• co daje zastrzeżenie numeru PESEL

  Zastrzeżenie numeru PESEL chroni Cię, gdy ktoś bez Twojej wiedzy będzie chciał go użyć, np. aby zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, zamówić kopię karty SIM, czy podpisać akt notarialny, który dotyczy nieruchomości (nabycia/zbycia/obciążenia).
  Jeśli zastrzeżesz PESEL pamiętaj, że cofnięcie zastrzeżenia może okazać się niezbędne dla załatwienia niektórych spraw w banku, np. wypłaty większej kwoty w placówce banku lub gdy zechcesz zwiększyć limit na karcie kredytowej. Potem znów możesz zastrzec swój numer PESEL.

jak możesz zastrzec numer PESEL 

Możesz to zrobić na stronie  www.gov.pl, w aplikacji mObywatel lub podczas wizyty w urzędzie gminy. 

Taką możliwość udostępnimy w przyszłości również w mBanku.

Zgodnie z nowymi przepisami prawa – od 1 czerwca będziemy mieć obowiązek w określonych sytuacjach sprawdzać, czy Twój PESEL jest zastrzeżony. Zobowiązuje nas do tego ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

 

w jakich sytuacjach sprawdzimy, czy Twój PESEL jest zastrzeżony

 • zawierasz umowę rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 • zawierasz umowę kredytu lub pożyczki
 • zmieniasz warunki umowy, których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia
 • wypłacasz w placówce gotówkę w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez rząd

 

W momencie wykonywania tych czynności, nie możesz mieć zastrzeżonego numeru PESEL. By cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, zaloguj się na stronie www.gov.pl lub do aplikacji mObywatel albo idź do urzędu gminy. Potem znów możesz zastrzec swój numer PESEL.
 

Pamiętaj. Masz zastrzeżony numer PESEL? Jeśli ktoś nieuprawniony będzie chciał go użyć, bank odmówi zawarcia umowy lub jej zmiany. Nie wypłaci też gotówki w kasie placówki w kwocie przewyższającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

pytania i odpowiedzi

 •  

  Czy mogę cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL w mBanku?

  • Nie, ponieważ przepisy prawa nie nakazują bankom przyjmowania takiej dyspozycji. By cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, zaloguj się na stronie www.gov.pl lub do aplikacji mObywatel albo idź do urzędu gminy. 


   Jeśli chcesz ponownie zastrzec numer PESEL, możesz to zrobić po 30 minutach od wycofania zastrzeżenia.

 •  

  Kiedy muszę cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

  • Cofnij zastrzeżenie numeru PESEL np. kiedy chcesz założyć u nas indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy, gdy chcesz wziąć kredyt lub zwiększyć limit zadłużenia, wypłacić w placówce kwotę wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
   Uwaga, jeśli w ciągu jednego dnia chcesz łącznie wypłacić w placówce więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, numer PESEL nie może być zastrzeżony.
   Zgodnie z prawem, jeśli numer PESEL będzie zastrzeżony to zablokujemy Ci wypłatę w kasie z Twoich kont na 12 godzin. Jeśli chcesz wypłacić mniejszą kwotę, nie musisz nic robić.   

 •  

  Czym jest państwowy rejestr zastrzeżeń numerów PESEL?

  • Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL to państwowa baza w której gromadzone są informacje na temat zastrzeżenia numeru PESEL.     
   Dane zawarte w rejestrze to np. informacja o: chwili zastrzeżenia lub anulowaniu zastrzeżenia numeru PESEL, oraz o podmiocie, który zarejestrował te zdarzenia.
   Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, znajdzie się on w państwowym rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.