185 projektów nagrodzonych w V ed. mPotęgi. Przyznaj Nagrodę Publiczności najlepszym z nich.

 

185 – tyle projektów matematycznych otrzyma dofinansowanie w V edycji mPotęgi! Komisja konkursowa wybrała je spośród 598 zgłoszeń. mFundacja przekaże ponad milion zł na ich realizację.

Internauci przyznali też Nagrodę Publiczności dwóm spośród 30 projektów, które uzyskały najwyższe noty od komisji konkursowej. W głosowaniu trwającym od 15 do 29 czerwca oddano łącznie prawie 8500 głosów. Najwięcej głosów oraz dodatkowe 5 tys. zł na dowolny cel związany z matematyką otrzymują Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadach i Stowarzyszenie „Pomóż dziecku niewidomemu” z Owińsk.


„Bank odpowiedzialny społecznie”

Za nasz flagowy projekt, program grantowy mPotęga, zostaliśmy  wyróżnieni statuetką Złotego Bankiera w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie”.

Czym jest "mPotęga"?

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Liczymy, że pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie impulsem do wprowadzenia dzieci i młodzieży w przyjazny świat matematyki i logiki.

 • Programem grantowym obejmujemy dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach.
 • Projekty powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki
 • Przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł

Dla kogo?

Nasze działania kierujemy w stronę nauczycieli, pasjonatów matematyki, pedagogów, animatorów – wszystkich tych, którzy chcą pokazać uczniom piękny świat matematyki i dowieść, że matematyka może być wyśmienitą przygodą.


O granty z ogólnopolskiego programu mPot
ęga mogą ubiegać się:

 

mBank

mBank

mBank

mBank

mBank mBank

szkoły
podstawowe

gimnazja

 

organizacje
pozarządowe

uczelnie
wyższe

biblioteki
publiczne

grupy
nieformalne

Co dofinasowujemy?

Dofinansowujemy projekty trwające od 2 do 4 miesięcy. Granty przyznajemy w dwóch kategoriach konkursowych:

 

I. Adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

W tej kategorii przyznajemy od 2 do 5 tys. zł na takie działania jak: 

 • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, ukazujących wszechobecność matematyki;
 • organizacja konkursów matematycznych;
 • stworzenie przez uczestników matematycznych aktywności (np. gier terenowych);
 • organizacja wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki;
 • stworzenie wspólnie z uczestnikami filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
 • prowadzenie wspólnie z uczestnikami blogów o tematyce matematycznej;
 • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców.

Szczególnie cenione są projekty włączające rodziców w działania projektowe.

 

II. Adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

W tej kategorii można uzyskać od 5 do 8 tys. zł na takie działania jak:

 •  przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, ze matematyka jest wszechobecna i praktyczna, na przykład na temat zastosowania matematyki w dziedzinach pokrewnych itp.;
 • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
 • stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
 • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej.

Planowane działania projektowe muszą zakładać aktywny udział młodzieży – muszą być realizowane przez zespół projektowy, składający się z lidera (osoby pełnoletniej – np. nauczyciel) i minimum 3 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej lub klasy gimnazjalnej.