„Mistrzowie matematyki” to zainaugurowany w 2014 roku program stypendialny Fundacji mBanku wspierający młode talenty matematycznej. Od 2018 roku stypendia otrzymują laureaci Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tych prestiżowych konkursach.  

 

Program stypendialny realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej – organizatorem olimpiad matematycznych.

 

W 2019 roku przyznaliśmy stypendia 57 laureatom Olimpiady Matematycznej Juniorów i 37 laureatom Olimpiady Matematycznej. Na ten cel przekazaliśmy łącznie 138 tys. zł. 

 

Zdecydowaliśmy, że w 2020 roku nie przyznamy stypendiów dla laureatów Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zawody nie zakończyły się, a więc nie ma listy laureatów, których moglibyśmy nagrodzić stypendiami. Decyzję podjęliśmy na podstawie regulaminu programu stypendialnego "Mistrzowie Matematyki".

 

Stypendia motywacyjne przyznawane są wg następującej punktacji:

 

Olimpiada Matematyczna
Liczba punktów uzyskanych w zawodach finałowych Wysokość stypendium rocznie
36 3000 zł
35 2500 zł
30-34 2000 zł
29-22 1500 zł

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów
Liczba punktów uzyskanych w zawodach finałowych Wysokość stypendium rocznie
29-30 2000 zł
34-28 1500 zł
19-23 1000 zł