Lokata

 •  

  Jakie są zasady pobierania podatku przez mBank?

  • Bank zaokrągla podstawę opodatkowanie oraz kwoty podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   art. 63 paragraf 1a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa znowelizowany Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr. 291 z 2011 poz. 1707).
   Zgodnie z treścią noweli :

   Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

 •  

  Co to jest dzienna kapitalizacja odsetek?

  • Dzienna kapitalizacja odsetek polega na dodawaniu przez Bank uzyskanych każdego dnia odsetek do kwoty lokaty, co powoduje przekształcenie ich w kapitał. W wyniku tego działania odsetki następnego dnia będą naliczane od kwoty kapitału powiększonej o dopisane poprzedniego dnia odsetki.

 •  

  Jak mogę otworzyć Lokatę?

  • Jeśli posiadasz aktywny rachunek eKonto, eMax lub eMax plus w mBanku, mLokatę możesz otworzyć:
   a) przez internet
   b) mLinię
   c) placóke mBanku
   Minimalna kwota potrzebna do otwarcia Lokaty na rachunku to 500 zł.

 •  

  Co to jest rachunek zintegrowany z Lokatą?

  • Jest to rachunek w mBanku (eMax, eMax plus lub eKonto) na który przekazywane są środki po zakończeniu lub zerwaniu Lokaty. Jeden rachunek może być zintegrowany z większą liczbą lokat.

 

Lokata progres

 •  

  Co to jest Lokata progres?

  • Jest to nazwa terminowego depozytu bankowego oprocentowanego progresywnie, co oznacza że stopa procentowa wzrasta wraz długością utrzymywania depozytu.

 •  

  Jak mogę otworzyć Lokatę progres?

  • Jeżeli posiadasz aktywny rachunek eKonto, eMax lub eMax plus, Lokatę progres możesz uruchomić:

   a) przez internet - w tym celu, po zalogowaniu się na rachunek, wybierz zakładkę Moje Finanse, następnie Oszczędności, z listy dostępnej pod kalkulatorem lokat wybierasz interesującą Cię Lokatę progres. Wybrana lokata po uruchomieniu automatycznie będzie widoczna w Twoim serwisie transakcyjnym.

   b) przez mLinię (801 300 80042 6 300 800) - po połączeniu się z mLinią oraz pełnej identyfikacji, Konsultant uruchomi Lokatę progres w trakcie rozmowy.

   c) w placówce banku

 •  

  Czy mogę posiadać Lokatę progres bez rachunku w mBank?

  • Aby uruchomić Lokatę progres niezbędne jest posiadanie jednego z bezpłatnie prowadzonych i otwieranych rachunków eKonto, eMax lub eMax plus, ponieważ tylko środki które zostały na nich zgromadzone możesz przeznaczyć na Lokatę progres.

 

mLokata plus (produkt wycofany ze sprzedaży)

 •  

  Co to jest mLokata plus?

  • mLokata plus to lokata ze stałym oprocentowaniem oraz wybranym przez klienta okresem oszczędzania. Odsetki od kwoty zgromadzonej na lokacie są naliczane każdego dnia jej trwania. Mogą być one naliczane zarówno na rachunek lokaty jak i na konto z którym lokata jest powiązana (eKonto, eMax lub eMax plus).
   Przeznaczając na pojedynczą 6-miesięczną mLokatę plus kwotę do 23 000 zł, z uwagi na obowiązujące zasady Ordynacji Podatkowej, w tym zasady naliczania podatku od dochodów kapitałowych, podatek ten wynosi 0 zł, co oznacza, że inna lokata na ten sam okres, dla której podatek ten byłby równy 19%, musiałaby mieć oprocentowanie odpowiednio 4,75% aby zysk był analogiczny.
   Pamiętaj, że od 01.01.2012 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w Ordynacji Podatkowej dotyczących zasad naliczania podatku od dochodów kapitałowych. Pamiętaj, że mBank zobowiązany jest do naliczenia podatku zgodnie z obowiązującą formułą Ordynacji Podatkowej.