Aneksy dotyczące odroczenia w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek

Odroczenie w spłacie kapitału i odsetek z wydłużeniem okresu kredytowania dla firm