„Mistrzowie matematyki” to zainaugurowany w 2014 roku program stypendialny Fundacji mBanku wspierający młode talenty matematycznej. Od 2018 roku stypendia otrzymują laureaci Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tych prestiżowych konkursach.  

 

Program stypendialny realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej – organizatorem olimpiad matematycznych.

 

W 2023 r. przyznaliśmy stypendia 8 laureatom Olimpiady Matematycznej i 21 laureatom Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na ten cel przeznaczyliśmy 42 tys. zł.

Stypendia motywacyjne przyznawane są wg następującej punktacji:

 

Olimpiada Matematyczna
Liczba punktów uzyskanych w zawodach finałowych Wysokość stypendium rocznie
36 3000 zł
35 2500 zł
30-34 2000 zł
22-29 1500 zł

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów
Liczba punktów uzyskanych w zawodach finałowych Wysokość stypendium rocznie
29-30 2000 zł
24-28 1500 zł
19-23 1000 zł

 

Kontakt do operatora programu, Stowarzyszenia

na rzecz Edukacji Matematycznej:

 

stowarzyszenie.em@gmail.com

tel. 725 998 981