Ekspert online - pytania i odpowiedzi

Ogólne informacje

Wymagania techniczne

Instalacja Silverlight

Ustawienia mikrofonu i kamery

Umawianie spotkań