Fundacja mBanku
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Adres e-mail: fundacja@mbank.pl

Koordynator programowy -
Marta Małachowska 
tel. +48 22 438 23 18
tel. +48 509 483 299
Kontakt dla mediów -
Kinga Wojciechowska-Rulka
tel. +48 693 471 631
Biuro programu "mPotęga"
tel. 500 791 442
e-mail: kontakt@mpotega.pl

Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.12.2005 r. 

KRS 

0000087634, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie 

REGON

010691166

NIP

525-15-76-935

Rachunek bankowy 

84 1140 1010 0000 2938 0700 1001, mBank/OK Warszawa