Pomożemy sfinansować Twój pomysł

Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać finansowanie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu. Od 2014 roku mFundacja przyznała dotacje 551 projektom matematycznym na łączną kwotę blisko 4,5 miliona złotych.

 

Dotacje mFundacji w nowej odsłonie

Po pandemicznej przerwie wracamy do programu dotacji w nowej odsłonie. Począwszy od 2022 roku będą to programy tematyczne. Raz w roku, w październiku, ogłosimy temat przewodni na następne 12 miesięcy.

Od października 2022 do września 2023 mFundacja przyznawać będzie dotacje projektom, które łączą edukację matematyczną z ekologią. Bezpośrednim źródłem inspiracji ma być wydana przez nas książka pt. „Matematyka na zielono”.  Szczególnie zależy nam na projektach, przy których współpracować będą nauczyciele matematyki i przyrody/biologii.  Za taką współpracę będziemy przyznawać dodatkowe punkty.

Jak to będzie działać? Pobierz ebook, zainspiruj się, złóż prosty wniosek. Decyzje będziemy ogłaszać na bieżąco, raz w miesiącu.

Książka „Matematyka na zielono” inspiruje do działania

  • Odkrywa matematykę w naturze i pokazuje, jak liczby pozwalają zrozumieć naszą rolę w ochronie planety.
  • Wykorzystuje matematyczne działania, by uczyć ekologicznych postaw i zachęcać do świadomych wyborów.
  • Zawiera kilkaset matematyczno-ekologicznych zadań, quizów i ciekawostek.

  Uczestnikom projektów nagrodzonych dotacjami przekażemy drukowaną wersję książki „Matematyka na zielono” (do wyczerpania zapasów).

Co dofinansowujemy?

Odbiorcami działań powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej). Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, m.in. konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty, a także działania łączące wiele dziedzin, których wspólnym mianownikiem będzie matematyka. Wszystko, co może pokazać matematykę inspirującą, ciekawą, praktyczną i wszechobecną.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą występować:

 • NGOsy działające dłużej niż 1 rok
 • szkoły publiczne
 • przedszkola publiczne
 • biblioteki
 • uczelnie wyższe

 

Kto może być uczestnikiem działań?

Uczestnikami działań projektowych mogą być:

 • dzieci
 • uczniowie
 • studenci
 • nauczyciele
 • społeczności lokalne
 • rodzice/opiekunowie
 • organizacje pozarządowe

Najważniejsze zasady dotacji mFundacji

  • Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników,
  • Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy,
  • Jeden projekt może otrzymać finansowanie tylko raz,
  • Jedna szkoła/organizacja może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku,
  • Projekty powinny odnosić się do tematu przewodniego aktualnie ogłoszonego przez mFundację .Od października 2022 do września 2023 jest to „Matematyka na zielono”,
  • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku,
  • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. O przyznanych dotacjach informujemy na bieżąco mailem oraz na stronie mFundacja.pl w zakładce „Aktualności”

Jak uzyskać dotację?

II. Pobierz e-booka

 

III. Pobierz i wypełnij wniosek

 

 

Wniosek o dotację – edycja Matematyka na zielono

 

Do wniosku dołącz:

 • Aktualny KRS (dotyczy NGO)
 • Akt powołania szkoły/przedszkola/uczelni

Wniosek z załącznikami prześlij na adres fundacja@mbank.pl

 

 
Dotacje przyznajemy raz w miesiącu:

Termin przyjęcia wniosku Termin rozpatrzenia wniosku
Marzec 2023 20.03. 27.03.
Kwiecień 2023 17.04. 24.04.
Maj 2023 22.05. 29.05.
Czerwiec 2023 19.06. 26.06.
Lipiec 2023 24.07. 31.07.
Sierpień 2023 21.08. 28.08.
Wrzesień 2023 18.09. 25.09.

Projekt zakończył się? Przygotuj sprawozdanie z wykorzystanych funduszy

 • 1.  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prosta 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") - Kliknij, aby przeczytać więcej

   • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora. 
   • Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
    1. w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
    2. w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
   • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.