„Mistrzowie matematyki” to zainaugurowany w 2014 roku program stypendialny Fundacji mBanku wspierający młode talenty matematycznej. Od 2018 roku stypendia otrzymują laureaci Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tych prestiżowych konkursach.  

 

Program stypendialny realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej – organizatorem olimpiad matematycznych.

 

W 2021 roku przyznaliśmy stypendia 28 laureatom Olimpiady Matematycznej Juniorów i 19 laureatom Olimpiady Matematycznej. Na ten cel przeznaczyliśmy łącznie 72,5 tys. zł.

Stypendia motywacyjne przyznawane są wg następującej punktacji:

 

Olimpiada Matematyczna
Liczba punktów uzyskanych w zawodach finałowych Wysokość stypendium rocznie
36 3000 zł
35 2500 zł
30-34 2000 zł
29-22 1500 zł

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów
Liczba punktów uzyskanych w zawodach finałowych Wysokość stypendium rocznie
29-30 2000 zł
34-28 1500 zł
19-23 1000 zł