mBank S.A.

 

Centrala

mBank S.A.

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728

Sekretariat tel. + 48 22 829 00 00

 

mBank – adres korespondencyjny

mBank S.A.

Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

 

Informacje ogólne

NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237

Kapitał zakładowy
Według stanu na dzień 01.01.2019 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.347.928 złotych.

 

Przelewy zagraniczne

Kody SWIFT i dane szczegółowe

 • BREX PL PW (dla dawnego BRE Banku)
 • BREX PL PW MBK (dla mBanku)
  mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)
  LODZ
  SKRYTKA POCZTOWA 2108
  90-959 LODZ 2                              
Zostań Partnerem mOkazji

Reprezentujesz sklep lub firmę usługową? Dołącz do mOkazji:

 • zdobędziesz nowych klientów
 • otrzymasz wsparcie w monitorowaniu efektów współpracy

Masz pytania? Wyślij maila: kontakt@mbank.pl