•  

  Przelew do Urzędu Skarbowego z mBanku

  • Konieczność wykonywania przelewów do Urzędu skarbowego lub innych organów podatkowych dotyczy nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, ale również osób fizycznych. Może się tak zdarzyć, że będziesz musiał dopłacić brakującą kwotę podatku. Do dokonania przelewu do Urzędu Skarbowego należy użyć specjalnego formularza. W tym celu wybierz typ przelewu podatkowego wskazując czy chcesz wykonać przelew na rachunek Urzędu Skarbowego, czy na rachunek innego organu podatkowego. Aby dokonać płatności z tytułu podatku akcyzowego, wybierz opcję przelewu do Urzędu Skarbowego.

   Numer rachunku organu podatkowego to numer rachunku bankowego Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego, na który przekażesz swoje pieniądze.

   Listę Urzędów Skarbowych wraz z ich danymi teleadresowymi możesz znaleźć m.in. w internetowym serwisie Ministerstwa Finansów.

   Jeśli realizujesz przelew PIT, CIT lub VAT od 1 stycznia 2020 r, bez względu na to, w którym urzędzie skarbowym się rozliczasz będziesz mieć jeden indywidualny rachunek podatkowy (IRP). Numer indywidualny rachunku podatkowego możesz sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

   Zrobisz to również w dowolnym Urzędzie Skarbowym.

   Co zmieni się w banku?

   Nie szukasz już właściwego konta odpowiedniego Urzędu Skarbowego, nie ma też kilku numerów kont – oddzielnych dla każdego z tytułów podatkowych. Wystarczy, że wybierzesz typ formularza w formatce (np. rodzaj PIT), podasz indywidualny numer rachunku podatkowego, wypełnisz standardowe pola w formatce przelewu i gotowe.

   Pamiętaj, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych niż https://www.podatki.gov.pl/ lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em.

   Pamiętaj też, że Twój IRP, oprócz twojego identyfikatora podatkowego lub numeru PESEL, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

   Obecnie działające rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą ważne do 31 grudnia 2019 r.

   mBank nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną serwisu internetowego Ministerstwa Finansów i zawarte w nim informacje.

   Imię i nazwisko nadawcy, Adres nadawcy (ulica), Miejscowość nadawcy to dane adresowe osoby / firmy dokonującej płatności.

   Typ identyfikatora wybierz z listy.

   Identyfikator płatnika - wpisz tutaj numer identyfikatora uzupełniającego zgodnie z wyborem dokonanym powyżej. Identyfikator należy wpisywać bez żadnych odstępów i znaków rozdzielających. Jeżeli wybrałeś numer dowodu osobistego lub paszportu, pamiętaj także o podaniu ich serii.

   Przykładowe identyfikatory uzupełniające:

   • 5215514856 - NIP
   • 273835294 - REGON
   • 52061293534 - PESEL
   • AB3573481, AAD374924 - dowód osobisty
   • AB6746857 - paszport
   • Inny dokument

   Aby zrezygnować z realizacji przelewu Urzędu Skarbowego lub do innego organu podatkowego wybierz przycisk "Powrót". Aby kontynuować zlecenie przelewu do organu podatkowego wybierz przycisk "Dalej".