Kapitalizacja odsetek na lokacie

 •  

  Jak działa kapitalizacja odsetek na lokacie?

  • Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez bank odsetek do zdeponowanej kwoty na lokacie. Odsetki na zakończenie okresu lokaty zwiększają kwotę bazową lokaty (a co za tym idzie- przy następnej kapitalizacji, kolejne odsetki będą naliczane już od wyższej kwoty) lub są dopisywane do rachunku z którym lokata jest powiązana.

 •  

  Jak są obliczane odsetki?

  • Taki wzór pozwala w przybliżeniu (pamiętajmy o zaokrągleniach) obliczyć odsetki za okres, w którym pieniądze znajdują się na rachunku.

    

   Przykład. W sztuacji, gdy stan rachunku w ciągu dnia się nie zmienił, odsetki zostaną naliczone od kwoty środków z danego dnia, ale co w sytuacji, gdy w ciągu doby saldo zmieni się np. 4 razy?
   Przypuśćmy, że na rachunku eMAX plus znajduje się 5.000 PLN i dziś rano, o 9.00 wypłacam 200 PLN. Zostaje więc 4.800 PLN. O 15.00 wypłacam 100 PLN, czyli na rachunku jest 4.700 PLN, a o 18.00 wpłacam 400 PLN i na zakończenie dnia wypłacam na pilny wydatek 1.000 PLN. W ostatecznym rozliczeniu zostaje 4.100 PLN (wyliczenia te nie uwzględniają prowizji za wypłaty awaryjne). Odsetki zostaną naliczone od kwoty znajdującej się na rachunku w momencie rozpoczęcia operacji naliczenia odsetek, czyli w tym przypadku od 4.100 PLN.
   Kapitalizowane odsetki widoczne są na rachunku ostatniego roboczego dnia miesiąca.

 •  

  Jak są rozliczane odsetki?

  • Gdy ostatni dzień roboczy przypada na sobotę, niedzielę lub święto - w dni wolne od pracy nie są dokonywane rozliczenia odsetek, ponieważ z założenia system nie dokonuje w tych dniach żadnych operacji księgowych. Taki stan rzeczy ma wielu krytyków, natomiast dla banku jest to doskonała okazja do przeprowadzenia i maksymalnego skrócenia np. przerw konserwacyjnych.
   Gdy odsetki naliczą się ostatniego roboczego dnia miesiąca, w systemie widnieje informacja - „data księgowania”. Gdy nastąpi ich dopisanie w pierwszy dzień roboczy nowego miesiąca, informacja widnieje jako „data operacji” .

   Odsetki są liczone do ostatniego dnia miesiąca niezależnie od tego, czy jest to dzień wolny czy nie. System zakłada, że saldo z końca ostatniego dnia roboczego miesiąca nie zostanie zmienione w następujących po nim dniach wolnych i dla takiego salda liczy odsetki.
   Wypłacanie pieniędzy w weekend po piątku, który był ostatnim roboczym dniem miesiąca - w takim przypadku w kolejnej kapitalizacji (za miesiąc) system dokona korekty wysokości naliczonych odsetek. System obliczy, o ile odsetek za dużo wypłacił w tamten piątek i odejmie obliczoną kwotę od odsetek należnych za kolejny miesiąc. Operacja będzie widoczna tylko w przypadku, gdy wartość korekty przewyższy odsetki dodatnie, tzn. gdy w odsetkach jest wynik ujemny. Wówczas w historii operacji pojawi się pozycja „storno”. W momencie, gdy wartość korekty jest mniejsza, niż suma odsetek, operacja będzie niezauważalna w systemie.

    

   LOKATA terminowa

   Kapitalizacja odsetek następuje na zakończenie okresu umownego. Do Twojej decyzji należy co ma się stać z odsetkami po zakończeniu okresu lokaty. Oznacza to, że odsetki naliczone w pierwszym okresie umownym od założenia lokaty, w momencie jej odnowienia, powiększa kwotę lokaty lub zostaną przekazane na rachunek powiązany z lokatą. Naliczenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokaty następuje po upływie okresu, na jaki założono lokatę.

    

   mLOKATA PLUS oraz mLOKATA jednodniowa (produkty wycofane ze sprzedaży)

   W przypadku mLOKATY jednodniowej oraz na mLOKATY PLUS, kapitalizacja odsetek następuje każdego dnia. Dla mLOKATY jednodniowej odsetki przekazywane są na rachunek eMAX plus, z którym lokata jest powiązana. Jeśli posiadasz mLOKATĘ PLUS, do Twojej decyzji należy co ma się stać z odsetkami po zakończeniu okresu lokaty.