Nagradzamy najlepsze prace studenckie z matematyki

W 2016 roku ustanowiliśmy konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki. Można do niego zgłaszać prace magisterskie, licencjackie lub naukowe. Prace konkursowe powinny promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor zwycięskiej otrzymuje, oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i odnosi się do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia w konkursie przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 40 tys. zł:  nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł. 

 

Do IV edycji konkursu zgłoszono 52 prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie.

 

 
Przedstawiamy laureatów IV edycji konkursu „Krok w przyszłość”:

 • Nagrodę główną w konkursie - 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO otrzymuje:
  • Wojciech Wawrów  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za  pracę licencjacką „Algebraic curves and Jacobian varieties”, napisaną pod opieką  prof. dr hab. Wojciecha Gajdy.

 • Wyróżnienie oraz nagrodę 10 tys. zł otrzymują:
  • Daniel Danielski z Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę magisterską „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera”, napisaną pod opieką prof. dr hab. Jacka Świątkowskiego.

  • Kamil Rychlewicz  z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę magisterską „Formal sums of lattice points in cones and toric geometry”, której promotorem był dr hab. Andrzej Weber, prof. UW.

 • Nagrodę specjalną zarządu Fundacji mBanku – 10 tys. zł otrzymuje:
  • Jakub Skrzeczkowski z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską „Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter”, napisaną pod opieką  prof. dr hab. Piotra Gwiazdy.

 • Do finału zakwalifikowali się także (w kolejności alfabetycznej) :
  • Damian Fafuła (Politechnika Wrocławska), praca magisterska „Regularność form kwadratowych”; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

  • Kajetan Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski), praca licencjacka „Symetria jądra ciepła operatorów nielokalnych”; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

  • Wojciech Słomian (Politechnika Wrocławska), praca magisterska „Transferencja oszacowań pomiędzy zsymetryzowanymi rozwinięciami Jacobiego a transformatą Dunkla”; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Stempak

  • Kamil Urbaś (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), praca magisterska „Pewne warianty przestrzeni Gromova-Hausdorffa”; promotor: dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

  • Agnieszka Zięba (Politechnika Warszawska), praca magisterska „Prawie algebraizacja (kwadratowych) harnessów”, promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

 

Gratulujemy zwycięzcom i finalistom!

Wyniki konkursu będą opublikowane w Gazecie Wyborczej ( wydanie 10.04.) oraz Tygodniku Newsweek ( wydanie 14.04.). Artykuł o laureatach konkursu ukaże się także w Tygodniku Polityka ( wydanie 15.04).

 
Jak zgłosić pracę?

Przeczytaj regulamin konkursu

Pobierz, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Pobierz, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

 

Formularz wraz z pracą w formacie pdf. wyślij na adres e-mail krok.przyszlosc@impan.pl lub na adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa z dopiskiem: Biuro Konkursu „Krok w przyszłość”

 

Pobierz formularz*

 

*Formularz ma postać interaktywnego pliku pdf. Można go otworzyć tylko po pobraniu. Po kliknięciu w link może pojawić się komunikat po angielsku. Prosimy go zignorować. Plik należy zapisać na dysku i otworzyć z miejsca, w którym został zapisany ( np. z pulpitu).

Masz pytania? Skontaktuj się z biurem konkursu

 

Biuro prowadzi Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 

Email: krok.przyszlosc@impan.pl

 

Kontakt telefoniczny: (22) 522 82 32 (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15)

 • 1.  

  Klauzula informacyjna- pośrednie zbieranie danych

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator") oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk („Biuro konkursu „Krok w przyszłość”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 8, 00-656 w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z przeprowadzeniem konkursu „Krok w przyszłość” ( dalej „Konkurs”). 
   Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania Konkursu. Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją Konkursu. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami

 
Członkowie Jury konkursu

Paweł Strzelecki, ur. 19.06.1963 w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1987), na którym zdobył również doktorat i habilitację. Zajmuje się różnymi działami szeroko rozumianej analizy matematycznej, w tym równaniami różniczkowymi cząstkowymi i zagadnieniami rachunku wariacyjnego, inspirowanymi także geometrią i fizyką.

Stypendysta Europejskiej Fundacji Nauki na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu (1994) oraz Fundacji Humboldta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (1999-2001 i 2002-2003). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, artykułów popularnych, przekładów książek (m.in. Martina Gardnera i Iana Stewarta), laureat Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki (2015). W kadencji 2016-2020 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (ur. 1976) jest pracownikiem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawę doktorską obronił w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 r. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję  prodziekana ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Badania naukowe Dariusza Buraczewskiego dotyczą problemów z pogranicza analizy harmonicznej oraz rachunku prawdopodobieństwa.

 

W ostatnich latach współpracował z naukowcami z Francji, Niemiec, Danii i Ukrainy. Jest autorem lub współautorem około 30 prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.  Za swoje badania naukowe otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003), Stypendium Start FNP (2004), Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (2004), Nagrody Ministra: indywidualną (2008) oraz zespołowe (2003, 2008), a także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010).

Urodzony 5 listopada 1955 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął zaraz po studiach na macierzystym wydziale na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z matematyki zdobył na Virginia Polytechnic Institute and State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1985). Zajmował się zastosowaniami matematyki w zagadnieniach wywodzących się z mechaniki cieczy i gazów.

Od 1999 roku pracuje w mBanku, początkowo na stanowiskach specjalistycznych w obszarze analityki ryzyka rynkowego a od 2005 do 2017 roku na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności. Obecnie zajmuje się działaniami rozwoju pracowniczego, głównie w obszarze Ryzyka w mBanku.

Równolegle do pracy w mBanku, jest wciąż czynnym wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koncentruje się na przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy w zakresie zastosowań matematyki w finansach, szczególnie w inżynierii finansowej oraz w zagadnieniach ryzyka rynkowego.

Przez szereg lat od 2002 roku prowadził specjalistyczne szkolenia w ramach oferty Warszawskiego Instytutu Bankowości, był członkiem Rady Programowej projektu BAKCYL i wolontariuszem tego programu.

dr Łukasz Pańkowski jest adiunktem w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w roku 2009 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2011 został laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w obszarze nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie teorii liczb, w szczególności analitycznych własności funkcji dzeta Riemanna i funkcji typu L oraz ich zastosowań w badaniu obiektów arytmetycznych i algebraicznych. 

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. W 2016 r. wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiego Oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), od 2006 r. jest kierownikiem Międzynarodowej Szkoły Hydrodynamiki pod auspicjami IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. 

 

Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych i 15 książek bądź wydań specjalnych czasopism naukowych. Kierował wieloma projektami krajowymi i międzynarodowymi, m.in. koordynował program US-Poland Technology Transfer Project finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju US-AID. Jest twórcą i redaktorem naczelnym serii wydawniczej Springera: Geoplanet: Earth and Planetary Sciences. Otrzymał wiele cennych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace doktorską i  habilitacyjną, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Stefana Batorego.  Naukowo specjalizuje się w hydrodynamice środowiskowej i hydrologii, zajmuje się między innymi modelowaniem matematycznym procesów zachodzących w środowisku wodnym. Pasjonuje się również zagadnieniami edukacji i popularyzacji nauki, jest m.in. członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Urodzony w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1964 – 68 pod opieką naukową Profesora Andrzeja Białynickiego-Biruli. Stopień doktora nauk matematycznych otrzymał w roku 1977 na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a jego promotorami byli Profesor Hillel Furstenberg i Profesor Boris Moiszezon. Stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Naukowa Instytutu PAN w Warszawie w roku 2003, a nominację na profesora nauk matematycznych otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2004.

 

W latach 1977-79 pracownik naukowy na Uniwersytecie w Bonn, a w roku 1979/80 w instytucie IHES w Bures pod Paryżem. W latach 1980 – 2006 pracował na Technionie w Hajfie od roku 2000 jako profesor zwyczajny. W roku 1986/87 visiting professor na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku,

w  roku 1987/88  pracował na  Uniwersytecie Brytyjskiej Kolumbii w Wankuwerze, a w roku 1994/95 w Instytucie Maxa Plancka w Bonn. Na przełomie 2002/2003 roku pracownik  Instytutu PAN w Warszawie, a w 2006 roku w Uniwersytecie Kalifornii w Davis. Od września 2006 pracuje na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej na Politechnice Rzeszowskiej. Autor prac naukowych w wielu dziedzinach: Algebra Przemienna, Geometria Algebraiczna, Kombinatoryka, Topologia nisko-wymiarowa, Geometryczna Teoria Grup.

Urodzony w 1979 r.  Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, na którym zdobył doktorat i habilitacje. Zajmuje się geometrią algebraiczną,  w szczególności geometrią rozmaitości hiperkahlerowskich i geometrią rozmaitości Calabi Yau.
Doświadczenie naukowe zdobywał między innymi na Uniwersytecie w Zurych (2012-2013, 2015-2017). Wcześniej na stypendiach Marie Curie w Liverpoolu (2005) i Eager (2004) na Uniwersytecie w Warwick.
Zdobywca srebrnego medalu na matematycznej olimpiadzie międzynarodowej. Jest między innymi laureatem stypendiów START FNP, stypendium ministra oraz stypendium CITTRU.

 
Laureaci konkursu

W 2016 roku, w pierwszej edycji konkursu za najlepszą uznano pracę Wojciecha Górnego z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Zagadnienia najmniejszego gradientu”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Piotra Rybki.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 • Marcin Lara z Uniwersytetu Jagiellońskiego  za pracę pt. „Towards the inverse problem for deformations of finite group representations”  napisaną pod opieką dr Jakuba Byszewskiego
 • Damian Orlef reprezentujący Uniwersytet Warszawski/IMPAN za pracę pt. „Random groups are not left- orderable” napisaną pod opieką prof. dr hab. Lecha Tadeusza Januszkiewicza.

W 2017 roku nagrodę główną oraz statuetkę „STEFCIO” otrzymała Agnieszka Hejna z Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę magisterską pt. „O zlokalizowanych sharp funkcjach”, napisaną pod opieką prof. dr hab. Jacka Dziubańskiego.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 • Konrad Deka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za publikację naukową opublikowaną w Acta Arithmetica pt. „Some properties of regular and rational sets”, napisaną pod opieką dr hab. Dominika Kwietniaka
 • Kamil Rychlewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę licencjacką pt. „Combinatorial aspects of toric ideals”, napisaną pod opieką dr hab. Andrzeja Webera.

W 2018 roku, w III edycji konkursu nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł oraz statuetkę „STEFCIO” otrzymała Magdalena Wiertel z Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięska praca pt. „Struktura i własności monoidów oraz algebr Hecke-Kiselmana” powstała pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Oknińskiego.

 

Wyróżnienia oraz nagrody w wysokości 10 tys. zł otrzymali:

 • Bartłomiej Polaczyk z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską „Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices with dependent entries” napisaną pod kierunkiem dr Radosława Adamczaka;
 • Katarzyna Siejek z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę magisterską „Klasyfikacja parkietaży izohedralnych o niesymetrycznych płytkach” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Świątkowskiego.