Przelewy krajowe i w Unii Europejskiej – pytania i odpowiedzi

 

Dane do przelewu w Polsce i w Unii Europejskiej

 •  

  Co to jest NRB?

  • NRB (Numer Rachunku Bankowego) to standard numeracji rachunków bankowych w polskich bankach opracowany na potrzeby krajowego systemu płatniczego. Do rozliczeń międzybankowych został wprowadzony, aby usprawnić rozliczenia transakcji międzybankowych.

    

   NRB składa się z 26 cyfr i zawiera elementy:
   XXYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZ
   gdzie:
   X - (2 cyfry) - tzw. cyfra kontrolna.
   Y - (8 cyfr) - numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku.
   Z - (16 cyfr) - numer rachunku klienta w banku.

    

   Zapis NRB:

   • w postaci elektronicznej - NRB jest nieprzerwanym ciągiem cyfr, bez stosowania spacji i separatorów:
    XXYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZ
   • w postaci papierowej - NRB pisane jest w grupach:
    2-cyfrowa liczba kontrolna, spacja i sześć 4-cyfrowych grup oddzielonych spacjami:
    XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ
 •  

  Jak zaadresować przelew lub przekaz pocztowy do mBanku?

  • Od 1 października 2002 roku, w międzybankowym systemie rozliczeń, numer rozliczeniowy mBanku 1140 2004 ma status NRB=2. Dlatego od tego dnia przy składaniu przelewów do klientów mBanku należy podawać cały numer rachunku złożony z 26 cyfr (z dwoma cyframi kontrolnymi, które są dwiema pierwszymi cyframi 26 cyfrowego numeru rachunku). W polach dotyczących adresu banku należy wpisać: mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej, natomiast w polach dotyczących numeru rachunku wpisujemy numer w postaci: xx114020040000xxxxxxxxxxxx (x oznacza dowolną cyfrę).

 

Przelew w Polsce i Unii Europejskiej

 •  

  Z jakiego rachunku mogę zrobić przelew?

  • Przelew zrobisz z rachunku bieżącego w mBanku.

    

   Przelewy z rachunków oszczędnościowych zrobisz przez aplikację tylko między własnymi rachunkami lub na wcześniej zdefiniowany szablon.

    

   W aplikacji nie przelejesz środków z rachunku karty kredytowej w mBanku. Jeśli przy próbie przelewu, rachunkiem źródłowym jest karta kredytowa, aplikacja zaproponuje Ci przelew z domyślnego rachunku.

 •  

  Co to są przelewy wewnętrzne/zewnętrzne?

  • Przelewy dzielimy w zależności m.in. od tego w jakim banku jest prowadzony rachunek odbiorcy (czyli na jaki rachunek chcesz zlecić przelew).

   • Przelewy wewnętrzne – przelewy wysłane między kontami w tym samym banku. Przelewy wewnętrze w mBanku realizujemy natychmiastowo w czasie rzeczywistym.
   • Przelewy zewnętrzne – przelewy wysłane między kontami w innych bankach. Przelewy zewnętrzne wysyłamy z mBanku sesjami przelewów. Od sesji przelewów banku, w którym prowadzony jest rachunek odbiorcy, zależy kiedy przelew dotrze do odbiorcy.
 •  

  Jakie przelewy mogę anulować?

  • Przelewy z datą bieżącą wysłane do innego banku - w nadchodzących płatnościach będą widoczne do najbliższej sesji wychodzącej.

   Są to też przelewy z datą przyszłą - zostaną zrealizowane pierwszą sesją wychodzącą we wskazanym dniu.

   Sprawdź, kiedy mamy sesje tutaj.

 •  

  Jak są realizowane przelewy wewnętrzne z datą przyszłą?

  • Przelew wewnętrzy (między rachunkami prowadzonymi w mBanku) zrealizujemy o północy dnia zlecenia. Przelew zrealizujemy tylko, jeżeli na rachunku nadawcy o północy dnia realizacji zlecania będą środki w wystarczającej wysokości. Nie ma znaczenia czy:

   • zlecenie przelewu wewnętrznego złożono w dzień wolny od pracy, czy w dzień roboczy, 
    ani 
   • na jaki dzień go zlecono (wolny czy roboczy). 

   Przykład: przelew zlecony na niedzielę zrealizujemy po północy z soboty na niedzielę. 

    

   Planujesz przelewy wewnętrzne między co najmniej trzema rachunkami?
   Jeśli tak, to wskaż daty realizacji kolejnych przelewów, tak żeby środki do realizacji przelewów były na rachunku o północy.

 •  

  Jak są realizowane przelewy zewnętrzne z datą przyszłą?

  • Realizacja przelewów zewnętrznych (czyli z rachunku mBanku na rachunek w innym banku) różni się w zależności od tego czy:

   • przelew wprowadzono do systemu w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy,
   • przelew zlecono na dzień roboczy lub na dzień wolny od pracy.

    

   Możliwe są takie sytuacje:

   • Przelew wprowadzony do systemu w dzień roboczy na inny dzień roboczy. Realizujemy go tak, aby wykonano go na pierwszej sesji rozliczeniowej Elixir w wybranym dniu (czyli o godzinie 5:55).
   • Przelew wprowadzony do systemu najpóźniej dwa dni przed dniem wolnym od pracy z datą na ten dzień wolny od pracy. Zrealizujemy go na pierwszej sesji rozliczeniowej Elixir ostatniego dnia robocze przed dniem wolnym od pracy.
   • Przelew wprowadzony do systemu w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy z datą na ten lub kolejny dzień wolny od pracy. Nie zrealizujemy takiego przelewu. Pojawi się komunikat błędu i prośba o wybranie innej daty wykonania przelewu.
   • Przelew wprowadzony do systemu w dzień wolny od pracy na pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych od pracy. Zrealizujemy na pierwszej sesji Elixir wybranego dnia.

    

   Opisane przelewy wykonamy, jeśli na rachunku o północy w dzień realizacji zlecenia będą środki w wystarczającej wysokości.

 
 
Przelewy zdefiniowane

 •  

  Dlaczego część odbiorców nie ma dostępnych szablonów przelewów?

  • Książka odbiorców prezentuje odbiorców zapisanych w książce oraz dodatkowo kontakty zapisane w książce telefonicznej.

    

   Szczegóły kontaktu prezentują tylko szablony, na które można wykonać przelew w aplikacji.

    

   Np. aplikacja nie prezentuje szablonów przelewów zagranicznych oraz walutowych do innych banków w Polsce.

 
 
Potwierdzenia przelewu

 •  

  Potrzebuję potwierdzenia przelewu, jak mogę je pobrać?

   1. Zaloguj się na swoje konto w serwisie transakcyjnym lub w aplikacji mobilnej.
   2. Wejdź w Płatności > Historia i kliknij operację, której potwierdzenie chcesz pobrać.
   3. W serwisie transakcyjnym: wybierz pobierz potwierdzenie pod szczegółami operacji,
    w aplikacji mobilnej: kliknij w ikonę w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz Potwierdzenie.

    

   Możesz też zamówić papierowe potwierdzenie przelewu. Wyślemy je na Twój adres korespondencyjny podany w banku. Opłatę pobierzemy zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

 •  

  Dla jakich płatności mogę pobrać potwierdzenie przelewu?

  • Potwierdzenie przelewu możesz pobrać dla przelewu, który został już wysłany, tzn. wtedy, gdy widzisz go w historii operacji na swoim koncie. Nie możesz pobrać potwierdzenia dla operacji oczekujących, czyli takich, które zleciłeś, ale widzisz je nadal w nadchodzących płatnościach (a nie w historii).

   Dlaczego?

   Z wysyłki takiego przelewu możesz jeszcze zrezygnować i anulować go. To wygodna funkcja Twojego konta.

 
 
Limity przelewów

 •  

  Jak zmienić limit kwotowy/ilościowy?

  • Dzienny limit kwotowy oraz dzienny limit ilości przelewów jednorazowych zmodyfikujesz w serwisie transakcyjnym lub na mLinii.

    

   W serwisie transakcyjnym po zalogowaniu kliknij ikonkę koła zębatego z ustawieniami. Wejdź w Limity i autoryzacje i wpisz limity, jakie chcesz mieć na koncie. Zmianę zatwierdź hasłem SMS.

    

   Nowe limity obowiązują od chwili ich zmiany.

 •  

  Dlaczego nie mogę zwiększyć limitu przelewów zlecanych w serwisie powyżej 10 000 zł?

  • Twoje konto prawdopodobnie zostało założone:

   • w aplikacji mobilnej z wykorzystaniem zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia Twojego dowodu osobistego,

   lub

   • w aplikacji mobilnej z wykorzystaniem e-dowodu i zdjęcia Twojej twarzy.

    

   W takiej sytuacji Twój maksymalny limit dzienny to 10 000 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej. Jeśli chcesz to zmienić to odwiedź nas w placówce i potwierdź swoją tożsamość. Wtedy zniesiemy Twój maksymalny kwotowy limit dzienny.

 
 
Błędnie wysłany przelew

 •  

  Co mogę zrobić po wysłaniu przelewu na błędny numer rachunku/telefonu, żeby odzyskać pieniądze?

  • Jeśli zrobisz błąd i wyślesz pieniądze na nieznany rachunek, do osoby, której nie znasz, koniecznie zgłoś nam tę pomyłkę. W ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia nas o nieprawidłowym przelewie, poinformujemy odbiorcę przelewu, że ma obowiązek zwrócić pieniądze.

    

   Odbiorca przelewu ma miesiąc na zgłoszenie nam, że dostał/a pomyłkowo pieniądze i chce je zwrócić. Następnie pieniądze trafią na specjalny nieoprocentowany rachunek techniczny (rachunek otworzymy wyłącznie na potrzeby tej sprawy). Z rachunku technicznego środki w ciągu jednego dnia roboczego trafią na Twoje konto. Nie pobierzemy od Ciebie żadnych opłat.

    

   Jeśli przez pomyłkę wyślesz przelew do osoby, którą znasz to za zwrot takiego przelewu zapłacisz 50 złotych.

 
 
Inne pytania

 •  

  Dlaczego przelewy własne nie wymagają autoryzacji, a pozostałe przelewy tak?

  • Jeśli w Ustawieniach w serwisie transakcyjnym masz wyłączone potwierdzenia SMS na przelewy własne, to w taki sam sposób będziesz korzystać z przelewów własnych w aplikacji.

    

   Możesz to zmienić po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego:

   1. Wybierz ikonkę koła zębatego z Ustawieniami.
   2. Wejdź do zakładki Limity i autoryzacje i zmień ustawienia (przelewy własne z wyłączoną opcją autoryzacji nie są objęte limitem kwotowym).
 •  

  Czy osoba upoważniona do dysponowania rachunkiem może wykonać przelew?

  • Nie, jeśli ma ona wyłącznie pełnomocnictwo szczególne - wówczas pełnomocnik może dysponować środkami jedynie za pomocą karty płatniczej, a także aktywować, zastrzegać kartę oraz składać reklamacje dotyczące operacji przeprowadzonych za pomocą karty.

    

   Tak, jeśli ma ona pełnomocnictwo rodzajowe - wówczas pełnomocnik ma prawo dysponowania środkami na rachunku zarówno przez kartę płatniczą, jak i wykonywanie przelewów.