Хто може подати заявку на підтримку 800+


Можеш подати заявку на пільгу Rodzina 800+ в банку, якщо ти:

  • громадянин України або чоловік/дружина громадянина України та прибув/ла до Польщі з України з дитиною у зв’язку з бойовими діями після 23 лютого 2022 року.
  • громадянин України або чоловік/дружина громадянина України, та проживав/ла на території Польщі до 24 лютого 2022 року, але дитина, для якої ти звертаєшся за пільгою, прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями після 23 лютого 2022 року.
  • громадянин іншої країни (наприклад, Польщі) і на підставі рішення польського суду доглядаєш за дитиною, яка має громадянство України та прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями після 23 лютого 2022 року.


Що буде після подачі заявки
Після того, як подаєш заявку, банк передає її до установи соціального страхування (Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS). Подальший розгляд заявки здійснюється ZUS.
Якщо у тебе ще немає профілю PUE ZUS, ZUS створить профіль для тебе у своїй системі на основі даних із поданої тобою заявки Rodzina 800+.

Що це PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) — платформа електронних послуг, дозволяє отримати доступ до послуг, що надаються установою соціального страхування. Знадобиться тобі для вирішення більшості питань в Інтернеті. У профілі PUE ZUS перевіриш всю інформацію про надання або відмову у наданні пільги Rodzina 800+.  

Що робити, якщо я не вказав всю інформацію в заявці?
Якщо не зазначиш необхідні дані в заявці або не матимеш необхідних документів, ZUS призначить термін (крайній строк) заповнення заявки. Зробиш це через профіль PUE ZUS.

Надання пільги Rodzina 800+ не вимагає видання Decyzji (Рішення). Гроші отримаєш на банківський рахунок, вказаний у заявці.
Decyzję отримаєш у разі, наприклад, відмови у наданні пільги Rodzina 800+

Kto może złożyć wniosek o wsparcie 800+


Wniosek o wsparcie 800+ możesz złożyć przez bank, jeśli jesteś

  • Obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy i przyjechałeś do Polski z Ukrainy razem  z dzieckiem w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.
  • Obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy i mieszkałeś w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie przybyło do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.
  • Obywatelem innego państwa (np. Polski) i na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.


Co się stanie po złożeniu wniosku
Po tym jak złożysz wniosek, bank przekazuje go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dalszą obsługę wniosku prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Jeśli nie masz jeszcze profilu na PUE ZUS, ZUS założy Ci taki profil w swoim systemie na podstawie danych z wniosku Rodzina 800+.

Co to jest PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) umożliwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będzie Ci potrzebna by załatwić większość spraw przez internet. Na profilu PUE ZUS sprawdzisz np. wszystkie informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia Rodzina 800+.  

Co zrobić, jeśli nie podam wszystkich informacji we wniosku
Jeżeli nie podasz we wniosku wymaganych danych lub nie złożysz niezbędnych dokumentów, ZUS wyznaczy Ci termin, do którego musisz uzupełnić wniosek. Zrobisz to przez profil PUE ZUS.

Jak otrzymam świadczenie 800+
Przyznanie świadczenia Rodzina 800+ nie wymaga wydania decyzji. Pieniądze dostaniesz na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
Decyzję otrzymasz w przypadku np. odmowy przyznania świadczenia Rodzina 800+