Pomożemy sfinansować Twój pomysł

Dotacje Fundacji mBanku to program, w którym dofinansowujemy matematyczne działania edukacyjne. Od 2014 roku dofinansowaliśmy już 600 projektów na łączną kwotę ponad 4,7 miliona złotych.

 

Co roku, jesienią, ogłaszamy nowy temat przewodni programu na kolejnych 12 miesięcy. Sprawdź jakie projekty dofinansujemy w kolejnej odsłonie naszego programu!

 

Praktyczny wymiar geometrii

Czym się różni prostokąt od prostopadłościanu? Jaką bryłą są piramidy egipskie? Jaki kształt ma piłka do grania w rugby?

 

Do października 2024 r. będziemy przyznawać dotacje projektom, których tematem przewodnim jest geometria.

 

Dlaczego? Okazuje się, że ta dziedzina matematyki jest dużym wyzwaniem w polskich szkołach. Tymczasem geometria to wspaniała dziedzina matematyki, która jest…wszędzie! W architekturze, na budowie, w sztuce, kuchni czy modzie. Wymyśl projekt i przekonaj do tego swoich uczniów!

 

Co dofinansowujemy?

Wesprzemy pomysły, które udowodnią, że geometria jest ciekawa, inspirująca i że można jej uczyć inaczej niż tylko przy szkolnej tablicy. Mogą to być np. konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty.

Szczególnie zależy nam na projektach indyscyplinarnych i takich, które pokażą praktyczną stronę geometrii, jej wszechobecność w naszym świecie.

 

Zainspiruj się naszymi ebookami: Matematyka jest wszędzie, Matematyka na zielono, Środek do celu.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą występować:

 • szkoły publiczne,
 • przedszkola publiczne,
 • biblioteki,
 • uczelnie wyższe,
 • organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok (zarejestrowane w KRS).

 

Kto może uczestniczyć w dofinansowanych działaniach?

Odbiorcami powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej). W projektach mogą również uczestniczyć studenci, nauczyciele, rodzice i opiekunowie oraz społeczności lokalne.

Najważniejsze zasady dotacji mFundacji

 

  • Projekty powinny odnosić się do tematu przewodniego aktualnie ogłoszonego przez mFundację. Od października 2023 do września 2024 jest to geometria.
  • Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.
  • Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
  • Jeden projekt może otrzymać finansowanie tylko raz.
  • Jedna szkoła/organizacja może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku. Warunkiem złożenia kolejnego wniosku jest rozliczenie poprzedniej dotacji.
  • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.
  • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. O przyznanych dotacjach informujemy na bieżąco mailem oraz na stronie mFundacja.pl w zakładce „Aktualności”.

Jak uzyskać dotację?

II. Pobierz i wypełnij wniosek

 

 

Wniosek o dotacje - geometria

 

Do wniosku dołącz:

 • Aktualny KRS (dotyczy NGO)
 • Akt powołania szkoły/przedszkola/uczelni

Wniosek z załącznikami prześlij na adres fundacja@mbank.pl

 

 

 
Dotacje przyznajemy i oceniamy raz w miesiącu:

 

Do kiedy przyjmujemy wnioski?

Kiedy oceniamy wnioski?

Kwiecień

4.04

10.04

Maj

8.05

15.05

Czerwiec

5.06

12.06

Lipiec

3.07

10.07

Sierpień

31.07

7.08

Wrzesień

28.08

4.09

Październik

2.10

9.10

Projekt zakończył się? Przygotuj sprawozdanie z wykorzystanych funduszy

 • 1.  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prosta 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") - Kliknij, aby przeczytać więcej

   • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora. 
   • Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
    1. w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
    2. w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
   • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.