Samochód - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak ustanowić cesję?

  • Jeśli nie wpisałeś we wniosku informacji o cesji praw z polisy AC na rzecz banku powinieneś przesłać mailem do AXA Ubezpieczenia dyspozycję z własnoręcznym podpisem zawierającą dane:

   • nazwa banku – cesjonariusza;
   • dane adresowe banku: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowości;
   • numer umowy kredytowej;
   • NIP instytucji (banku).

   Jeśli chcesz znieść informację o cesji prześlij do AXA Ubezpieczenia kopię zaświadczenia z banku informującego o spłacie kredytu.

   Adres mailowy: serwis@axaubezpieczenia.pl

   Masz pytania? Zadzwoń: tel. +48 22 444 70 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00

 •  

  Jak wypowiedzieć umowę?

  • Jeśli złożyłeś nowy wniosek o ubezpieczenie komunikacyjne dla tego samego pojazdu, wypowiedz dotychczas obowiązującą polisę.

   Umowę odnowioną automatycznie możesz wypowiedzieć:

   • Telefonicznie, zadzwoń do AXA Ubezpieczenia: tel. +48 22 444 70 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00.
   • Mailowo, napisz na adres: serwis@axaubezpieczenia.pl. Jeśli wyślesz maila z adresu, który wskazałeś jako korespondencyjny we wniosku o ubezpieczenie, nie będziesz musiał dostarczać oryginału podpisanych dokumentów . Jeśli wyślesz maila z innego adresu, AXA poprosi Cię o wysyłkę wypowiedzenia z odręcznym podpisem.
 •  

  Jak odstąpić od umowy OC?

  • Jeżeli umowę zawarłeś na okres dłuższy niż 30 dni - możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 7 dni (jeśli jesteś przedsiębiorcą) lub w okresie 30 dni ( gdy nie jesteś przedsiębiorcą). Umowę rozwiążemy z dniem, w którym AXA otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

   Prześlij oświadczenie w formie pisemnej, potwierdzone własnoręcznym podpisem, jako skan lub zdjęcie.