Samochód - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak ustanowić cesję?

  • Jeśli nie wpisałeś we wniosku informacji o cesji praw z polisy AC na rzecz banku powinieneś przesłać mailem do UNIQA TU S.A. dyspozycję z własnoręcznym podpisem zawierającą dane:

   • nazwa banku – cesjonariusza;
   • dane adresowe banku: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowości;
   • numer umowy kredytowej;
   • NIP instytucji (banku).

   Jeśli chcesz znieść informację o cesji prześlij do UNIQA TU S.A. kopię zaświadczenia z banku informującego o spłacie kredytu.

   Adres mailowy: serwis@uniqa.pl

   Masz pytania? Zadzwoń: tel. +48 22 444 70 00 

 •  

  Jak wypowiedzieć umowę?

  • Jeśli złożyłeś nowy wniosek o ubezpieczenie komunikacyjne dla tego samego pojazdu, wypowiedz dotychczas obowiązującą polisę.

   Umowę odnowioną automatycznie możesz wypowiedzieć:

   • Telefonicznie, zadzwoń do UNIQA TU S.A.: tel. +48 22 444 70 00
   • Mailowo, napisz na adres: serwis@uniqa.pl. Jeśli wyślesz maila z adresu, który wskazałeś jako korespondencyjny we wniosku o ubezpieczenie, nie będziesz musiał dostarczać oryginału podpisanych dokumentów . Jeśli wyślesz maila z innego adresu, UNIQA poprosi Cię o wysyłkę wypowiedzenia z odręcznym podpisem.
 •  

  Jak odstąpić od umowy OC?

  • Jeżeli umowę zawarłeś na okres dłuższy niż 30 dni - możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 7 dni (jeśli jesteś przedsiębiorcą) lub w okresie 30 dni ( gdy nie jesteś przedsiębiorcą). Umowę rozwiążemy z dniem, w którym UNIQA otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

   Prześlij oświadczenie w formie pisemnej, potwierdzone własnoręcznym podpisem, jako skan lub zdjęcie.