Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Adres e-mail:
fundacja@mbank.pl

Telefon:
+ 48 22 438 23 18

Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.12.2005 r. 

KRS 

0000087634, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie 

REGON

010691166

NIP

525-15-76-935

Rachunek bankowy 

84 1140 1010 0000 2938 0700 1001, mBank/OK Warszawa