
   ć wniosek o zwrot dokumentacji, przedłożonej do wniosku o kredyt – decyzja negatywna

   • Nazwiska i imiona wnioskodawców / nazwa firmy
   • Numery PESEL wnioskodawców
   • Nazwę kredytu, którego dotyczył wniosek (np. kredyt odnawialny; karta kredytowa itp.)
   • Dokładne określenie dokumentu do wydania
   • Adres, na jaki należy wysłać dokument
   • Telefon kontaktowy
   • Data i miejscowość
   • Podpis wnioskodawcy

    

    

   Wniosek prześlij na adres: mBank , S.A., Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 następnie po upływie około tygodnia skontaktuj się z placówką, która obsługiwała wniosek kredytowy w celu odebrania dokumentów.

 •  

  Czym różni się rata równa od raty malejącej?

  • Raty równe - na początku spłacania kredytu większą część raty stanowią odsetki, a pod koniec spłacasz głównie kapitał. Do kwoty miesięcznych odsetek doliczany jest kapitał tak, aby wpłacana przez Ciebie miesięczna rata była taka sama.
   Raty malejące -  w każdej racie jest taka sama część spłacanego kapitału. Do tego dodaje się odsetki, które wraz ze spłatą kredytu są coraz mniejsze. Na początku raty malejące są wyższe od rat stałych, ale wraz z upływem czasu ta zależność się odwraca.