Ekspert online - pytania i odpowiedzi

 

Ogólne informacje

 

Wymagania techniczne

 

Instalacja Silverlight

 

Ustawienia mikrofonu i kamery

 

Umawianie spotkań