Przelewy - pytania i odpowiedzi

 •  

  Czym jest ustawa o usługach płatniczych

  • Zgodnie ze zmianami do ustawy o usługach płatniczych, łatwiej odzyskasz pieniądze po źle wysłanym przelewie. 
   Jeśli zrobisz błąd i wyślesz pieniądze na niewłaściwy rachunek, koniecznie zgłoś nam tę pomyłkę. W ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia nas o nieprawidłowym przelewie, poinformujemy odbiorcę przelewu, że ma obowiązek zwrotu pieniędzy. 

 •  

  Jak wygląda sam proces?

  • Jeśli zrobisz błąd i wyślesz pieniądze na niewłaściwy rachunek, koniecznie zgłoś nam tę pomyłkę. W ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia nas o nieprawidłowym przelewie, poinformujemy odbiorcę przelewu, że ma obowiązek zwrotu pieniędzy
   Odbiorca przelewu ma 1 miesiąc od dokonania zgłoszenia błędnej transakcji by zwrócić pieniądze. Następnie pieniądze trafią na specjalny nieoprocentowany rachunek techniczny (rachunek otworzymy wyłącznie na potrzeby tego procesu). Z rachunku technicznego środki w ciągu jednego dnia roboczego trafią na Twoje konto. 

 •  

  Gdzie trafią moje pieniądze?

  • Twoje pieniądze trafią na specjalny nieoprocentowany rachunek techniczny w mBanku (rachunek otworzymy wyłącznie na potrzeby tego procesu). Z rachunku technicznego środki w ciągu jednego dnia roboczego trafią na Twoje konto. 

 •  

  Jak wykonać przelew z zagranicy na konto w mBanku?

  • Aby wykonać przelew z zagranicy na rachunek w mBanku, podaj:

   • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i "PL" przed numerem rachunku /IBAN/
   • imię i nazwisko odbiorcy przelewu lub nazwa firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy
   • adres odbiorcy przelewu
   • tytuł przelewu
   • nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:
    mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)
    LODZ
    SKRYTKA POCZTOWA 2108
    90-959 LODZ 2
   • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
   • SORT CODE/numer rozliczeniowy - 11402004

   Aby uzyskać więcej informacji wybierz opcję przelewy zagraniczne.

 •  

  Jak zaimportować przelewy do systemu transakcyjnego?

  • Mechanizm importu przelewów z pliku tekstowego do koszyka płatności

   Funkcja importu plików jest przeznaczona tylko dla Klientów firmowych i została zbudowana w oparciu o standard danych wejściowych szerzej znany jako Elixir-0.
   W chwili obecnej istnieje możliwość importowania przelewów krajowych zwykłych (bez płatności do ZUS i US).  Ideą tego importu jest „połączenie” systemu mBanku z dostępnymi programami księgowymi, które w większości powinny posiadać funkcję eksportu to tego formatu. Dokładną specyfikację pliku można odnaleźć tutaj.

   Ważne informacje dotyczące importu:

   • przed importem należy określić w jakim standardzie kodowany jest plik, domyślnie ustawiony został standard UTF-8,
   • operacja odbywa się asynchronicznie, tzn. najpierw sprawdzana jest struktura pliku, następnie plik wysyłany jest do kolejki tworzącej fizycznie operacje. Z tego względu błędy struktury czy też rozmiaru pliku pojawią się natychmiast, natomiast inne błędy które nastąpią podczas fizycznego tworzenia zlecenia przelewu rachunku zostaną pokazane w odpowiednim komunikacie w sekcji „Wiadomości”, a także w „Koszyku płatności”.
   • w pliku nie może być więcej niż 50 operacji,
   • przelewy nie mogą mieć daty „z przeszłości”,
   • rachunek nadawcy musi być zgodny z rachunkiem w którym dokonujemy importu,
   • kwota przelewu musi być różna od zera

   Standard strony kodowej
   Standard w jakim został zapisany plik np. eksportu z programu księgowego. Informację taką powinieneś otrzymać od producenta oprogramowania. Dostępne to: UTF-8, WIN 1250, CP 852.

   Lokalizacja pliku
   Wskaż miejsce na swoim dysku gdzie znajduje się plik który chcesz zaimportować.

   Aby powrócić do koszyka płatności wybierz „Powrót”.
   Aby dokonać importu wybierz „Zatwierdź”.

 •  

  Jak zaadresować przelew lub przekaz pocztowy do mBanku?

  • Od 1 października 2002 roku, w międzybankowym systemie rozliczeń, numer rozliczeniowy mBanku 11402004 będzie mieć status NRB=2. W związku z powyższym, od tego dnia przy składaniu przelewów adresowanych do mBanku należy podawać cały numer rachunku złożony z 26 cyfr (z dwoma cyframi kontrolnymi, które są dwiema pierwszymi cyframi 26 cyfrowego numeru rachunku). W polach dotyczących adresu banku należy wpisać: mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej, natomiast w polach dotyczących numeru rachunku wpisujemy numer w postaci: xx114020040000xxxxxxxxxxxx (x oznacza dowolną cyfrę).

 •  

  Podałem złe dane osobowe wykonując przelew na konto w mBanku, czy środki dotrą na rachunek?

  • Dyspozycje przelewu składane przez Posiadacza rachunku realizowane są wyłącznie w oparciu o podany przez niego numer rachunku beneficjenta. mBank nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje zrealizowane zgodnie z podanym przez Posiadacza numerem rachunku. Za dowód księgowy uznaje się zlecenie płatnicze (dyspozycję klienta) zawierające prawidłowy numer rachunku beneficjenta przelewu. Zlecenie może zawierać także nazwę odbiorcy, nie jest to jednak element konieczny do jego poprawnej realizacji.
   mBank sugeruje wypełnianie wszystkich pól w formatce przelewu (również danych adresowych beneficjenta), ponieważ w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności dyspozycji, informacje takie będą miały wpływ na sposób i czas rozstrzygnięcia sprawy.

 •  

  Co należy zrobić, aby dokonać przelew z rachunku?

  • Należy złożyć zlecenie wykonania przelewu. Można to zrobić na kilka sposobów:

   • Poprzez internet (lista haseł smsowych i jednorazowych)
   • Przez Operatora mLinii
   • Samodzielnie poprzez automatyczny serwis telefoniczny (tylko przelew do odbiorcy zdefiniowanego)
 •  

  Jaką mogę nadać nazwę przelewu do odbiorcy zdefiniowanego?

  • Nazwa przelewu (nazwa własna),może być dowolnie ustalana i jest widoczna tylko dla użytkownika rachunku (nie widzi jej odbiorca przelewu). Dzięki niej Posiadacz rachunku może bez problemu odróżnić zdefiniowane na liście przelewy. Natomiast nazwa przelewu w IVR, nie może być dowolna ze względu na wymagania techniczne automatycznego serwisu telefonicznego mBanku. Lista dostępnych nazw odbiorców zdefiniowanych przez teleoperatora bądź w serwisie transakcyjnym mBanku.

 •  

  Jak wypełnić standardowy formularz przelewu na rachunek w mBanku?

  • Przy składaniu przelewów adresowanych do mBanku należy podawać cały numer rachunku złożony z 26 cyfr (z dwoma cyframi kontrolnymi, które są pierwszymi cyframi 26 cyfrowego numeru rachunku).W polach dotyczących adresu banku należy wpisać: mBank S.A. Wydział Bankowości Elektronicznej mBank, natomiast w polach dotyczących numeru rachunku wpisujemy numer w postaci: xx114020040000xxxxxxxxxxxx (x oznacza dowolną cyfrę).

 •  

  Co to jest NRB?

  • NRB (Numer Rachunku Bankowego) to standard numeracji rachunków bankowych w polskich bankach opracowany na potrzeby krajowego systemu płatniczego, do rozliczeń międzybankowych został wprowadzony, by usprawnić rozliczenia transakcji międzybankowych.

   NRB składa się z 26 cyfr i zawiera następujące elementy:
   XXYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZ
   gdzie:
   X - (2 cyfry) - tzw. cyfra kontrolna.
   Y - (8 cyfr) - numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku.
   Z - (16 cyfr) - numer rachunku klienta w banku.

   Zapis NRB
   w postaci elektronicznej - NRB jest nieprzerwanym ciągiem cyfr, bez stosowania spacji i separatorów:
   XXYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZ

   w postaci papierowej - NRB pisane jest w grupach:
   2-cyfrowa liczba kontrolna, spacja i
   sześć 4-cyfrowych grup oddzielonych spacjami:
   XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

 •  

  Dlaczego mBank wymaga podania 26 cyfrowego numeru rachunku?

  • mBank jako jeden z pierwszych banków rozpoczął numerację rachunków w standardzie NRB (zgodnie z Zarządzeniem 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach) i udostępnił klientom 26 cyfrowe numery rachunków. Przesyłanie przelewów z 26 cyfrowym numerem konta jest w tej chwili koniecznością.

 •  

  Czy mogę z rachunków mBanku dokonywać przelewów na rachunek Urzędu Skarbowego i ZUS?

  • Tak, przelewy na rachunki Urzędu Skarbowego i do ZUS mogą zostać wykonane z rachunku firmowego mBiznes Konto, eKonto oraz izzyKONTO.

    

   Przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są jedną z podstawowych funkcji konta firmowego. Zakłady Ubezpieczeń Społecznych wymagają realizacji zobowiązań w formie przelewu bankowego o specjalnym formacie. Serwis mBanku pozwala wykonywać przelewy do obu tych instytucji zarówno przez internet, jak i korzystając z pomocy Operatora mLinii. mBank nie wykorzystuje faktu, że klient musi wykonywać niektóre operacje bankowe i nie obciąża go kosztami niezbędnych przelewów. Przelewy do ZUS wykonywane przez internet są w mBanku bezpłatne.

   Szczegółową pomoc przy realizacji przelewów do ZUS znajdziecie w wersji demonstracyjnej oraz w systemie transakcyjnym klikając znacznik [?] umieszczony w prawym górnym rogu wersji demonstracyjnej oraz serwisu transakcyjnego, pod informacją o ostatnim logowaniu.

   Numer rachunku ZUS to numer rachunku bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na który przekażesz swoje pieniądze.

   Dane płatnika to skrócona nazwa firmy lub nazwisko i imię płatnika składek (zgodnie ze zgłoszeniem płatnika przekazanym do ZUS).

   NIP płatnika ma postać 10 cyfr, który powinieneś podać bez kresek rozdzielających (np. 4548734879).

   Jeśli wykonujesz przelew do ZUS z konta osoby fizycznej i w polu "NIP płatnika" Twój NIP nie jest wstawiany automatycznie - oznacza to, że nie ma go w systemie.  Jeśli chcesz, żeby Twój NIP był wstawiany automatycznie do formularza, udaj się  do placówki Banku w celu uzupełnienia Twoich danych o ten numer.

   Typ identyfikatora uzupełniającego wybierz z listy typ identyfikatora uzupełniającego.

       R - REGON, gdy płatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą numer REGON
       P - PESEL, gdy płatnik jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL.

   Jeśli płatnik nie posiada jednego z podanych wyżej numerów (PESEL lub REGON), wówczas należy wybrać dowód osobisty lub paszport

   Identyfikator uzupełniający płatnika to miejsce, gdzie należy wpisać numer identyfikatora uzupełniającego zgodnie z wyborem dokonanym powyżej. Identyfikator należy wpisywać bez żadnych odstępów i znaków rozdzielających. Jeśli wybrałeś numer dowodu osobistego lub paszportu, pamiętaj także o podaniu ich serii.
   Sposób wpisywania identyfikatorów uzupełniających przedstawiają poniższe przykłady:

   • 273835294 - REGON
   • 52061293534 - PESEL
   • AB3573481, AAD374924 - Dowód osobisty
   • AB6746857 - Paszport


   Typ wpłaty wybierasz z rozwijanej listy:

       S - składka za 1 miesiąc
       M - składka za okres dłuższy niż 1 miesiąc;
       U - wpłaty w ramach układu ratalnego
       T - jeśli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu
       D - opłata dodatkowa wymierzona przez ZUS
       E - koszty egzekucyjne
       A - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową.

   Deklaracja powinna być podana w formacie MMRRRR (Pierwsze dwa znaki określają miesiąc, zaś cztery następne rok. Np. płacąc składkę za marzec 2004 należy wpisać: 032004.).

   Jeśli w polu "Typ wpłaty" został wybrany:

       S lub M - należy wpisać miesiąc i rok wykazany w deklaracji złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego wpłata dotyczy
       T - należy wpisać miesiąc i rok do którego odroczono wpłatę
       U - należy wpisać miesiąc i rok wyznaczonego terminu raty
       D lub E - należy wpisać miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, podany w decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty lub w tytule wykonawczym
       A - należy wpisać miesiąc i rok, którego dotyczy błędnie sporządzony dokument rozliczeniowy lub płatniczy.

   Numer deklaracji ma postać liczby dwucyfrowej w zakresie od 00 do 99.

   Jeśli w polu "Typ wpłaty" został wybrany M lub S, należy wpisać numer deklaracji złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy wpłata, stosując następujące oznaczenia:

       01 - dla deklaracji rozliczeniowej
       02-39 - dla deklaracji korygujących, składanej do deklaracji rozliczeniowej oznaczonej numerem 01 (należy wpisać kolejny numer deklaracji w danym miesiącu)
       40 - dla deklaracji rozliczeniowej, składanej przez płatników, którzy w trakcie miesiąca uzyskali lub utracili status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej i zobowiązani są złożyć za dany miesiąc dwa komplety deklaracji rozliczeniowych
       41-49 - dla deklaracji rozliczeniowych korygujących, składanej przez płatników do deklaracji rozliczeniowej oznaczonej numerem 40
       51 - dla deklaracji rozliczeniowej, składanej za świadczeniobiorców przez powiatowe urzędy pracy, wojskowe biura emerytalne, zakłady emerytalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, biura emerytalne Służby Więziennej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, banki za osoby, którym wypłacają emerytury lub renty z zagranicy, inne podmioty rozliczające składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy oraz instytucje rozliczające składki na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty renty strukturalnej
       52-69 - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
       51 - dla deklaracji rozliczeniowej, składanej za emerytów i rencistów przez ZUS
       52-89 - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej za emerytów i rencistów do deklaracji oznaczonej numerem 51
       70 - dla deklaracji rozliczeniowej, składanej za sędziów i prokuratorów w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego
       71-79 - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej za sędziów i prokuratorów po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego, do deklaracji oznaczonej numerem 70
       80 - dla deklaracji rozliczeniowej, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości
       81-89 - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości, do deklaracji oznaczonej numerem 80.

   Jeśli w polu "Typ wpłaty" został wybrany A, D, E, T lub U, należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 właściwy dla: decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, decyzji lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek, decyzji lub umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny albo tytułu wykonawczego.

   Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego

   Jeśli w polu "Typ wpłaty" został wybrany:

       S lub M - należy pozostawić to pole puste
       A lub D - należy wpisać numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty
       E - należy wpisać numer tytułu wykonawczego
       T - należy wpisać numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek
       U - należy wpisać numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny.

   Data operacji powinna być wpisana w formacie DD MM RRRR, np. 18 11 2002.

   Ubezpieczenie społeczne, numer rachunku ZUS to numery, które są już podane w systemie.

   Kwota przelewu - wpisz ją używając przecinka jako separatora pomiędzy kwotą w zł i gr. Cyfry wpisz w sposób ciągły, nie używaj spacji do oddzielania. Np. 3125,50.
   Aktualne wartości składek można znaleźć w serwisie internetowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sekcji "WSKAŹNIKI SKŁADKI".
   Minimalna podstawa wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe od 1 stycznia 1999 r. (tabela znajduje się na stronach ZUS). mBank nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną serwisu internetowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zawarte w nim informacje.
   Ubezpieczenie zdrowotne, numer rachunku ZUS to numery rachunku, które są już podane w systemie.

   Dostępne środki to aktualna suma środków zdeponowanych na rachunku w mBanku (z którego wykonywany jest przelew do ZUS), które możesz przeznaczyć na wykonanie przelewu do ZUS.
   Aby zrezygnować z realizacji danego przelewu do ZUS wybierz przycisk "Powrót".
   Aby kontynuować zlecanie przelewu do ZUS wybierz przycisk "Dalej".

 •  

  Czy mogę anulować zlecony, ale nie zrealizowany jeszcze przelew?

  • Mogą zostać anulowane jedynie operacje posiadające status "OCZEKUJĄCY" i "PRZYSZŁY". Operacje o statusie "PRZYSZŁY" nie mogą zostać anulowane w dniu ich realizacji. Status zleconego przelewu z datą przyszłą widoczny jest w serwisie transakcyjnym po wybraniu w Menu opcji "Operacje zaplanowane".

 •  

  Czy osoba upoważniona do dysponowania rachunkiem może wykonać przelew?

  • Nie, jeśli posiada ona wyłącznie pełnomocnictwo szczególne - wówczas pełnomocnik może dysponować środkami jedynie za pomocą karty płatniczej, a także aktywować, zastrzegać kartę oraz składać reklamacje dotyczące operacji przeprowadzonych za pomocą karty.

   Tak, jeśli posiada ona pełnomocnictwo rodzajowe - wówczas pełnomocnik ma prawo dysponowania środkami na rachunku zarówno poprzez kartę płatniczą, jak i wykonywanie przelewów.

 •  

  Jak są wykonywane przelewy wewnętrzne z datą przyszłą?

  • Bez względu na to, czy zlecenie przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w mBanku) zostało złożone w dzień wolny od pracy, czy w dzień roboczy i bez względu na to, na jaki dzień przelew został zlecony (wolny czy roboczy), zostanie on zrealizowany o północy w dniu zlecenia (np. przelew zlecony na niedzielę zostanie zrealizowany po północy z soboty na niedzielę).

   Przelew taki zostanie wykonany jedynie w przypadku, jeżeli na rachunku o północy w dniu realizacji zlecenia będą znajdowały się środki w wystarczającej wysokości.
   W przypadku planowania przelewów wewnętrznych pomiędzy min. trzema rachunkami prosimy o wskazywanie dat realizacji przelewów następujących po sobie, tak by środki pieniężne na realizację poszczególnych przelewów zagwarantowane były o północy.

 •  

  Jak są wykonywane przelewy zewnętrzne z datą przyszłą?

  • Ze względu na złożoność systemu obliczeniowego mBanku, opis wykonywania przelewów do innych banków wymaga dłuższego omówienia. Procedura realizacji przelewów zewnętrznych (czyli do innych banków) różni się w zależności od:

   • wprowadzenia przelewu do systemu w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy
   • zlecenia przelewu na dzień roboczy lub na dzień wolny od pracy

   Dlatego też możliwe są następujące sytuacje:

   • Przelew wprowadzony do systemu w dzień roboczy na inny dzień roboczy realizowany jest tak, aby wykonany został na pierwszej sesji rozliczeniowej Elixir w żądanym dniu (czyli o godzinie 5:55).
   • Przelew wprowadzony do systemu najpóźniej na dwa dni przed dniem wolnym od pracy z datą na tenże dzień wolny od pracy, zostanie zrealizowany na pierwszej sesji rozliczeniowej Elixir ostatniego dnia roboczego przed dniem wolnym od pracy.
   • Przelew wprowadzony do systemu w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy z datą na ten lub następujący zaraz po nim dzień wolny od pracy nie zostanie zrealizowany. Pojawi się komunikat błędu i prośba o podanie innej daty wykonania przelewu.
   • Przelew wprowadzony do systemu w dzień wolny od pracy na pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych od pracy zostanie zrealizowany na pierwszej sesji Elixir.

   Przelewy w opisanych powyżej sytuacjach zostaną wykonane, jeżeli na rachunku o północy w dniu realizacji zlecenia będą znajdowały się środki w wystarczającej wyskości.

 •  

  Mam problem z przelewem na 26 cyfrowy rachunek jednego z Banków Spółdzielczych. Co należy zrobić?

  • Jeśli problem dotyczy Banku Spółdzielczego o numerze rozliczeniowym rozpoczynającym się cyfrą 9 i Bank ten obsługuje jeszcze stary numer rachunku (ma status NRB=0 lub NRB=1) to sugerujemy wykonanie przelewu na rachunek bez podawania cyfr kontrolnych tj.: 9XXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYY zamiast, CC9XXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYY gdzie:CC - 2 znakowa cyfra kontrolna, 9xxxxxxx - 8 znakowy numer rozliczeniowy Banku Spółdzielczego rozpoczynający się cyfrą 9, YYYYYYYYYYYYYYYY - 16 znaków - pozostała część numeru rachunku.

 •  

  Co to są przelewy jednorazowe

  • Przelewy najprościej można podzielić na dwa rodzaje - wewnętrzne (przelew wykonany między kontami w tym samym banku) i zewnętrzne (przelew wykonany między kontami w różnych bankach).

   Pieniądze przekazywane przelewem wewnętrznym w mBanku są realizowane natychmiastowo, w czasie rzeczywistym. Przelewy zewnętrzne wychodzą z mBanku i docierają do innego banku sesjami przelewów. 

    

   Przelewy zewnętrzne, które zostały złożone w dniu wolnym od pracy, realizowane są w najbliższym dniu roboczym. Przelewy zewnętrzne zlecone z datą bieżącą, ale po ostatniej sesji wychodzącej, są realizowane w najbliższym dniu roboczym.

   W mBanku wykonanie przelewu jednorazowego wymaga potwierdzenia hasłem smsowym lub hasłem jednorazowym. Aby wykonać przelew, złóż zlecenie wykonania przelewu. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

   • przez internet po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego (skorzystaj z listy haseł smsowych i jednorazowych)
   • korzystając z pomocy Operatora mLinii (801 300 800 lub 48 42 6 300 800)
   • przez urządzanie mobilne (aplikację bądź lekką wersję serwisu transakcyjnego)