VIII edycja konkursu „Krok w przyszłość”

W 2016 roku ustanowiliśmy konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki. Można do niego zgłaszać prace magisterskie, licencjackie lub naukowe. Prace konkursowe powinny promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor zwycięskiej otrzymuje, oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i odnosi się do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia w konkursie przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego - dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 50 tys. zł. Nagroda główna wynosi 20 tys. zł, a wyróżnienie – 10 tys. zł.

W tegorocznej edycji otrzymaliśmy 41 prac.

 

Przedstawiamy laureatów VIII edycji konkursu „Krok w przyszłość”:

 

Nagrodę główną oraz statuetkę STEFCIO otrzymał:

Radosław Żak (Uniwersytet Jagielloński),

za pracę naukową “A few remarks on the theory of non-nilpotent graphs, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Kapustki

 

 • „Mój artykuł napisałem podczas studiów licencjackich na Uniwersytecie Jagiellońskim (obecnie kontynuuję naukę na Uniwersytecie w Cambridge). Jego punktem wyjścia jest pojęcie grupy – struktury formalizującej i rozszerzającej pojęcie symetrii. Okazuje się, że grupie możemy przyporządkować graf – sieć połączonych ze sobą węzłów (obiekt, który bada zarówno matematyka, jak i informatyka). W pracy dowodzę własności jednej z konstrukcji tego typu – np. że otrzymany graf może być dowolnie skomplikowany”.

Wyróżnienia otrzymali:

Tamara Frączek (Uniwersytet Wrocławski),

za pracę magisterską „Branching-selection particle system with semiexponential increments”, napisana pod kierunkiem dr. Piotra Dyszewskiego

 

 • „Jestem doktorantką na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich badaniach zajmuję się teorią prawdopodobieństwa. Szczególnie interesują mnie procesy gałązkowe, czyli procesy stochastyczne opisujące systemy cząstek, które poruszają się losowo oraz mogą się rozmnażać. Moja praca magisterska dotyczy procesu gałązkowego, w którym dodatkowo cząsteczki są poddawane selekcji. Takie modele są stosowane przez fizyków przy badaniu rozchodzenia frontu fali. W pracy opisała prędkość rozprzestrzeniania się takiego procesu”.

*fot. Paweł Piotrowski

Bartosz Sójka (Uniwersytet Wrocławski),

za pracę magisterską „Areas of two dimensional hyperbolic orbifolds”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Januszkiewicza

 

 • „Ukończyłem ISIM oraz Matematykę Teoretyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiuję Fizykę w ramach MISMaPu na Uniwersytecie Warszawskim. Moja praca nosi tytuł "Pola powierzchni dwuwymiarowych orbifoldów hiperbolicznych". Została napisana pod kierunkiem prof. Tadeusza Januszkiewicza. Orbifoldy to obiekty, które w swojej strukturze geometrycznej zawierają informacje o symetriach. Są dla mnie interesujące, ponieważ posiadają solidną, przyjemną w dotyku strukturę i można poprzez nie wyrazić m.in. bryły platońskie, parkietarze płaszczyzny euklidesowej i hiperbolicznej jak i inne symetryczne obiekty”.

Filip Gawron (Uniwersytet Jagielloński),

za pracę magisterską “Embeddings of finite abelian p-groups into the Nottingham group”, napisaną pod kierunkiem dr. Jakuba Byszewskiego

 

 • „Celem pracy jest zbadanie skończonych podgrup abelowych w grupie Nottingham. Grupę Nottingham definiuję się jako grupę szeregów jednej zmiennej o współczynnikach w ciele skończonym i z działaniem składania szeregów. Można ją też zinterpretować jako grupę specjalnych automorfizmów ciała lokalnego, co umożliwia sformułowanie problemu w kontekście algebraicznej teorii liczb. Właśnie ta interpretacja była dla mnie najbardziej pasjonująca. Praca ta była również idealną okazją na zastosowanie 4 lat studiów matematyki teoretycznej (na moment zaczynania pracy) w praktyce”.

 

W ścisłym finale znaleźli się również:

 

  • Demian Banakh (Uniwersytet Jagielloński), autor pracy magisterskiej “Dichotomy for Boolean minions of weighted-sum functions with threshold”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Marcina Kozika
  • Jędrzej Hodor (Uniwersytet Jagielloński), autor pracy magisterskiej „Forcing the wheel”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Micka
  • Dominika Paszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), autorka pracy magisterskiej „Chemioterapia i terapia antyangiogenna w leczeniu nowotworów jako problem optymalnego sterowania”, napisanej pod kierunkiem dr. inż. Mariusza Bodziocha
  • Artsiom Ranchynski (Uniwersytet Wrocławski), autor pracy magisterskiej „On ultrafilters avoiding measures”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Tadeusza Borodulina-Nadziei

 
Jak zgłosić pracę?

Przeczytaj regulamin konkursu

Pobierz, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

 

Formularz wraz z pracą w formacie pdf. wyślij na adres e-mail krok.przyszlosc@impan.pl lub na adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa z dopiskiem: Biuro Konkursu „Krok w przyszłość”

 

Pobierz formularz*

 

*Formularz ma postać interaktywnego pliku pdf. Można go otworzyć tylko po pobraniu. Po kliknięciu w link może pojawić się komunikat po angielsku. Prosimy go zignorować. Plik należy zapisać na dysku i otworzyć z miejsca, w którym został zapisany ( np. z pulpitu).

Masz pytania? Skontaktuj się z biurem konkursu

 

Biuro prowadzi Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 

Email: krok.przyszlosc@impan.pl

 

Kontakt telefoniczny: (22) 522 82 32 (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15)

 • 1.  

  Klauzula informacyjna- pośrednie zbieranie danych

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prosta 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk („Biuro konkursu „Krok w przyszłość”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 8, 00-656 w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z przeprowadzeniem konkursu „Krok w przyszłość” ( dalej „Konkurs”). 
   Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania Konkursu. Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją Konkursu. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami

 
Członkowie Jury konkursu

Paweł Strzelecki, ur. 19.06.1963 w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1987), na którym zdobył również doktorat i habilitację. Zajmuje się różnymi działami szeroko rozumianej analizy matematycznej, w tym równaniami różniczkowymi cząstkowymi i zagadnieniami rachunku wariacyjnego, inspirowanymi także geometrią i fizyką.

Stypendysta Europejskiej Fundacji Nauki na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu (1994) oraz Fundacji Humboldta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (1999-2001 i 2002-2003). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, artykułów popularnych, przekładów książek (m.in. Martina Gardnera i Iana Stewarta), laureat Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki (2015). W kadencji 2016-2020 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (ur. 1976) jest pracownikiem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawę doktorską obronił w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 r. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję  prodziekana ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Badania naukowe Dariusza Buraczewskiego dotyczą problemów z pogranicza analizy harmonicznej oraz rachunku prawdopodobieństwa.

 

W ostatnich latach współpracował z naukowcami z Francji, Niemiec, Danii i Ukrainy. Jest autorem lub współautorem około 30 prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.  Za swoje badania naukowe otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003), Stypendium Start FNP (2004), Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (2004), Nagrody Ministra: indywidualną (2008) oraz zespołowe (2003, 2008), a także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010).

Urodzony 5 listopada 1955 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął zaraz po studiach na macierzystym wydziale na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z matematyki zdobył na Virginia Polytechnic Institute and State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1985). Zajmował się zastosowaniami matematyki w zagadnieniach wywodzących się z mechaniki cieczy i gazów.

Od 1999 roku pracuje w mBanku, początkowo na stanowiskach specjalistycznych w obszarze analityki ryzyka rynkowego a od 2005 do 2017 roku na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności. Obecnie zajmuje się działaniami rozwoju pracowniczego, głównie w obszarze Ryzyka w mBanku.

Równolegle do pracy w mBanku, jest wciąż czynnym wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koncentruje się na przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy w zakresie zastosowań matematyki w finansach, szczególnie w inżynierii finansowej oraz w zagadnieniach ryzyka rynkowego.

Przez szereg lat od 2002 roku prowadził specjalistyczne szkolenia w ramach oferty Warszawskiego Instytutu Bankowości, był członkiem Rady Programowej projektu BAKCYL i wolontariuszem tego programu.

dr Łukasz Pańkowski jest adiunktem w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w roku 2009 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2011 został laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w obszarze nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie teorii liczb, w szczególności analitycznych własności funkcji dzeta Riemanna i funkcji typu L oraz ich zastosowań w badaniu obiektów arytmetycznych i algebraicznych. 

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. W 2016 r. wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiego Oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), od 2006 r. jest kierownikiem Międzynarodowej Szkoły Hydrodynamiki pod auspicjami IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. 

 

Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych i 15 książek bądź wydań specjalnych czasopism naukowych. Kierował wieloma projektami krajowymi i międzynarodowymi, m.in. koordynował program US-Poland Technology Transfer Project finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju US-AID. Jest twórcą i redaktorem naczelnym serii wydawniczej Springera: Geoplanet: Earth and Planetary Sciences. Otrzymał wiele cennych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace doktorską i  habilitacyjną, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Stefana Batorego.  Naukowo specjalizuje się w hydrodynamice środowiskowej i hydrologii, zajmuje się między innymi modelowaniem matematycznym procesów zachodzących w środowisku wodnym. Pasjonuje się również zagadnieniami edukacji i popularyzacji nauki, jest m.in. członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Urodzony w 1979 r.  Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, na którym zdobył doktorat i habilitacje. Zajmuje się geometrią algebraiczną,  w szczególności geometrią rozmaitości hiperkahlerowskich i geometrią rozmaitości Calabi Yau.
Doświadczenie naukowe zdobywał między innymi na Uniwersytecie w Zurych (2012-2013, 2015-2017). Wcześniej na stypendiach Marie Curie w Liverpoolu (2005) i Eager (2004) na Uniwersytecie w Warwick.
Zdobywca srebrnego medalu na matematycznej olimpiadzie międzynarodowej. Jest między innymi laureatem stypendiów START FNP, stypendium ministra oraz stypendium CITTRU.

Urodzony w 1969 r. w Toruniu, całe zawodowe życie jest związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się w roku 1996, habilitację uzyskał w 2004, zaś tytuł profesora w roku 2014. Otrzymał I nagrodę w konkursie im. J. Marcinkiewicza na pracę magisterską (1992). Jest także laureatem m.in. nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego.

 

Zajmuje się teorią reprezentacji algebr skończenie wymiarowych, a od niedawna także układami dynamicznymi.